12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları
12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


2. Ünite: BİTKİ BİYOLOJİSİ

12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 130. Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme

CEVAPLAR:
1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y 11. D 12. D 13. Y 14. D 15. D 16. Y 17. Y 18. D 19. D 20. D 21. Y 22. D 23. D 24. D 25. Y 26. D


II. ÜNİTE DEĞERLENDİRME 


A. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler için “doğru” veya “yanlış” seçeneğini işaretleyiniz.
Doğru Yanlış
1. Ksilemdeki madde taşınması, floemdeki taşınmaya oranla daha hızlıdır.
2. Kurak ortam bitkilerinde kütikula incedir.
3. Kollenkima hücreleri canlıdır.
4. Kaliptra, gövde ucu meristemindeki embriyonik hücreleri korur.
5. Soymuk borusu hücreleri canlıdır ve bunların bölünme yetenekleri vardır.
6. Sitokinin hormonu, sekonder meristemin aktif hâle gelmesini sağlar.
7. Absisik asit hormonu, olumsuz koşullardaki tohumun çimlenmesini engeller.
8. Nasti hareketleri, uyaranın yönüne bağlı olmadan gerçekleşir.
9. Yer çekiminin etkisi ile kökün, toprağın derinliklerine doğru büyümesi nasti hareketine
örnektir.
10. Meristem doku hücreleri büyük ve az sayıda merkezî kofula sahiptir.
11. Stoma, aydınlık ortamda açılırken karanlık ortamda kapanır.
12. Bitki köklerinde bulunan parankima hücreleri besin depolayabilir.
13. Kurak ortam bitkilerinde, kök ozmotik basıncı düşüktür.
14. Lentisel, odunsu gövdelerde gaz alışverişini sağlar.
15. Yumurtalık, döllenmenin ardından meyveyi oluşturur.
16. Tohumun çimlenmesi sırasında kuru ağırlığı değişmez.
17. Nemli ortamlarda ksilemdeki taşıma hızlanır.
18. Hidatotlarda, gutasyon ile atılan sıvıda su ve mineraller bulunur.
19. Etilen hormonu, meyve olgunlaşmasını sağlar.
20. Polene ait olan vejetatif ve generatif çekirdekler, aynı kalıtsal yapıya sahiptir.
21. Tohumun içindeki embriyo ile tohumu taşıyan meyve, aynı kalıtsal yapıdadır.
22. Endosperm 3n kromozomludur.
23. Tohumun çimlenmesi için su, oksijen ve uygun sıcaklık gerekir.
24. Sekonder meristem bitkinin enine kalınlaşmasını sağladığından primer floem ile
primer ksilem arasındaki mesafe artar.
25. Tek evcikli bitkilerde dişi ve erkek üreme hücrelerini üreten çiçekler, farklı bitkilerin
üzerinde bulunur.

26. Damar kambiyumu, kök ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar.

12.SINIF BİYOLOJİ DERSİ KÖK-E YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR