12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları
12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


2. Ünite: BİTKİ BİYOLOJİSİ


12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 113. Sayfa Cevapları Bitkilerde Madde Taşınması


CEVAPLAR
1. a) mikoriza b) ksilem, floem c) nodül ç) plazmodezm d) gutasyon e) stoma f ) kaspari şeridi

3. Stomalar; 1. aydınlık ortamda, 2. pH arttığında, 3. ozmotik basınç arttığında açılır.

1. Karanlık ortamda, 2. pH azaldığında, 3. ozmotik basınç azaldığında kapanır.

2. BÖLÜM DEĞERLENDİRME


1. Aşağıdaki tabloda, “bitkilerde madde taşınması” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.
a) Bitki köklerinin mantarlarla yaptığı birliklere ................................................... adı verilir.
b) Bitkilerde topraktan alınan su ve mineraller, ................................................... borularıyla yukarı doğru
taşınırken yapraklarda üretilen fotosentez ürünleri ................................................... boruları ile bitkinin
diğer organlarına taşınır.
c) Azot fiksasyonu yapan bakteriler, bitkinin kök hücrelerine girerek kökte ......................
olarak adlandırılan yumruları oluşturur.
ç) Kalburlu boru hücresi ile arkadaş hücresi arasında ................................................... adı verilen madde alışverişlerinin gerçekleştiği uzantılar bulunur.
d) Topraktaki suyun fazla, havadaki nemin yüksek olması durumunda yaprakta hidatot adı
verilen yapılardan su ve su içinde çözünen minerallerin damlacıklar hâlinde dışarı atılmasına .......................................... adı verilir.
e) Yapraklarda gaz alışverişinin gerçekleştiği, kloroplast taşıyan iki hücrenin aralarında açıklık bırakarak oluşturdukları yapılara ................................................... adı verilir.
f) Kökte endodermis hücreleri arasında bulunan, su geçirmeyen tabakaya .................................................. adı verilir.

2. Bitkilerin mineral ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olan “minimum yasası”nı açıklayınız.
1840 yılında Liebig tarafından ortaya konan bu kurala göre, bitkilerin büyümeleri, ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden toprakta en az bulunanına bağlıdır. Doğal çevrede bitkiler için gerekli olan elementlerin bir bölümü (karbon, hidrojen, oksijen vb.) bol miktarda bulunduğu halde, topraktakilerin bazıları bitkilerin gereksinimlerini karşılayacak düzeyde bulunmayabilir. Örneğin bor elementi bitki gelişimi için gerekli olmakla beraber, tükendiğinde diğer gerekli elementler bulunsa bile bitki gelişimi durur. Yani bitkilerin gelişimi, topraktaki minimum besin elementiyle sınırlandırılır. Topraktaki minimum besin elementinin azot ol*duğu düşünülürse, bitki gelişiminin toprakta bulunan nitratın (NO3) miktarına bağlı olarak değiştiği görülür
İlk olarak sadece bitkiler için ortaya konan bu kural, daha sonra tüm canlılar ve tüm ekolojik faktörler için uygulanmıştır. Buna göre herhangi bir canlının gelişimi için diğer faktörler uygun olsa bile, sınırlayıcı olan en olumsuz faktördür.

3. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış bölümleri, verilen kavramları kullanarak tamamlayınız.
aydınlık ortamda, karanlık ortamda, pH azaldığında, pH arttığında, ozmotik basınç azaldığında, ozmotik
basınç arttığında
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
açılır.
14243
Stomalar,
1. .....................................................
2. .....................................................
3. ......................................................

kapanır.


12.SINIF BİYOLOJİ DERSİ KÖK-E YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR