11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 85. Sayfa Cevapları 5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. Sayfa Cevapları 

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 85. Sayfa Cevapları 5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

1. Aile kurumu olmasa ne gibi olumsuzluklar yaşanabilirdi? Açıklayınız.
Cevap: Aile Kavramı olmasa idi Karşılıksız sevgi, güven, huzur, fedakarlık, bağlılık, koruma duygusu gibi kavramların gerçek anlamını bilmeyecektik… Aile bir toplumun temel yapısında herkes Ailesinin eğitiminden ve terbiyesinden geçerek yetişir. Yani sağlıklı bir toplumun temeli de ancak sağlıklı bir aile düzeninde atılabilir ve Kadının büyük ölçüde ailenin özünü oluşturduğunu Kabul etmeliyiz.

2. Dinlerin evliliğe verdiği önemi örneklerle açıklayınız.
Cevap: Bireylerin namusunu, şerefini, iffetini, aile kurumunu ve insan neslini koruyan evlilik bütün dinlerde emredilmiştir. Yahudiliğin on temel ilkesinden birisi evlilik kurumuna zarar veren zinanın yasaklanmasıdır. Ayrıca bu dinde bekâr kalmak günah sayılır, evlilik teşvik edilir.Hıristiyanlıkta da evliliğe, aile kurmaya büyük bir önem verilir. Bu dine göre çiftler evliliğe ilk adımı kilisede atarlar. Nikâh kilisede kıyılır. Evlenen çiftler bir beden olarak görülür. Boşanma ise hoş karşılanmaz. İslam dininde de aileye ve evliliğe büyük değer verilmiştir. Evlilik Kur’an’dan ayetler ve Hz. Peygamberin hadisleriyle de tavsiye edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur, “buyrularak yasak ilişkinin açıkça bir çirkinlik ve toplumu yaralayan bir yol olduğu belirtilmiştir.

3. İslam dininin akrabalık ve komşuluk haklarına verdiği önemi açıklayınız.
Cevap: İslam dini akrabalık ve komşuluk haklarına büyük önem vermektedir. Allahu Teala bir ayeti Kerime’de “….Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir.” (Bakara suresi, 177. ayet) buyurarak akrabalık haklarına dikkat çekmiştir.Efendimiz’de “Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez” buyurarak akrabalık haklarını gözetmenin cennetin anahtarı olduğunu ifade etmektedir.
Dinimiz komşuluk haklarına da önem vermektedir. Peygamberimiz “Komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir” buyurarak komşuluk haklarına dikkat çekmiştir.
Görüldüğü üzere gerek Kur’an gerekse, Hz. Muhammed (s.a.v.) akraba ve komşuluk haklarına önem vermemizi öğütlemektedir. İnsanlar bu öğütlere kulak verirlerse, aileler arasında sevgi, saygı oluşur. Aksi taktirde en yakınlarımızla bile yabancılaşmaktan kurtulamayız.
4. “Allah katında en sevimsiz helal boşanmadır.” Ebu Davud, Talak, 3.
Yukarıdaki hadis aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Ailenin korunması
B) Ailenin kurulması
C) Aile içi iletişim
D) Aile içi görevler
E) Aile içi sorumluluk
Cevap: A

5. Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuğu güzel terbiye etmek anne-babanın görevidir.
B) Aile bireylerinin geçimini sağlayıp ihtiyaçlarını gidermek anne ve babanın sorumluluğundadır.
C) Çocukları arasında adaleti gözetmek anne-babanın görevidir.
D) Ailede huzur ve mutluluk için sadece anne-babaya görev düşmektedir.
E) Ailede bireyler sevgi, saygı ve merhamete önem vermelidirler.
Cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi ailenin toplum için önemini ifade eder?
A) Kişi yeme, içme, giyinme, barınma ihtiyaçlarını aile sayesinde karşılar.
B) İnsan sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguları ilk olarak aile içinde tanır ve tadar.
C) Kişi karşılaştığı birçok sıkıntıyı aile bireylerinin desteğiyle aşar.
D) İnsan ailesi sayesinde yalnızlık duygusundan kurtulur, güç, güven ve huzur bulur.
E) Aile topluma yeni bireyler kazandırarak toplumun devamını sağlar.
Cevap: E

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR