11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 73. Sayfa Cevapları 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. Sayfa Cevapları 


Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 73. Sayfa Cevapları 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

1. Din ve din anlayışı niçin birbirinden farklıdır? Açıklayınız.
Cevap: Dinin Allah tarafından vahiyle konulmuştur. Din anlayışı ise biz insanların Allah’ın koymuş olduğu dinin delillerinden çıkardıkları görüş ve davranışlardır. Bu görüşler değişebilir. Ancak din asla değişmez.

2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini maddeler hâlinde yazınız.
Cevap: Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam düşüncelerinde farklılıklar meydana gelmiştir. Bu farklılıkları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;İnsanların kişilik özelliklerinin, karakterlerinin, huylarının, alışkanlıklarının ve zevklerinin birbirinden farklı olması,
Toplumların kültürel yapısının, örf ve adetlerinin farklı olması,
Yaşadıkları coğrafi şartların farklı olması,
Siyasi görüşlerin farklı olması,
Kuran’da müteşabih olarak nitelendirilen ayetlerin bulunması yorum farklılıklarının sebeplerindendir.

3. Mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak doğru mudur? Niçin? Belirtiniz.
Cevap: Mezhepler dine aittir ancak din değildir. Mezhepleri dinin kendisi gibi algılamak yanlış bir davranıştır. Çünkü, mezhepler bir dinin içinde görüş farklılıklarından ortaya çıkar. Eğer mezhepler dinin kendisi gibi algılanırsa Hanefilik, Şafiilik bir din kabul edilir ve İslam dini parça parça olur.

4. Mezheplerin ortaya çıkmasının dinin anlaşılması ve yaşanması açısından faydaları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Mezhep, Arapça’da gitmek anlamına gelen “zehebe” fiilinden türemiştir; kelime olarak “gidilen yol” demektir. Müslümanlar, Hz.Muhammed’in vefatından sonra, muhtelif sebeplerle, dini farklı anlamaya, farklı görüşler üretmeye başlamışlardır. Her insan başlı başına bir dünya olduğuna göre, din anlayışında özgün bir boyut kaçınılmazdır. Mezhepler din anlayışına farklı bir boyut katmıştır.

5. İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maturîdilik 
B) Haricilik 
C) Eş’arîlik 
D) Mu’tezile 
E) Şia
Cevap: B

6. Aşağıdakilerden hangisi Şia mezhebinin görüşlerinden biri değildir?
A) Hz. Muhammed sağlığında Hz. Ali’yi halife olarak tayin ve vasiyet etmiştir.
B) Halifelik Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır.
C) İmamlar masumdur, her türlü günahtan korunmuştur.
D) Canı ve malı tehlikede olan insan inancını gizleyebilir.
E) Büyük günah işleyen kişi dinden çıkmış olur.
Cevap: C

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki amelî-fıkhi yorumlardan biri değildir?
A) Caferilik 
B) Hanbelîlik 
C) Hanefîlik 
D) Maturîdilik 
E) Malikîlik
Cevap: D

8. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel konularından biri değildir?
A) Evlilik
B) Ticaret
C) İbadetler
D) Miras
E) Allah’ın varlığı
Cevap: E

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR