wb_sunny

Haber

11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları 4.Ünite

11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları 4.Ünite

11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. Sayfa Cevapları 


Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları 4.Ünite 

Hazırlık Çalışmaları

İnsanların farklı düşüncelere sahip olmasının nedenleri neler olabilir? Bu konudaki görüşlerinizi içeren bir yazı yazınız.
Cevap: Her insan aynı düşüncelere sahip olmayabilmektedir. Çünkü, insanların kişilik özellikleri, karakterleri, huyları, alışkanlıkları ve zevkleri birbirinden farklıdır. Bunun yanında insanların yaşam tarzları, düşünceleri, beklentileri, hayata bakışları, bilgileri, kültürleri, eğitim düzeyleri, yaşları ve yaşadığı sorunlarda birbirlerinden farklıdır. Tüm bu nedenler insanların farklı düşüncelere sahip olmasına neden olmaktadır.

Fıkıh, itikat, mezhep, tevhit ve nübüvvet kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Cevap:Fıkıh: Bilmek, anlamak, bir şeyin bütününe vakıf olmak. Istılahta, bir kimsenin leh ve aleyhindeki hükümleri bilmesi demektir. Başka bir tarife göre fıkıh; kişinin ibadetlere, cezalara ve muamelelere ait şer’î hükümleri mufassal delilleriyle bilmesidir.
İtikat: İman esasları ve buna ilişkin tasdik, inkar, küfür vs. hususların detaylı bir biçimde tartışılmasını sağlayan hüküm ve prensiplerdir.
Mezhep: Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. Mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır. Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir.
Nübüvvet yani Peygamberlik; insanları Allahü tealanın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allahü teala tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazifesi.

Hanefîlik mezhebi hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: İslam düşüncesindeki önemli fıkhi yorumlardan biri de Hanefiliktir. Hanefilik mezhebi, Ebu Hanife’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Hanefilik daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda yaygınlık kazanmıştır.

Caferîlik mezhebi hakkında bilgi edininiz.
Cevap: Caferilik mezhebi, Cafer-i Sadık’ın görüşlerini temel alan fıkhi bir yorumdur. Caferilik; Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerde varlığını sürdürmektedir.

Tags

E-Posta Abonelik

Yayınlarımızdan haberdar olmak için abone olunuz.

Yorum Gönderme

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR