11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 201.Sayfa Cevapları 6. Bölüm Değerlendirme
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları.
11. Sınıf  Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sayfa Cevapları

6.BÖLÜM: ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 201.Sayfa Cevapları 6. Bölüm Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yandaki haritada İngiltere’nin ardından Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği ikinci ülke olan Belçika’nın en önemli doğal kaynakları ile sanayi üretim bölgeleri verilmiştir. Buna göre Belçika’nın sanayileşme sürecinde etkili olan faktörler neler olmuştur? Belçika’da sanayi üretim bölgelerinin geliştiği yerler ne gibi özelliklere sahiptir?
Endüstri devriminin ilk aşamasında buhar, kömür ve demirin birleşimi önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte "demiryolu çağı"nı da açmıştır. Kömür yalnızca demiryolunda haraket eden araçlara güç sağlamakla kalmamış, aynı zamanda demiryolları da kömürü çok uzak ve eskiden taşınamayan yerlere götürmüştür. Böylece Avrupa'da kömürle çalışan makinaları barındıran fabrikalar hem büyümüş hem de en uzak noktalara kadar yayılmıştır.
 İkinci AşamaSanayi devriminin ikinci aşamasında (1870'ler sonrası) temel hammadde ve enerji kaynaklarında değişiklik ortaya çıktı. Kömür ve demirin yanında çelik, elektrik, petrolkimyasal maddeler de üretim sürecine sokulunca endüstrileşme bugün etrafımızda görülen biçimini almış oldu. ve Demir, endüstri devriminin birinci aşamasında büyük ama başat olmayan bir rol oynamıştı. İkinci aşamasında çelik tam anlamıyla her alana egemendir. Çeliğin en önemli yararı demiryollarında görülmektedir. Örneğin bu demende çelik saysinde gelişen demiryolları Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan devletlere temel lojistik desteği sağlamıştır.

2. Almanya’da hâkim olan iklim tipi hangisidir? Ülkede iklim elemanları, kuzeyden güneye doğru gidildikçe ne gibi değişiklikler gösterir? Örnekler veriniz.
Almanya'da ılıman okyanusal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve yağışlı kışları da soğuk ve yağışlıdır. Kuzeyden güneye doğru gidildikçe sıcaklık artar ve ortalama sıcaklık artar, ortalama yağış ise düşer

3. Ekstansif tarım ne demektir? Bu tarım tekniğinin yaygın olduğu ülkelerde tarımsal üretim ve verim nasıldır? Örnekler veriniz.
Ülkeler, tarım alanları ve bu tarım alanlarını işleme şekline göre iki farklı tarım metodu kullanılar. Bunlardan birisi entansif tarım, diğeri ise ekstansif tarımdır.
Entansif tarım, kısıtlı tarım alanlarını en verimli şekillerde kullanabilmek için her türlü verim artırıcı faaliyetin uygulandığı yöntemdir. (Sulama, gübreleme, makineleşme ve kaliteli tohum kullanımı) Daha çok tarım arazilerinin nüfusa göre daha az olduğu ülkelerde kullanılmaktadır.
Ekstansif tarım ise daha çok tarımda ilkel yöntemlerin kullanıldığı tarım türüdür. Sulama, gübreleme, kaliteli tohum kullanma oranının düşük olduğu coğrafyalardır.
Tarımsal verimlilik daha çok iklimsel koşullara bağlıdır. Üretim miktarında yıllara göre değişim görülebilmektedir.
Ülkemizde uygulanan tarım metodu bu yöndedir. Verim azdır, eğer iklim koşulları o dönem yeterliyse verim iyi olur.  

4. Birleşmiş Milletlerin teşkilat yapısını açıklayınız.
Birleşmiş Milletler, ilk olarak Cemiyeti Akvam şeklinde kurulmuştur. Teşkilat sistemi olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra son halini almıştır. Bu bakımdan 24 Ekim 1945 günü İkinci Dünya Savaşı, galip devletleri tarafından kurulmuştur.
193 ülke tarafından üye listesi oluşturulan Birleşmiş Milletler New York merkezli olarak yönetilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri topraklarından yönetilen Birleşmiş Milletler, güvenlik konseyi, genel kurul toplantıları gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Dünya sorunların ele alındığı toplantıları rutin olarak düzenlenmektedir. Her yıl eylül ayında ya da takip eden aylarda olağan bir şekilde toplanmaktadır. Olağanüstü olarak da toplanan Birleşmiş Milletler, dönem başkanlıklarının sırasıyla ülkeler tarafından yapılmasıyla teşkilat yapısını şekillendirir.
Genel kurulda her ülkenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 20 üyesi bulunmaktadır. Bunlarda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Çin, Rusya ve İngiltere daimi üyelerdir. Diğer 15 üye ise her iki yılda bir seçilen geçici üyelerdir. 5 daimi üyenin veto etme hakkı bireysel olarak geçerliliği de korumaktadır.
Birleşmiş Milletler’in teşkilat yapısında bulunan kurul ve sekreterlikler şu şekildedir:
* Güvenlik Konseyi
* Ekonomik ve Sosyal Konsey
* Yönetim Konseyi
* Genel Kurul
* Genel Sekreterlik 

* Uluslararası Adalet Divanı

5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının temel amaçları nelerdir?
Coğrafi olarak yakınlığı bulunan ülkelerin aynı ekonomik çıkarlar etrafında birlik ve beraberlik içinde kalkınma, büyüme ve gelişme göstermesi için kurulan bir teşkilat olarak Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Karadeniz coğrafyası ülkelerinin yer aldığı bir teşkilattır. Karadeniz coğrafyasında birlik ve beraberliğin oluşması, çıkar ilişkilerinin hareketlenmesi bu teşkilatın ana hedefleri arasında yer almaktadır.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın temel amaçları şu şekildedir:
* Aynı coğrafya ülkelerinin birbirlerini tamamlamasıdır.
* Ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için kurulmuştur.
* Barış, refah ve istikrar bölgesi oluşturmak için kurulmuştur.

* Temel amacı Karadeniz coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik işbirliği sağlamasıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. Almanya’da ılıman okyanusal iklimin hâkim olmasında …batı…… rüzgârları ile …gulf stream…….. okyanus akıntısının rolü çok büyüktür.
2. Almanya’nın millî gelirine en büyük katkıyı …turizm……. sektörü sağlamaktadır.
3. İngiltere’nin sanayileşme sürecinde Pennine Dağları’ndaki zengin ……maden…………. yatakları ile Midlands’teki (Midlends) ……gümüş…………. yatakları çok etkili olmuştur.
4. Belçika’da tarımda uygulanan …intansif…………. teknikler sayesinde tarımsal üretim ve verim yüksektir.
5. Avrupa Birliği’nin merkezi …Brüksel………..…. kentidir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Greenpeace örgütünün amaçlarından biri değildir?
A) Fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi
B) Genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi
C) Ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması
D) Kutup bölgelerinde maden arama çalışmalarına son verilmesi
E) Ticari amaçlı balina avının durdurulması

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği’ne üye değildir?
A) İsveç 
B) Norveç 
C) Finlandiya
D) Danimarka 
E) Estonya

2017-2018  ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR