11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 175.Sayfa Cevapları 5. Bölüm Ölçme Değerlendirme
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları.
11. Sınıf  Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sayfa Cevapları

5.BÖLÜM: Kültür Bölgeleri, Küresel Ticaret ve Turizm

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 175.Sayfa Cevapları 5. Bölüm Ölçme Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Kültürü oluşturan manevi unsurları örnekler vererek belirtiniz.
Cevap: Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir. Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkanı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak anlayışı, değerler, sosyal normlar ve zihniyet değişiklikleridir. Manevi kültür, kolayca müşahade ve teşhis edilemeyen değerleri, inançları, düşünce tarzlarını ihtiva eder. Bunlar bazen o kadar derinde yer etmişlerdir ki, bizzat o kültürün sahibi olan kimseler bile fark edemez.

2. Türk kültürünü diğer kültürlerden ayıran özellikler hangileridir? Türk kültürünün günümüzde yaygın olarak yaşandığı bölgeleri belirtiniz.
Cevap:‎* Göçler ve savaşlar Türk kültürünün şekillenmesinde etkili olmuştur.
*  Komşu kültürlerden etkilenmiş ve onları etkilemiştir.
*  ‎Askere ve askerliğe duyulan saygı yüksektir.
*  ‎Dünyanın en etkili kültürlerinden birisidir.
* Türklerde göçebe yaşam tarzının gelişmesi ve hayvancılık etkinlikleri doğal koşullara bağlı olarak değişmiştir.

3. Dünya’nın önemli tarımsal ham madde alanları nerelerdir? Bu alanların ortak özellikleri için neler söylenebilir?
Cevap: Güneydoğu Asya, ABDİklim bakımından elverişli olmaları, ılıman ilkime sahip olmaları nüfus bakımından kalabalık yerlerdir.

4. Üretim ve pazar dengesi, küresel ticareti nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.
Cevap: Günümüzün en büyük pazar alanları ekonomik açıdan kalkınmış ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri, Çin ve Hindistan’dır. Ekonomik açıdan kalkınmamış ve modern enerji kaynağı ham maddesi bakımından fakir olan ülkeler çoğunlukla gıda ihracatı yapar. Örneğin; Bana, Togo, Benin gibi ülkeler. Sonuç olarak ekonomik açıdan kalkınmış olan ülkeler aynı zamanda küresel ticaretin de en büyük pazarlarıdır.

5. İnsanları turizm faaliyetlerine yönlendiren faktörler nelerdir? Bu faktörlerden bir tanesini örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: İnsanları turizm faaliyetlerine yönlendiren faktörler şunlardır:
  • Farklı ülkelerin doğal güzelliklerini görmek istemek
  • İnsanların tatil yapmak amacı ile ya da dinlenmek amacı ile farklı yerlere gitmeleri
  • Şehir dışı ya da yurt dışındaki akrabaları ziyaret etme
  • Sportif faaliyetler
  • Kültür bakımından zengin ve tarihi yerleri görme
  • Eğitim ve öğretim
  • İş toplantıları
  • Sağlık açısından faydalı yerlere gitmek
Örnek: Dinlenmek ve rahat bir tatil geçirmek isteyenler ise daha çok yaylaları tercih etmektedirler. Doğa ile iç içe bir ortamda bulunmak isteyen insan sayısı her geçen gün arttığından bu durum turizm açısından da önemli bir gelir kapısı olmuştur. Bunların dışında çeşitli ekstrem sporlar yapmak amacı ile de farklı ülke ve şehirlere giden insan sayısı oldukça fazladır. Kültürel açıdan geçmiş dönemlerden kalan tarihi yerleri ziyaret eden turist sayısı da insanları turizm faktörüne yönelten başka bir etmen olmuştur.

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Tarihsel ve toplumsal gelişim süreci içerisinde oluşan somut ve soyut değerlerin bütününe kültür adı verilir.
2. (Y) Latin Amerika kültür bölgesi, Ortodoks nüfusun fazla olduğu ve yoğun olarak Slav dillerinin konuşulduğu
bir kültür bölgesidir.
3. (D) Günümüzde Türk kültürünün yoğun olarak görüldüğü bağımsız ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’dir.
4. (D) Dünya ham petrol rezervleri açısından dünyanın en zengin ülkeleri Venezuela, Suudi Arabistan, Kanada, İran ve Irak’tır.
5. (Y) Dünya’nın ilk millî parkı, Afrika Kıtası’ndaki Kenya Dağı Millî Parkı’dır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ’da yapılan Dünya’nın yedi harikasından biridir?
A) Keops Piramidi 
B) Çin Seddi 
C) Taj Mahal 
D) Angkor Tapınağı 
E) Rapa Nui Heykelleri
Cevap: A

2. Aşağıda verilen Dünya ortak miraslarından hangisi, diğerlerinden farklıdır?
A) İguazu Şelaleleri 
B) Uluru Kayası 
C) Galapagos Adası 
D) Büyük Bariyer Resifi 
E) Persepolis Antik Kenti
Cevap: E

3. Aşağıdaki Türk bölgelerinden hangisi, günümüzde Çin’e bağlı özerk bir yönetimdir?
A) Gagavuzya 
B) Nahçıvan 
C) Uygur 
D) Kırım 
E) Tuva
Cevap: C2017-2018  ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR