11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 144.Sayfa Cevapları 4. Bölüm Ölçme Değerlendirme
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları.
11. Sınıf  Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. Sayfa Cevapları

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 144.Sayfa Cevapları 4. Bölüm Ölçme  Değerlendirme

Aşağıdaki sorularının yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Türkiye’de tarımı etkileyen faktörler hangileridir? Bu faktörlerden birini belirtiniz.
Türkiye’de tarım faaliyetlerini ve tarımsal verimliliği etkileyen başlıca faktörler şunlardır :
* toprağın durumu ,
* toprak bakımı,
* sulama,
* gübreleme,
* tohum ıslahı,
* makineleşme,
* pazarlama.
SULAMA
Yağışların belli bir ürünün yetişmesine elverecek derecede olmaması ya da geç kalması halinde, toprağın su ihtiyacı sulama ile giderilir.
Türkiye’nin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak bir iklimin etkisindedir. Bu da tarımsal üretimde su ihtiyacını büyük ölçüde arttırmaktadır.
Ülkemizde sulamayı zorunlu hale getiren faktörlerden biri de yağış kararsızlığıdır. Yağış kararsızlığı, yağışların düşmesi gereken zamandan önce ya da sonra düşmesi ve miktar olarak normalin çok altında ya da üstünde olmasıdır.

2. Türkiye’de kimya ve petrol sanayisinin özelliklerini belirtiniz.
Türkiye’de kimya sanayinin gelişimi, 1950 yıllarından itibaren yabancı sermaye kanununun yürürlüğe konulması ile önce ilaç sanayinde başlamak üzere öteki sanayi dallarında yatırımlar başlamıştır. İlk ilaç fabrikası Eczacıbaşı İlaç Fabrikası olmuş ve bunu yerli ve yabancı fabrikalar izlemiştir. Bugün ilaç sanayimiz, Unido’ya göre, sınıflandırmada dünyada 5’inci sırayı almaktadır.
Dünya’da son 20-30 yıl içinde temel bir sanayi kesimi olma niteliğini kazanan Petro-Kimya sanayii 1970 yılında Yarımca Petro-Kimya Kompleksi’nin kurulmasıyla bir Devlet kuruluşu olarak faaliyete geçmiştir. Ülkenin büyük ihtiyacını karşılamak için 1983 yılında İzmir Aliağa Petro-Kimya Kompleksi de devreye girmiştir. Petrokimyasal ürünlerin kullanılma alanlarının genişlemesi, özellikle bazı plastik türlerinin birçok sanayi kollarında temek girdiler olma niteliğini kazanması sonucu, tüketimlerin hızla artması nedeniyle yerli üretim talebi karşılayamadığından, ithal edilmesi zorunluğu vardır. Türkiye’de halen 5 rafineri vardır.
İlk çimento fabrikası 1911 yılında Danca’da kurulmuştur. Halen sayıları 48 olan çimento fabrikaları bütün bölgelere dağılmış olup, değişik ülkelere de ihracat yapılmaktadır. Türk çimento sanayii dünya klasmanında ön sıralarda gelmektedir.
1975 yılında üretime açılmış olan Mersin Soda Sanayi, 1985 yılında 200 bin ton yurt içi, 110 bin ton yurt dışı olmak üzere 310 bin ton soda ve bikarbonat üretmektedir. Fabrika tam kapasite ile çalıştığı halde dış istekleri karşılayamamaktadır.
Türkiye’nin dünyaca tanınan öz kaynaklarından biri de krom cevheridir. Türkiye uzun yıllar çok ucuza krom cevheri ihraç etmiş, çok pahalı sodyum kromat ithal etmiştir. Türkiye’de ilk krom kimyasallarının üretimine 1984’te başlanmıştır. Krom sanayi (Kromsan) yılda 25,000 ton sodyum bikromat, 11,000 ton bazik krom sülfat ve 8,500 ton sodyum sülfür üretmektedir. Kromsan’ın üretim kapasitesi Türkiye’nin ihtiyacının çok üstündedir. % 70’i ihracata yöneliktir.
Deterjan sanayi son yıllarda hızla ilerleyerek Türkiye ekonomisi yapısında ön sıralarda yer almış, teknolojik gelişmelerin transferi ve yeni iş alanlarının açılmasıyla daha fazla ihracat imkanı sağlanmıştır. Klor ve sud kostik üretimine 1945 yılında İzmit Kağıt Sanayii yanında başlamış ve daha sonra 1965 yılında İzmit ve Yarımca’daki başka tesisler de üretime katılmıştır. Asetik asid 1962 yılında Adapazarı’nda Kurulu bir fabrikada üretilmektedir. 1963 yılında Bandırma’da boraks ve borik asit üretilmeye başlanmıştır. 1967’de Etibank yine Bandırma’da ikinci tesisi kurmuştur.
Sentetik iplik ve elyaf üretimine 1964 yılından itibaren başlanmış ve giderek tesisler arttırılarak bugünkü Türkiye tekstil sanayi bakımından Türk ekonomisine döviz getiren önemli bir kesim durumuna ulaşmıştır.
Türk ekonomi sistemi, karma ekonomi üzerine kurulmuştur. Özel sektör bunun bir bölümüdür. 1950 yılına kadar Türkiye’de özel sektöre özgü bir kimya sektörü yoktu. Özel sektör yatırımları 1950’lerden itibaren başlamış ve o tarihten itibaren fevkalade gelişmiştir. Halen tüm sektörlerde çalışanların % 75’i özel sektör tarafından istihdam edilmektedir. Türkiye’deki yatırımların % 75’i özel sektör tarafından yerine getirilmektedir. Bunların üretim katkıları % 60’ın üzerinde bulunmaktadır. Birçok kamu kuruluşu özel sektörle birçok alanda ortak şirketler kurmuş bulunmaktadır.
Kimya sanayisi, petrol rafinerileri, petro-kimya, ilaç, boya, deterjan, gübre, kağıt gibi çok sayıda sektörü içinde bulundurur. Bu sanayi kolları gerçekten ülkemizde çok gelişmiştir. Petkim (izmit), Aliağa (İzmir), Batman, Ataş (Mersin), İskenderun ve Orta Anadolu (Kırıkkale), Narlı (Kahramanmaraş) rafinelerimiz dev tesislerdir.

3. Türkiye’de üçüncül ekonomik faaliyetlerin ekonomiye katkılarını yazınız.
Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve atölye ya da fabrikaya dayalı üretim süreci gerektirmeyen tüm faaliyetler üçüncül ekonomik faaliyetler olarak ifade edilir. Eğitim, sağlık, yargı, ulaşım, ticaret, turizm, bankacılık, sigortacılık, pazarlama, muhasebe, basın – yayın, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörler üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer alır. Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür. Ülkelerin gelişme düzeyi arttıkça üçüncül ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki oranı da artmaktadır..

4. Türkiye ekonomisine en büyük zararı veren doğal afet hangisidir? Bu doğal afet ekonomiye nasıl zarar vermektedir? Örneklerle açıklayınız.
Türkiye'ye en çok zarar veren doğal afetlerin başında deprem gelmektedir.
Deprem yer kabuğunda meydana gelen ani sarsıntılardır. Deprem kuşağı adı verilen belli bölgelerde daha sık görülmektedir. Deprem kuşaklarının en önemlilerinden biri olan Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı, Marmara Denizi'nden Van Gölü'ne kadar olan bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizde deprem çok görülmekte, şiddeti ve zararı büyük olmaktadır. 

5. Türkiye’de heyelan afeti hangi alanlarda yaygın olarak görülmektedir? Nedenleriyle belirtiniz.
Türkiye’de heyelan en çok Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülür.
Karadeniz Bölgesi’de heyelanın özellikle sık görülmesinin nedenleri:

-Toprak yapısının killi olması
-Yağışın ve eğimin fazla olmasıdır.
Heyelanın diğer başlıca sebepleri ise:

-Yükselti
-Yol çalışmaları ile yamaç denge profilinin bozulması
-Dik yamaçlar üzerinde artan yapılaşma
-Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

B. Aşağıda verilen tanım ve açıklamaları, karşılarında derskonum yer alan kavramlardan doğru olanı ile eşleştiriniz.


Hem sanayi bitkisi hem de bir yağ bitkisidir. 

Zeytin

Bursa ve çevresinde yaygın olarak yapılan ve dokuma 
sanayisine ham madde olan hayvancılık etkinliklerinden biridir.
İpek böcekçiliği

Hem enerji kaynağı olan bir derskonum.com maden hem de yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.
Linyit 

Türkiye’nin ilk demir-çelik fabrikasıdır.
Karabük

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.
1. Darı, fiğ, yonca ve korunga gibi tarım ürünleri yem bitkileri olarak adlandırılır.
2 . Merinos koyunu, özellikle Güney Marmara’da yetiştirilir.
3 .Bakır madeni Türkiye’de en fazla Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu) ve Maden’de (Elazığ)
çıkartılmaktadır.
4. Kömür, linyit, doğalgaz ve petrol Türkiye’de enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlardır.
5. Türkiye’de kıyı kentlerinde yer almayan petrol rafinerileri, Batman ve Kırıkkale kentlerinde kurulmuştur


2017-2018  ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR