6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. Sayfa Cevapları
6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 10. 11. 12. 13. 14.Sayfa Cevapları Dünyanın Gezginleri Metni
6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk taşımamaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. Sayfa Cevapları 


Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 186 

1. ETKİNLİK

Yukarıda Genel Ağ adreslerinde kullanılan uzantılar verilmiştir. Bu uzantılardan bir tanesini seçelim. Seçtiğimiz uzantıya sahip iki Genel Ağ adresi bulup bu sitenin kısa bir tanıtımını sınıfta arkadaşlarımıza yapalım.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 187 

Sitenin Adı:
Türk Dil Kurumu
Sitenin Adresi:
http://www.tdk.gov.tr
Sitenin Konusu ve Genel Özellikleri:
Site Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesidir. Site sayesinde Türk Dil Kurumunu’nun yaptığı falliyetlere ulaşabiliyor, çalışmalarından faydalanabiliyoruz.
Sitede “Güncel Türkçe Sözlük, Kişi Adları Sözlüğü, Yazım Kılavuzu” gibi bir çok sözlüğe çevirim içi olarak ulaşabiliyoruz. Sözlüklerde arama yaparak kelimelerin anlamlarına anında ulaşabiliyoruz. Türk Dil Kurumu’nun yayınlarına kolayca ulaşabiliyoruz.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 188 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki metin, tamamen hayal ürünü haberlere (güldürme ve eleştirme amaçlı) yer veren bir siteden alınmıştır. Haberi inceleyelim ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Haber, ne tür bir medyada/sayfada yer alıyor?
Haber bir internet sitesinde yer alıyor.
Bu haber taraflı mı tarafsız mı?
Haber yalan ve uydurma olduğu için taraflı olup olmadığı anlaşılamamaktadır.
Doğru bir haber mi yoksa uydurma bir haber mi?
Uydurma bir haberdir.
Haberi farklı kaynaklarda araştırmalı mıyız? Neden? Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli mi?
Haberi farklı kaynaklardan araştırmalıyız. Çünkü internet, herkese açık, dileyenin istediği şeyi yazabileceği bir ortamdır. Böyle bir ortamda her yazılana inanmayıp farklı kaynaklardan da araştırmamız gerekir. Yoksa yalan haberler sonucu zarar görebiliriz.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 189 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Metni dinlerken anlamını bilmediğimiz başka sözcükler de olduysa onları listenin altına ekleyelim. Sözcüklerle birer cümle kurmayı da unutmayalım!

bitimsiz
Sözlükteki Anlamı: Sonu olmayan, sınırlandırılıp belirlenmeyen, namütenahi
Benim Cümlem: Bitimsiz tartışmanın ortasında kaldığımı anlayınca odayı terkettim.

dilinde tüy bitmek
Sözlükteki Anlamı: Sık sık söylemekten bıkmak, usanmak.
Benim Cümlem: Her gün odanı topla demekten dilimde tüy bitti.

bombardıman
Sözlükteki Anlamı: Etkili bir biçimde ve sık olarak gündeme getirme, duyurma
Benim Cümlem: Hayranlarını soru bombardımanından sıkılıp konser alanını terk etti.

tuhaf
Sözlükteki Anlamı: Acayip
Benim Cümlem: Bahçede tuhaf şeyler olduğunu farkedip ışığı yaktı.

çınlamak
Sözlükteki Anlamı: “Çın” diye ses çıkarmak
Benim Cümlem: Kulağının çınlaması artınca doktora gitmeye karar verdi.

suskun
Sözlükteki Anlamı: Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti
Benim Cümlem: Yeni gelen öğrencinin suskun halleri öğretmenin ilgisini çekmişti.

numara
Sözlükteki Anlamı: Hile, düzen, dalavere, yalan
Benim Cümlem: Köpek dışarı çıkabilmek için türlü numaralar yapıyordu.

ufuk
Sözlükteki Anlamı: Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, ihata
Benim Cümlem: Bu kitabı okuduktan sonra coğrafya alanındaki ufkum bayağı genişledi.

portre
Sözlükteki Anlamı: Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla yapılmış 

resmi
Benim Cümlem: Duvardaki portreye uzun uzun baktıktan sonra dedesini en kadar çok özlediğini farketti.

ikna etmek
Sözlükteki Anlamı: (birini, bir konuda) inandırmak.
Benim Cümlem: Anne çocuğunu ikna edemeyince oyuncağı bırakıp mağazadan çıktı.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 190

4. ETKİNLİK

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
Ali, ödev olarak neden “söyleşi”yi seçmiştir? Gerekçesi nedir?
Yanıt 1
Ali soru sorabilmek için söyleşiyi seçmiştir. Okulda hep soruların cevapları verilmesi isteniyor, soru sormak da istediği için bunu seçmiştir.

Soru 2
Rıza Bey, neden kulaklarının çınladığını düşünüyor?
Yanıt 2
Hasta olduğu için.

Soru 3
Rıza Bey, Ali’nin annesine sorduğu soruları niçin ufuk açıcı ve çok yararlı bulmuştur?
Yanıt 3
Ali’nin sorduğu sorular, bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle soruları ufuk açıcı bulmuştur.

Soru 4
Babasının armağanı, Ali’yi neden yavaşlatmıştır?
Yanıt 4
İki de bir internete girmekten yazmaya vakit bulamadığı için yavaşlatmıştır.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 191

Soru 5
Nüfus memuru, daha önce yüz yüze gelmemelerine karşın Ali ve babası hakkında birçok bilgiye
sahiptir. Bu nasıl olmuştur?
Yanıt 5
Ali internetteki sosyal medya sitelerinde her şeyi anlatmakttığı için.

Soru 6
“Ailenin bütün kirli çamaşırları ortalığa saçılmıştı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile kastedilen nedir? Ali, ailesinin kirli çamaşırlarını nasıl ortaya saçmış olabilir?
Yanıt 6
Kirli çamaşırdan kasıt, aile içinde kalması gereken bazı olumsuz durumlardır. Ali, aile içerisinde kalması gereken bu olumsuz olayları internette paylaşarak “kirli çamaşırları ortaya saçmıştır.”

Soru 7
Ali’nin kişilik özelliklerini belirleyelim. Bu özelliği, neye dayanarak belirlediğimizi de yazalım.
Yanıt 7
Ali, çok meraklı, espirili bir insandır. Soru sormayı sevmesi, kendi kendine sorduğu cevaplara espirili yanıtlar vermesi ve internetteki espirili paylaşımlarından Ali’nin kişilik özelliklerini çıkarabiliriz.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 192

5. ETKİNLİK

1. Görsel
Aile, telefonları ile ilgilenmekten, çocukları ile ilgilenmemektedirler.
2. Görsel
Aile, çocuklarını bilgisayar bağımlılığından kurtarmaya çalışmaktadırlar.
3. Görsel
İnsanlar televizyon bağımlısı olmuşlardır.

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 193

6. ETKİNLİK

Okuduğumuz metne yeniden odaklanalım. Metindeki sözcüklerin köklerini ve hangi eklerle türetildiklerini ayırt etmeye çalışalım. Metinden on sözcük seçelim ve öncelikle köklerin türünü belirleyelim. Bu sözcük köklerinin aldığı yapım ve varsa çekim eklerinin de türlerini yazalım.
soru
Kök: sor-
Ek/Ekler: -u (yapım eki)
söyleşi
Kök: söyle-
Ek/Ekler: -şi (yapım eki)
geliyordu
Kök: gel-
Ek/Ekler: -i -yor (çekim eki)
ödevin
Kök: ödev
Ek/Ekler: -in (yapım eki)
keyifle
Kök: keyif
Ek/Ekler: -le (çekim eki)
dinliyordu
Kök: dinle-
Ek/Ekler: -yor -du (çekim eki)
soru
Kök: sor-
Ek/Ekler: u (yapım eki)
gözlüyormuş
Kök: göz
Ek/Ekler: -le (yapım eki) -yor -muş (çekim eki)
şişelerinden
Kök: şişe
Ek/Ekler: -ler -in -den (çekim eki)
sıçrattı
Kök: sıçra-
Ek/Ekler: -t (yapım eki) – tı (çekim eki)

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Cevapları Sayfa 194

7. ETKİNLİK

Okuduğumuz öykünün haritasını aşağıdaki öykü haritasında uygun yerleri doldurarak çıkaralım. Kutulara başından sonuna, öykünün önemli olaylarını yazalım. Öykünün en heyecanlı ve kilit noktası olan olayını “düğüm” bölümüne yazalım.

Olaylar: Ali’nin ödev olarak söyleşiyi seçmesi
Olaylar: Ali’nin ödevini yapmak için sürekli sorular sorması
Olaylar: Sorulan soruların alie içinde bazı olaylara ışık tutması
Düğüm: Ali’nin nüfus cüzdanını kaybettiği için yenisi çıkarmak istemeleri
Olaylar: Nüfus müdürlüğünde Ali’nin aile içerisinde yaşanan tüm olayları internette paylaştığının ortaya çıkması
Son: Ali’nin babasının bu duruma sinirlenmesi
Karakterler: Ali, Ali’nin öğretmeni, Ayla Hanım, Rıza Bey, nüfus memuru
Yer ve Zaman: Okul, ev, nüfus müdürlüğü / geçmiş zaman

6.SINIF TÜRKÇE DERSİ BAŞAK YAYINLARI ÇALIŞMA KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR