Öğrenciler, yeni üniversiteye geçiş sınavı YKS’de hangi dersten hangi konuda ağırlıklı soru geleceğini merak ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Müfredat dışı sorulmayacak” dedi. Ancak YKS ilk kez yapılacağı için uzmanlar soru dağılımlarının net olmadığını söylüyor. Adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de, son 8 yılda YGS’de çıkan soru konularını derledik.
Öğrenciler, yeni üniversiteye geçiş sınavı YKS’de hangi dersten hangi konuda ağırlıklı soru geleceğini merak ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Müfredat dışı sorulmayacak” dedi. Ancak YKS ilk kez yapılacağı için uzmanlar soru dağılımlarının net olmadığını söylüyor. Adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de, son 8 yılda YGS’de çıkan soru konularını derledik.
TYT'de Ders Ders Soru Sorulacak Konuların Listesi

2018 yılından itibaren üniversiteye geçişte uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hangi konulardan ağırlıklı soru geleceği bilinmiyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerse, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) derslere göre soruların konu ağırlığını merak ediyor.

120 SORU CEVAPLAYACAKLAR 
TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.

ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:

MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik

GEOMETRİ:
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma

FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik

KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar

BİYOLOJİ:
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı

TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
18. yy da Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20. yy da Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler

COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan

FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
Hz. Muhammed S.A.V
Vahiy ve Kuran Yorumları
Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması
İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları
Alevilik ve Bektaşilik

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR