11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 95.Sayfa Cevapları 4. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları.
11. Sınıf  Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.Cevapları

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 95.Sayfa Cevapları 4. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Anadolu’da birçok büyük medeniyetin kurulmasında Anadolu’nun hangi doğal özellikleri etkili olmuştur?
CEVAP: a- Olumlu iklim şartları, Anadolu orta kuşakta olması sebebiyle iklimi insanın yaşamasına, tarım ürünlerini yetiştirmesine ve hayvanlarına bakmasına müsaittir.
b- Anadolu verimli topraklardan oluşmaktadır. Kuzeyin bozkırlarına, güneyin çöllerine göre çok iyi durumda olan Anadolu toprakları sık sık istilalara uğramıştır.
c- Anadolu toprakları bol su su kaynaklarına ve akarsulara sahiptir. Yaşamsal öneme sahiptir su insanların kendilerine, hayvanlarına, yetiştirdiği tarım ürünlerine her zaman suya ihtiyacı vardır.
d- Üç Tarafı denizlerle çevrili olması Anadoluyu cazip hale getirmiştir.
e- Asya, Avrupa ve Afrika arasında olması, karadan ve denizden kolayca bağlantı kurulabilmesi,
f- Göç ve istila ile gelen kavimler, kendi medeniyetlerini getirmiş, yerleşik medeniyetten de etkilenerek yeni uygarlıklar kurmuştur.

2. Türkiye arazisinin ne kadarı çayır ve mera alanı olarak kullanılmaktadır? Bu alanların ortak özellikleri nelerdir?
CEVAP: Türkiye topraklarının%18,6’sı ise çayırlar ve otlaklardır. Genelde Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu  Anadolu’daki platolar ile dağlarımızda orman üst sınırının üzerindeki alanlarda bulunan çayırlar ve otlaklar, daha çok büyük ve küçükbaş mera hayvancılığı için kullanılmaktadır. Genelde otlaklarda küçükbaş, çayırlarda büyükbaş hayvancılık yapıldığına göre hangi bölgelerimizde büyükbaş mera hayvancılığının yaygın olarak yapıldığını söyleyebilirsiniz.

3. Yer şekilleri Türkiye ekonomisini nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.
CEVAP:  Yer şekillerinin çeşitlilik gösterdiği bölgelerde iklim de çeşitlilik göstereceğinden farklı ekonomik etkinlikler gelişebilir. Örneğin Kış Turizmi
Yer şekillerinin engebeli olduğu yerde nüfus az , düz olanlarda ise fazla olur.
Yer şekillerinin düz olduğu alanlarda tarım yapılır.
Bir bölgedeki yer şekilleri engebeli ise yol ypımı ise o kadar maliyetli olur. Kısaca ulaşımı da etkiler.

4. Türkiye’de ekonomi politikaları belirlenirken iller ve bölgeler arasındaki kalkınma farkını azaltmak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Örnekler vererek yazınız.
CEVAP: Türkiye’de ekonomi politikaları belirlenirken iller ve bölgeler arasındaki kalkınma farkını azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alınmakta ve bazı uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizin ekonomik anlamda daha az gelişmiş bölgelerinde, özel sektörün sanayi yatırımları yapmasını özendirici bu uygulamaların başında vergi indirimi, ucuz enerji ve arsa temini gelmektedir.
Türkiye’deki teşvik politikası uygulamaları 1924 yılında başlamıştır. 1927 yılında ise “Teşviki Sanayi Kanunu” çıkartılmıştır. Bu yasalarla birlikte teşvik kapsamına alınan il sayısı her dönem daha da artırılmıştır.Günümüzde her il ekonomik anlamda I. bölgeden VI. bölgeye kadar derecelendirilmektedir. VI.bölgede yer alan illere yapılacak yatırımlara devlet tarafından daha çok teşvik sağlanmaktadır. 2012
yılında açıklanan yeni teşvik paketinde VI. bölgede yer alan iller Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerimiz olmuştur (Harita 4.2).Bu illerimize daha fazla teşvik verilmesinin nedenlerini, bu illerin bulunduğu bölgelerin doğal ve beşerî özelliklerini de düşünerek belirtiniz.

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (Y ) Türkiye’de, Damlataş Mağarası’nın en eski yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir.
2. (Y ) Türkiye topraklarında Orta Çağ’da kurulan en önemli medeniyetler Hitit, Lidya, Frigya, İyon ve  Urartu medeniyetleridir.
3. (D ) Türkiye’de tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu ve kumulların bulunduğu alanlarda araziden yararlanma en düşük seviyeye iner.
4. (D ) Türkiye’de 1950-1960 döneminde uygulanan ekonomi politikalarında devlet etkisi azaltılmış ve alt yapı, ulaşım ve tarıma yapılan yatırımlar artırılmıştır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, 1932-1950 döneminde Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının özelliklerinden biri değildir?
A) Sanayinin gelişmesine önem verilmesi
B) Sümerbank’ın kurulması
C) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
D) İkinci Dünya Savaşı döneminde savaş ekonomisine geçilmesi
E) Liberal ekonomi politikalarının benimsenmesi

2. Türkiye’de arazi kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Endüstriyel bitkilerin tarımı, yoğun olarak iç bölgelerdeki ovalarda yapılmaktadır.
B) Yüksek platolarda büyükbaş mera hayvancılığı yaygındır.
C) Karadeniz Bölgesi’ndeki dağlık araziler, gür ormanlarla kaplıdır.
D) Killi arazilerin bulunduğu alanlarda seramik, porselen, çimento ve kiremit gibi sanayi kolları gelişmiştir.
E) Tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu bölgeler ile kumulların bulunduğu alanlarda araziden yararlanma düşük seviyededir.

2017-2018  ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR