9.Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 211. Sayfa Cevapları 3.Ünite Değerlendirme
9.Sınıf Biyoloji MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

CANLILAR DÜNYASI (3.Ünite)

9.Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 211. Sayfa Cevapları 3.Ünite Değerlendirme

33, 34 ve 35. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

AIDS, virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, vücuda bulaştıktan sonra uzun yıllar hastalık belirtisi ortaya çıkmayabilir. AIDS etkeni virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemine etki ederek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eder. Virüs kan ve kan ürünleri ile cinsel sıvılar üzerinden insandan insana, plasenta ya da süt yoluyla anneden bebeğine bulaşabilir. Bu virüs oldukça hassastır. Vücut dışında havada ve suda uzun süre yaşayamaz.

33. AIDS ve etkeni olan virüsle ilgili;
I. Virüs bulaştıktan sonra kuluçka süresi görülür.
II. AIDS etkeni virüs, bağışıklık sağlayan hücreler olmadan üreyeme z.
III. AIDS bulaşmasını önlemek için sağlıklı kan ve kan ürünleri kull anılmalıdır.
açıklamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Cevap:

34. AIDS’e neden olan virüs aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) Ebola
B) HIV C) H1N1
D) Sars
E) Zona
Cevap:

35. AIDS’ten korunmak için nelere dikkat edilmeli, hangi önlemler alınmalıdır?
CevapGüvenli olmayan cinsel ilişki, hijyenik olmayan cerrahi müdahaleler ile
güvenli olmayan kan nakillerinden kaçınmalıdır.

36. Yapay ve doğal sınıflandırmada kullanılan kriterler nelerdir?
CevapYapay sınıflandırmada canlıların doku ve organların görevleri (a nalojileri)
dikkate alınırken, filogenetik sınıflandırmada; DNA ve protein benzerliği, vücut simetrisinin benzerliği, embriyonel gelişim evrelerinin benzerliği, biyokimyasal özelliklerin benzerliği, hücresel yapılarının benzerliği, anatomik benzerlikler, fizyolojik benzerlikler, organların kökeni (homoloji) gibi taksonomik kriterler kullanılır.

37. İnsanlar, canlıları sınıflandırmaya neden ihtiyaç duymuşlardır?
CevapCanlıları sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmasının nedenleri:
◆ Doğayı daha anlaşılır hâle getirmek,
◆ Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir siste m oluşturmak,
◆Benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu meydana gelebilecek karışıklıkları engelleyerek bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak,
◆ Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri, o gruba dâhil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını en aza indirmek,
◆ Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim adamları tarafından öğrenilmesini sağlamak ve aynı konuda tekrar tekrar çalışılmasını önlemek,
◆ Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmak, akrabalık derecelerini belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını kolaylaştırmak,
◆ Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak,
◆ Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmektir.

38. Bilim insanlarının canlıları sınıflandırmada farklı ölçüt ve yaklaşımlar kullanmalarının nedenleri nelerdir?
CevapBilim insanlarının canlıları sınıflandırmada farklı ölçüt v e yaklaşımlar
kullanmalarının nedenleri kullandıkları kriterlerin farklı olmasıdır. Örneğin canlıların prokaryot ya da ökaryot yapılı olması, beslenme farklılıkları, RNA dizilerindeki farklılıklar gibi kriterler farklı yaklaşımlar kullanılmasının nedenleridir.

39. Carolus Linnaeus’un sınıflandırmaya katkıları nelerdir?
Cevapİnsanlar, yeni canlı türlerini keşfetmeye başladıkça Aristo’nun sınıflandırma
sistemi yetersiz kalmıştır. 18. yüzyılda Carolus Linnaeus, o dönemde yeni bulunan canlı türlerini de tanımlamak için daha kapsamlı bir sınıflandırma yöntemi önermiştir. Linnaeus gruplama yaparken John Ray’in geliştirdiği tür kavramını dikkate almıştır. Ayrıca ilk defa türlerin ikili adlandırmasını yapmıştır.

40. Sınıflandırmada kullanılan kategori ve takson kavramlarının birbirinden farkı nedir?
CevapKategori sınıflandırma basamaklarını, takson ise bu basamaklara giren canlı gruplarını ifade ettiği için birbirinden farklıdır .

41. Bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip olmalarına rağmen neden aynı âlem içinde sınıflandırılmaz?
CevapArkeler, hücre duvarlarını oluşturan yapı ve ribozomal RNA'larının genetik dizilimleri gibi özelliklerinin bakterilerden farklı olması nedeniyle bakterilerle aynı âlem içerisinde sınıflandırılmaz.

42. Mantarlar, bitkilerin sahip olduğu hangi özelliklere sahip değildir?
CevapMantarlar heterotrof, bitkiler ototrof canlılardır. Mantarlarda kök, gövde, yaprak gibi yapılar bulunmaz. Mantarlarda hücre duvarı kitinden bitkilerde ise selülozdan yapılmıştır. Mantarlar polisakkarit olarak glikojen, bitkiler ise nişasta depolar.

43. Omurgalıları omurgasızlardan ayıran genel özellikler nelerdir?
CevapOmurgalılarda vücudun sırt kısmında omurga ve sinir kordonu bulunurken
omurgasızlarda omurga bulunmaz. Omurgasızlarda sinir kordonu vücudun karın kısmındadır.

44. Protistler içinde yer alan canlılardan bazılarını sınıflandırmak neden zordur?
CevapÖrneğin öglena kloroplast taşıdığı ve ototrof olduğu için bitkilere benzerken heterotrof beslenip fagositoz yapabildiği ve kamçısı ile aktif hareket edebildiği için hayvanlara benzediğinden sınıflandırılması zordur.

45. Sürüngenlere örnekler veriniz.
CevapKertenkele, bukalemun, geko, timsah, yılan, su kaplumbağası gibi canlılar sürüngenlere örnektir.

46. Solucanlar ve yılanların birbirinden farkları nelerdir? Açıklayınız.
CevapSolucanlar omurgasız, yılanlar omurgalı hayvanlardır. Solucanlar deri,
yılanlar akciğer solunumu yapar.

47. Canlılardan esinlenilerek geliştirilen teknolojiler nelerdi r? Örnekler veriniz.
CevapÇelik halatlar, zırhlar, trenler, askeri teknolojiler, kamuflaj yöntemleri, radar gibi araçlar geliştirilmektedir.

48. Bakteri ve virüsler hangi hastalıklara neden olur? Örnekler vererek açıklayınız.
CevapBakteriler; verem, tetanos, menenjit, orta kulak iltihabı, zatürre, boğmaca,
şarbon gibi hastalıklara neden olur. Virüsler ise AIDS, kabakulak, grip, zona, suçiçeği, kızamık gibi hastalıklara neden olur .

49. Virüslerin genetik mühendisliği çalışmalarında sağladığı katkılara örnek veriniz.
CevapVirüsler genetik mühendisliği çalışmalarında birçok fayda sağlar. Örneğin
Bubble boy, gen mutasyonu sonucu oluşan adenozin deaminaz (ADA) enzimi eksikliğine bağlı bir hastalıktır. Bu hastalık bağışıklık sistemi hücrelerinin yok olmasına neden olur. Hastalığın tedavisi için hastalara ADA enzimi ve kemik iliği nakli yapılmaktadır. Ancak 1990’da kopyalanmış ADA enzimleri inaktive edilmiş bir virüse aktarılarak hastaya verilen bu virüs, hastanın T-hücrelerine yerleşip çoğalarak tedavi edilmesini sağlamıştır.

50. Virüslerin hiçbir canlı âlemi içerisine dâhil edilmemelerinin nedenleri nelerdir?
CevapVirüsler, sadece DNA ve proteinden meydana gelen nükleoprotein
tanecikleridir. Organelleri, sitoplazmaları ve enzim sistemleri yoktur.
Konak dışında hiçbir metabolik faaliyet gösteremeyen, canlı org anizma
olarak kabul edilmeyen zorunlu hücre içi paraziti olduklarından canlı
âlemleri içerisine dâhil edilmez.
Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR