8.Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 97. 98. 99. 100. 101. 102. Sayfa Cevapları
8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

ACABA? METNİ 

8.Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 97. 98. 99. 100. 101. 102. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK
Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre listeleyiniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız.
1. hafıza: Bellek
2. heves: İstek, arzu, eğilim, şevk
3. kafiye: Uyak
4. lirizm: Kişisel duyguların ilham yoluyla coşkulu anlatımı
5. merak: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
6. muhabbet: Dostça konuşma, yârenlik
7. nesil: Kuşak
8. sual: Soru
9. tekamül: Olgunluk, olgunlaşma
10. tetkik: İnceleme
11. valide: Ana
12. vezin: Ölçü

2. ETKİNLİK
Okuduğunuz metinde geçen deyimleri tespit ediniz. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Deyimler:
– dilden düşürmemek
– dilinin ucuna gelmek
– altta kalmamak
Cümle içinde kullanımı:
– Ahmet en sevdiği arkadaşını dilinden düşürmüyor.
– Adamın adı dilimin ucuna geldi ama söyleyemedim.
– Kadının hakaretleri karşısında annem de altta kalmadı.

Acaba? Metni Cevapları Sayfa 98 
3. ETKİNLİK
Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen mecaz ve benzetmeleri bulup açıklayınız.
• Köklü, mütekâmil bir kültür mahsulü olan bu gümrah, çağıltılı ve ışıklı bir su gibi akan şiir tezahürü önünde hayranlık duydum.
Halk şiiri söyleyiş bakımından coşkun akan bir suya benzetilmiştir.
Kültür mahsulü, şiir karşılığında kullanıldığı için mecaz anlamdadır.
• İçimden kendi şiirlerimi mırıldanıyor, bunların yanında dinlediklerimi pek yavan buluyordum.
“Yavan” kelimesi şiirin söyleyişindeki yetersizlik, anlamın derin ve gniş olmayışını ifade edecek şekilde kullanıldığı için mecaz anlamdadır.
• Her zaman gürül gürül okuduğum şiirler, dilimin ucuna kadar gelir fakat sesim boğazımda düğümlenir, yutkunurum.
Şiirin okunma biçimi gürül gürül coşkun akan suya benzetilmiştir. “Düğümlenir”  kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

4. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafı okuyarak dil ve anlatımla ilgili uygun özellikleri işaretleyiniz.
Hevesli, yeni bir öğretmendim. Edebî bir
mecmuanın da sahibi idim. Şiire ve estetiğe
ait makaleler de yazıyordum. Edebî tekâmülü
tetkik etmek, sırasında da meslektaşlarımı tenkit
etmek için kendimde yeter bir güven buluyordum.
On sene zarfında benim de mensup
olduğum bir şiir neslinin, daha henüz inkişafa
başlayan istidatlar arasında bariz tesirleri
bile artık seziliyordu. Neredeyse üstatlar biz
oluyorduk. Sivas’ta bulunuyordum. İlk önce
muhitin zengin halk kültürü dikkatimi çekti.
Halk şairleri bayramı yapıldı. Halk şairleri ile
bir araya geldik. Günlerce bize olgun sanatları­
nın örneklerini verdiler. Coştular, coşturdular.
Köklü, mütekâmil bir kültür mahsulü olan bu
gümrah, çağıltılı ve ışıklı bir su gibi akan şiir
tezahürü önünde hayranlık duydum.
Dil ve Anlatım Özellikleri:
(   ) Metindeki cümleler çok uzun.
(
X) Metinde anlamı bilinmeyen çok fazla kelime var.
(
X) Metinde anlatılanlar bana çok inandırıcı geldi.
(   ) Metinde benzetme ve sıfatlara yer verilmemiş.

Acaba? Metni Cevapları Sayfa 99 
5. ETKİNLİK
Kendi özelliklerinize göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

Acaba? Metni Cevapları Sayfa 100
6. ETKİNLİK
İçinde ara sözlerin bulunduğu cümleler yazınız. Bu cümlelerdeki ara sözleri kısa çizgi ile gösteriniz.
— Ahmet amca – mahalle bakkalımız – hafta sonu için piknik düzenlemiş.
— Bereler Köyü Köy Hayrı – geçen sene katılamamıştım – bu sene 15 Haziran’da yapılacakmış.
— Kalabalıktan biri – yaşlı bir kadın – elini kaldırdı.
— Annem akşam en sevdiğim yemeği – pırasalı börek – yapacakmış.
— Sınıf ta en yüksek notu – doksan sekiz – ben aldım.

7. ETKİNLİK
Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ifadeler hangileridir? Altını çiziniz. Siz de cümledeki vurguyu başka kelimelere kaydırarak cümleleri örnekte olduğu gibi yeniden yazınız.
• Sesim boğazımda düğümlenir.
Boğazımda sesim düğümlenir.
• İlk önce muhitin zengin halk kültürü dikkatimi çekti.
Muhitin zengin halk kültürü ilk önce dikkatimi çekti.
• Bir aile ziyareti için Denizli’ye gitmiştim.
Denizli’ye bir aile ziyareti için gitmiştim.
• Bazı mecmualarda şiirlerimi neşrettim.
Şiirlerimi bazı mecmualarda neşrettim.

Acaba? Metni Cevapları Sayfa 101
8. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerin yüklemini oluşturan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin ifade etti­ği eylemi gerçekleştiren öznenin türünü cümlenin altına yazınız.
8.Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 97. 98. 99. 100. 101. 102. Sayfa Cevapları

Acaba? Metni Cevapları Sayfa 102
Aşağıdaki metinde geçen fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin öznesine ve nesnesine göre ne tür fiiller olduklarını aşağıya yazınız.
ORHAN VELİ
1923’te liseyi bitirir, İstanbul’a gelir. Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne yazılır. Fakültenin talebe cemiyeti başkanlığına seçilir. Bir yandan fakülteye devam ederken bir yandan da Galatasaray Lisesinde öğretmen yardımcılığı yapar. Aynı yılın güzünde askere çağrılır. Terhis dönüşü Ankara’ya gelir. 1942-1948 döneminde birçok dergide şiirleri yayımlanır.
Fehmi ENGİNALP
Fiiller
Öznesine Göre
Nesnesine Göre
bitirir
etken
geçişli
gelir
etken
geçişiz
yazılır
edilgen
geçişsiz
seçilir
edilgen
geçişsiz
yapar
etken
geçişli
çağrılır
edilgen
geçişsiz
gelir
etken
geçişsiz
yayımlanır
edilgen
geçişli8.SINIF DÖRTEL YAYINLARI TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR