7. Sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 51. Sayfa Cevapları Türk Tarihinde Yolculuk 3.Ünite
7. Sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


7. Sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 51. Sayfa Cevapları Türk Tarihinde Yolculuk 3.Ünite

1. Türkler Anadolu’ya ilk olarak hangi dönemde gelmişlerdir? Araştırınız.
CevapTürkler ilk defa Anadolu'ya Büyük Selçuklu devleti döneminde gelmişlerdir.
1071 -Malazgirt savaşı ile Türklerin kapısı Anadolu'ya açılmış ve Türkler ayni zamanda anadoluya yerleşmiştir.
Bu savaşın komutanları Alp arslan ve Diyojendir.

2. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörler neler olabilir? Araştırınız.
CevapOsmanlı Devletinin siyasi güç olarak ortaya çıkmasında şunlar etkili olmuştur;
Osmanlı’nın bulunduğu jeopolitik konum.
Osmanlı padişahlarının ileri görüşlü ve cesur olmaları.
Adil ve hoşgörülü bir yönetim sistemine sahip olmaları.
İskan politikası uygulamaları.
Merkeziyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi.
Cihad ve şehadet düşüncesi.

3. Osmanlı Devleti ticari faaliyetlerini geliştirmek için neler yapmış olabilir? Örnek veriniz.
CevapOsmanlı Devletinde ticari faaliyetleri geliştirmek için bir çok stratejik olarak önem arz eden bölgelere ticaret yolları yapılmıştır. Yapılan ticaret yollarının yanı sıra ticaret faaliyetlerini korumak ve geliştirmek amacıyla bir çok yabancı ülkeye başta Fransa olmak üzere kapitülasyonlar yani ticari ayrıcalıklar verilmiştir. Bu şekilde ticari faaliyetler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Osmanlının toprakları ipek yolu ticareti ve baharat yolu ticareti üzerindeydi.
Bu ticaret yollarını alarak osmanlı ticari olarak kendini geliştirmiştir.
Kırımın fethi ile ipek yolu ticareti 
Mısırin fethi ile baharat yolu ticareti alınmıştır.

4. Osmanlı Devleti’nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğreniniz.
CevapOsmanlı Devleti, içerisinde bulunan farklı dine mensup, farklı ırktan bütün etnik gruplara karşı her zaman saygılı ve hoşgörülü olmuştur. Bu sayede devlet içerisinde bölünmeler ve ayaklanmalar yaşanmamış, devlet uzun süre varlığını devam ettirmiştir.

5. Yaşadığınız ilde Türk kültürünü yansıtan hangi eserler bulunmaktadır? Araştırınız.
Cevap:

6. Çok geniş sınırlara ulaşmış olan Osmanlı Devleti Avrupa’yı hangi açılardan etkilemiştir? Araştırınız.
CevapDünya tarihine baktığımızda genellikle sınırları geniş olan ve güçlü görünen devletler, diğer devletleri etkilemişlerdir. Osmanlı Devleti de bir dönem geniş sınırları ve güçlü otoritesi ile ilgi çeken bir devletti. Bu dönemde Avrupa'yı birçok konuda etkisi altına almıştır.
Örneğin Osmanlı'da el dokuması halılar meşhurdu, yüksek kaliteli kumaşlar ve tekstil ürünleri Avrupalılar tarafından birer sanat eseri olarak görülüyordu. Türkler tarafından dokunan halılar Avrupa'da birçok kilisede kullanılmış hatta Avrupalı ressamların tablosuna konu olmuşlardır.
Osmanlı müzikleri ve Avrupalı devletlerin müzikleri birbirlerinden çok farklı kültürlerdi. Ancak Avrupalı müzisyenler bestelerine Türk ezgilerini katmayı, kültürleri harmanlamayı çok severlerdi. Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" adlı eseri Osmanlı sarayları için yazılmıştır.

7. Türk kültürüne ilişkin yapılacak bir araştırmada seyahatnamelerden nasıl yararlanılabilir? Açıklayınız.
CevapSeyahatnameler gezi kitaplarıdır . Türk Kültürü'ne ilişkin yapılacak bir araştırmada Seyehatnamelerden  şu şekilde faydalanılır.  Başka memleketlere giden gezgin kimseler gittiği yerlerin gelenek , görenekleri hakkında fikir sahibi olur , gezdiği yerlerin örf veadetleri hakkında bilgi sahibi olur , kültürü hakkında bilgi sahibi olur ve seyahatnamele sayesinde  tüm bunlar günümüze kadar gelmektedir . Örneğin Evliya Çelebi gezip gördüğü şehirler hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu da Türk Kültürüne katkı sağlamaktadır .
İstanbul ile ilgili araştırmalar yapmakta ve buraların tarihi yerleri ile ilgili bilgiler edinmekte, İstanbul'un fethi hakkında, kuşatılması hakkında  birçok şey öğrenmekte ve bunlarıda seyahatnamasine yazıp insanların bilgilenmesi için kitap haline getirmekte ve kültürümüze  çok fayda sağlamaktadır . 

8. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketlerine neden ihtiyaç duyulmuştur? Araştırınız.

CevapOsmanlı Devleti son zamanlarına doğru ufak ufak çatırdamalar yaşamıştı. İsyanlar, Batı'da veya dünya üzerinde olan teknolojik, siyasi, ekonomik gelişmeleri takip edemez hal almış bu yüzden de gerileme sürecine girmiştir. Bu yüzden Genç Osman diye tabir ettiğimiz 2. Osman döneminden itibaren siyasi, ekonomik, eğitim, gayrimüslimlere hak, askeri vb. konular üzerine yenileşmek için bir çok plan hayata geçirilmiştir.
Örneğin;
Gayrimüslimlere verilen memur olma hakkı ve diğer haklar.
Askerde olan düzenlemeler.
Batı'ya öğrenci veya elçi gönderimi bu yüzdendir.

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ADA MATBAACILIK YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR