6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 52. 53. Sayfa Cevapları
6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 52. 53. Sayfa Cevapları 


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. Namaz ibadetinin dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.
Yüce dinimiz akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kadın ve erkek her Müslümana namazı farz kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de namazın kılınması gerektiğini ifade eden birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin bir ayette, “…Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır!..” buyrulmaktadır. Başka bir ayette de “Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber’e itaat edin ki merhamet göresiniz.” buyrularak namazın farz olduğu belirtilmektedir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadislerinde namazın önemini sık sık ifade etmiştir. Örneğin bir hadisinde, “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar…” buyurmuştur. Başka bir hadisinde de “…Namaz dinin direğidir…” buyurarak namazın önemini belirtmiştir. Bir gün bir sahabi Allah Resulü’ne (s.a.v.) gelip, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sormuş, Resulullah (s.a.v.) da “Vaktinde kılınan namazdır…” buyurmuştur.

2. Niçin namaz kılarız? Anlatınız.
Namaz, Allah’ın emri olduğu için, Allah’ın rızasını kazanmak için, kötülüklerden korunmak ve hem bu dünyada hemde ahirette huzura kavuşanlardan olmak için namaz kılarız.

3. Namazın dışındaki ve içindeki farzları sıralayınız.
Namazın dışındaki farzlar altı tanedir. Bunlar:
*Hadesten Taharet: Namaz için temiz olmak gerekir.
*Necasetten Taharet: Kan, irin, alkol, idrar ve meniden arınmış olmaktır.
*Setri Avret: Kapatılması gereken yerlerin kapatılmasıdır.
*İstikbali Kıble: Kıbleye yönelmektir.
*Vakit: Namazın vaktinin girmesidir.
*Niyet: Namaz için niyet etmek gerekir.

Namazın içindeki farzlar altı tanedir. Bunlar:
*İftitah Tekbiri: Namaza başlarken AllahuEkber denir.
*Kıyam: Ayakta durmaktır.
*Kıraat: Namazda Kuran’dan bir bölüm okumaktır.
*Rüku: Namazda yere paralel eğilmektir.
*Sücud: Namazda secde etmektir.
*Teşehhüd (Kaidei Ahire): Tahiyyat için oturmaktır.

4. Namazın birey ve toplum açısından ne gibi faydaları vardır? Anlatınız.
Namaz kılan mümin kötülüklerden uzak durur, iyi davranışlar sergiler ve güzel bir ahlaka sahip olur. Namaz kılarak Allah’ın bize olan emrini yerine getirerek, Allah bizden hoşnut olması sağlanır. Bunu bilmek insana iç huzuru verir. Namaz, Müslümanlar arasında birlikte yaşama ve dayanışmayı geliştirir. Birlikte kılınan namazlar insanları, birbirleriyle ilişkilerinde hoşgörülü olmaya, sevgi ve saygıya yöneltir. Bu şekilde toplumda barış ortamı oluşur.

5. Cemaatle kılınan namaz ile tek başına kılınan namaz arasında ne gibi farklar vardır? Söyleyiniz.
Cemaatle kılınan namazlar, diğer namazlara göre küçük bazı değişiklikler gösterir. Öncelikle cemaatle namaz kılan kişiler bir imama uyarlar. Bunu da niyette belirtirler. Örneğin “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama.” derler. Cemaatle namaz kılan kişiler, ilk rekâtta sadece Sübhâneke’yi okur, sonra susarlar. Bütün rekâtlarda, ayaktayken başka bir şey okumazlar. Çünkü bu durumda
imamın okuması yeterlidir. Ancak rükûda, secdede ve oturuşlarda söylenmesi gerekli ifadeleri söyler, okunması gereken duaları da okurlar. Cemaatle namaz kılarken her harekette imamı takip etmek, onunla birlikte rükû, secde, oturuş, selam vb. şeyleri yapmak gerekir.

6. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
A) Konuşmak B) Uyumak C) Tuvalet ihtiyacını gidermek D) Bayılmak

7. I. Elleri dirseklerle beraber yıkamak
II. Yüzü yıkamak
III. Ağzı ve burnu temizlemek
IV. Ayakları topuklarla beraber yıkamak
Yukarıdakilerden hangisi, abdestin farzları arasında yer almaz?
A) I B) II C) III D) IV

8. Aşağıdakilerden hangisi, boy abdestinin farzlarından biri değildir?
A) Bütün vücudu yıkamak B) Başı mesh etmek C) Ağzı suyla temizlemek D) Burnu suyla temizlemek

9. Aşağıdakilerden hangisi, ezanda yer alan bir ifade değildir?
A) Lâilâhe illallah B) Allâhü ekber C) Kad kâmeti’s-salâh D) Hayye ale’s-salâh

10. I. Rükûda iken “Sübhâne Rabbiyel a’lâ.” denir.
II. Secdede iken “Esselâmü aleyküm verahmetullah.” denir.
III. Namazın sonunda, “Sübhâne Rabbiyel azîm.” denir.
IV. Rükûdan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh.” denir.
Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

11. Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır?
A) Teravih namazı B) İkindi namazı C) Yatsı namazı D) Bayram namazı

12. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A) Selam almak B) Esnemek C) Bir şey yemek D) Bir şey içmek

13. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doldurunuz.
sünneti, on, yüz, cemaatle, Kâbe, iki, farzı, kollar, ezan, teyemmüm

Suyun bulunmaması ya da hastalık vb. sebeplerle kullanılamaması durumunda abdest veya boy abdesti
yerine teyemmüm yapılır.
Teyemmüm, niyet edilip elleri toprağa sürüldükten sonra yüz ve kollar mesh edilerek yapılır.
Kâbe yönüne dönmeksizin kılınan namaz sahih yani geçerli değildir.
Her gün beş kez, farz namazların vaktinin geldiğini haber vermek için ezan okunur.
Cuma namazının cemaatle kılınması gerekir.
Bayram namazı yılda iki kez kılınır. 
Öğle namazı on rekâttır.
Akşam namazının önce farz, sonra sünnet kılınır.

14. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
(D) Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar.
(D) Niyet etmek, teyemmümün farzlarından biridir.
(D) Cenaze namazı ayakta kılınır, rükû ve secdesi yoktur.
(Y) Teravih namazı yatsı namazından önce kılınır. (Sonra kılınır)
(D) Beş vakit namaz evde de camide de kılınabilir.
(Y) Teravih namazının kılınması farzdır. (Sünnet)
(D) Cuma namazı, o günün öğle namazı yerine geçer.
(Y) Cenaze namazını kılmak sünnettir. (Farz-ı kifâye olan namaz ise, bir müslüman öldüğünde başta yakınları, komşuları ve tanıyanları olmak üzere müslümanlarca kılınması gereken cenaze namazıdır. Bu namazı birileri kılınca öteki müslümanlar cenaze na­mazı kılmadıkları için sorumlu olmazlar. Sevap ve fazileti ise namazı kılan­lar elde etmiş olurlar.)

(Y) Kunut duaları, cuma namazının farzı kılınırken okunur. (Vitir namazının 3. rekeatında okunur)

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR