6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. Sayfa Cevapları
6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. Sayfa Cevapları 

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 2. Ünite Namaz İbadeti Sayfa 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Hangi namazların cemaatle kılınması zorunludur?
Cemaatle kılınması gereken namazlar Farz ve vacip olan namazlardır. Bu namazlar Cuma ve Bayram namazlarıdır.
Not: Şafiiye göre bayram namazı sünnet olduğu için sadece farz olan cuma namazıdır

ETKİNLİK
Cemaatle namaz kılmanın kişi ve toplum açısından ne gibi faydaları olabilir? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan bölüme yazınız.
Cemaatle namaz kılmak bireysel olarak kişinin kötülüklerden uzak durmasını, iyilikler yapmasını ve güzel bir ahlaka sahip bir birey olmasını sağlar. Toplumsal olarakta insanları, birbirleriyle ilişkilerinde hoşgörülü olmaya, sevgi ve saygıya yöneltir. Bu şekilde toplumda barış, kardeşlik ve huzur ortamı oluşur.
REKLAM
ads by AdMatic

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Hiç cuma namazına gittiniz mi? Cuma namazının diğer namazlardan ne farkı vardır?
Evet daha önce cuma namazını gittim. Cuma namazı haftada bir defa cuma günü öğle vaktinden kılınır. Cemaatle kılınması zorunludur ve bu namaz kılınmadan önce imam tarafından cuma hutbesi okunur.
Cuma namazı, haftada bir kez cuma günü, öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazının kılındığı gün ayrıca öğlen namazı kılınmaz. Ancak cuma namazını kılamayanlar, o günün öğle namazını kılarlar.

Cuma namazı; yolculara, camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlüğü kısıtlanmış olanlara farz değildir. Ancak bu kimseler isterlerse cuma namazını kılabilirler.

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere toplam on rekâttır. Cuma günü namazdan önce salâ okunur. Namaz ezanın okunmasıyla başlar. Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Bu namazın kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. Buna “iç ezan” denir. İç ezandan sonra imam “minber”e çıkar ve “hutbe” okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle cumanın iki rekâtlık farzı kılınır. Cumanın farzı, sabah namazının farzı gibi kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Dinî bayramlarda neler yaparız?
1. Bayram namzaına gidlir
2. Kimsesizlere yardım edilir
3. Mezarlıkları ziyaret ederiz
4. Aile büyükleri ile bayramlaşırız
5. Yaşlı olan akrabalrmızı ziyaret ederiz
6. Güler yüzlü ve kimsenin kalbini kırmamlıyız
7. Evimizde misafir agrlamlıyız
8. Çocukları ve kimsezileri sevindirmeliyiz
9. İkramlarda bulunmalıyız
10. Küsler barıştrmalı

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

ETKİNLİK
Hiç bayram namazına gittiniz mi? Gittiyseniz neler yaşadınız ve neler hissettiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bayramlar sevinç günlerimizdir. Bayramlarda ziyaretler yapılır ve hediyeler verilir. Dargınlar barışır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir. Müslümanlar bayramlara Yüce Allah’ı (c.c.) anarak ve şükrederek başlarlar. Bu nedenle bayram günü erkenden kalkarak topluca namaz kılmak için camileri doldururlar. Bayramın ilk sevinci ve coşkusu camilerde yaşanır.

Bir yılda iki dinî bayram vardır. Bunlardan biri Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı’dır. Her iki bayramda da iki rekât bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından Güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide cemaatle kılınır.

Bayram namazının kılınışı şöyledir: Önce, “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama.” denilerek niyet edilir. İmamla birlikte “Allahu ekber.” denilerek namaza başlanır. Herkes, içinden “Sübhâneke” duasını okur. Daha sonra imamla birlikte üç kez “Allahu ekber.” denilir. İlk İki tekbirde eller yana bırakılır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır. İmam yüksek sesle “Fâtiha” suresini ve ardından, Kur’an’dan birkaç ayet veya bir sure okur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rekâtı kılmak için ayağa kalkılır. İmam “Fâtiha” suresini ve Kur’an’dan bir bölümü yüksek sesle okur. Ardından üç kez “Allahu ekber.” denilerek tekbir alınır ve her defasında eller yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükûya gidilir. Secdeler ve son oturuştan sonra selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbede günün anlam ve öneminden bahseder. Hutbenin bitişinde bir dua yapılır. Cemaat camiden dağılmadan önce birbiriyle bayramlaşır.

Cenaze namazı hakkında neler biliyorsunuz?
Vefat eden Müslümanlar için yapılması gereken dinî görevlerden biri de onu yıkamak, kefenlemek ve cenaze namazını kılmaktır. Bir yerleşim biriminde yaşayanlardan bir kısmının yerine getirmesi ile bu ibadet gerçekleştirilmiş olur. Cenaze namazı dört tek bir alınarak ayakta kılınır. Bu namazda rükû ve secde yapılmaz, oturulmaz.
Cenaze namazı hakkında şunları biliyorum. Farzı Kifayedir, 4 tekbirle ayakta kılınır, vefat eden Müslüman için dua niteliğini taşır ve Hicretin 1. yılında meşru kılınmıştır.

”Kim, üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevap vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevap vardır. Bir kıratın miktarı Uhud dağı kadardır.”
(Buhârî, Cenâiz, 69; Müslim, Cenâiz, 57.)
Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Açıklayınız.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Teravih namazı ile ilgili neler biliyorsunuz?
Teravih, kılınması sünnet olan bir namazdır. Ramazan ayında, yatsı namazının son sünnetinden sonra ve vitir namazından önce kılınır. Yirmi rekâttır. Bu namaz, cemaatle veya tek başına kılınabilir. Namaz aralarında selam verdikten sonra Peygamberimize salavat getirilir. Namaz tamamlanınca kısa bir dua yapılır ve vitir namazına başlanır.

ETKİNLİK
Teravih namazının camilerde kılınmasının ne gibi faydaları olabilir? Tartışınız.
Mahalle sakinleri, genellikle teravih namazından yarım saat kadar önce gelirlerdi camiye ve tatlı bir sohbet başlardı aralarında. Hani bir söz vardır: “Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler de paylaşıldıkça çoğalır.” Bu söz, teravih namazı için bir araya gelen bu insanlar arasında gerçekleşiyordu. Bazen düşünüyorum da asırlar boyunca manevi değerlerimizin, birlik ve beraberliğimizin bugünlere ulaşmasında cemaatle kılınan bu namazların ne kadar da büyük etkisi var. Nasıl olmasın ki! Gerek ramazan ayında kılınan teravih namazları gerekse günlük olarak kılınan beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları sayesinde bir araya gelen toplum fertlerimiz, sadece bedenen mi birbirlerine omuz yaslıyorlar?

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı
Namazımızın bozulmasına sebep olan davranışlar neler olabilir?
Namaz, en önemli ibadetlerden biri olarak farz kılınmıştır. Vakit namazları günde beş vakit farz olarak eda edilir. Namazın içinden ve dışından olan şartlar yerine getirilmeden namaz olmaz. Namaz sırasında da bazı davranışların yapılması namaza zarar verir ve namazın bozulmasına neden olur.

Namazın bozulmasına neden olacak davranışlar şu şekildedir:
*Namazda konuşmak namazı bozar.
*Namazda sürekli hareket etmek namazı bozar.
*Namazda aksırmak, öksürmek ve bunun çok fazla olması namazı bozar.
*Namazda gülmek namazı bozar.
*Namazda sağa sola bakmak namazı bozar.
*Abdestin bozulmasıyla da namaz bozulur.

Namaz kılmak bize ne gibi faydalar sağlayabilir?
Namaz kılmak farz olan bir ibadettir. Namazın kılınması Allah’ın emridir. Namaz, dinin direğidir. Peygamber (a.s.), namaz için gözümün nuru demiştir.İslam, namazla yaşanabilir bir din haline gelmektedir. Namazın bireysel ve toplumsal faydaları bulunmaktadır.

Namazın bireysel olarak bize sağladığı faydalar, müslümanları kötülüklerden alı koymasıdır. Namaz kişide, iyiliğin, güzelliğin, hayrın, adaletin, yardımseverliğin, merhametin, vicdan ve insafın kapılarını açar. Namaz kılan bir kişinin elinden ve dilinden zarar gelmez. Namaz kılan kişi yalan konuşmaz ve dürüst davranır. Nazik ve anlayışlıdır. Kabalıktan ve kaba kuvvetten uzaktır. Namaz kılan bir kişi insanlara zarar vermez. Canlılara ve çevreye de zarar vermez.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

ETKİNLİK
Namazın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
İbadetler, kulluk bilinci ile yalnızca Allah (c.c.) için yapılır. Bununla birlikte her ibadetin insanlar için birçok faydası vardır. Çünkü Yüce Allah, kullarının iyiliğini ister.
Yüce Allah (c.c.) gerçek anlamda huzur ve mutluluğa ulaşan mümin kullarının özelliklerini sayarken birinci sırada namaza yer verir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir.” “Huşu”, Allah’ın (c.c.) yüceliği karşısında hissedilen büyük ve derin saygıdır. Bu öyle kuvvetli bir duygudur ki namaz kılan kimseyi başka duygu ve düşüncelerden arındırarak sadece Allah’a (c.c.) bağlar.
Namaz, insanın Yüce Allah (c.c.) ile bağını canlı tutan bir ibadettir. Günde beş defa namaz kılarak Allah (c.c.) ile bağımızı kuvvetlendirmiş ve ona yakınlaşmış oluruz.
• Namaz, insanın Yüce Allah ile bağını canlı tutar.
• Namaz, insanın duygu dünyasını zenginleştirir.
• Namaz, insanın, davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. İnsanı kötü ve çirkin davranışlardan uzak tutar.
• Namaz, insanda birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir.
• Namaz, temizliğe alıştırır.
• Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

ETKİNLİK
Kunut dualarında belirtildiğine göre Rabb’imizden (c.c.) neler istemeli ve nelerden ona sığınmalıyız? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Kunut duaları yatsı namazından sonra kılınan vitir namazından sonra kılınır.
Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ulaşır.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR