12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 102. 103. 113. 114. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 155. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 195. 205. 206. 207. 208. 209. Sayfa Cevapları
12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


1. Ünite: GENDEN PROTEİNE


12. Sınıf Kök-e Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 34. 35. Sayfa Cevapları Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

CEVAPLAR:
1. a) elçi (mesajcı) RNA 
b) timin 
c) antikodon halkası 
ç) protein 
d) nükleotit 
e) deoksiriboz 
f ) replikasyon orjini 
g) gen 
ğ) glikozidik bağ 
h) ribozomal RNA 
ı) helikaz 
i) bakteriyofaj

2. Adenin / Guanin = 2

3. a) Adenin= 2500 
b) Guanin = 3500 
c) Pürin/Primidin = 1

4. 
1. Azotlu organik baz 
2. Pentoz 
3. Fosfat 
4. Nükleozit 
5. Nükleotit

5. 
1. Pürin Bazları a) Adenin b) Guanin 
2. Primidin Bazları a) Timin b) Sitozin c) Urasil


1. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki tabloda, “nükleik asitler” ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Bu kavramları kullanarak  aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız.

a) Çekirdekteki genetik bilginin bir kopyasını alıp ribozoma götürerek protein sentezine kalıplık eden RNA çeşidine ................................................... adı verilir.
b) DNA’ya özgü azotlu organik baz: ...................................................
c) tRNA’nın 3 nükleotitten oluşan ve çeşitliliği sağlayan bölgesi ......................... olarak adlandırılır.
ç) Tüm canlılarda bulunan bir organel olan, protein sentezinden sorumlu ribozom organeli, nükleik asit ve ................................................... olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
d) Canlı organizmaların yapısında bulunan nükleik asitler, ........... adı verilen
birimlerden oluşmuştur.
e) DNA’nın yapısında bulunan 5 karbonlu pentoz şekeri: ........................
f) Bir DNA molekülünün eşlenmeye başladığı bölgelere ................. adı verilir.
g) DNA’nın bir proteinin senteziyle ilgili bilgi taşıyan parçalarına ................... adı verilir.
ğ) Nükleotidin yapısındaki azotlu organik baz ile 5 karbonlu pentoz şekeri ............
ile birbirine bağlanır.
h) Ribozomun yapısındaki nükleik aside ................................................... adı verilir.
ı) DNA eşlenmesi sırasında ................................................... adı verilen enzim, çift sarmalın replikasyon
orijinleri bölgelerine gelerek iki kolu tersine bükerek açar.
i) Bakteriler içinde çoğalan virüsler ................................................... olarak adlandırılır.

2. 2.400 hidrojen bağı bulunan bir DNA molekülünde 1.800 nükleotit olduğuna göre adenin/ guanin oranı kaçtır? Hesaplayınız.
.......................................................................................................................................
3. Bir ipliğindeki fosfat sayısı 6.000 olan DNA molekülünün iki ipliğinin arasındaki hidrojen bağı sayısı 15.500 olduğuna göre bu DNA molekülün yapısındaki;

a) Adenin bazı sayısını hesaplayınız. ...............................................................................................................................
b) Guanin bazı sayısını hesaplayınız. ...............................................................................................................................
c) Pürin nükleotitlerinin, primidin nükleotitlerine oranını bulunuz. ...................................................................
4. Aşağıda, nükleik asitlerin yapı birimine ait bir şekil verilmiştir. Bu şekil üzerinde numaralarla gösterilen kısımların adını yazınız.

5. Yanda, nükleotitlerin yapısında bulunan organik bazlarla ilgili bir diyagram verilmiştir. Bu diyagramda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

12.SINIF BİYOLOJİ DERSİ KÖK-E YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR