11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 39. Sayfa Cevapları 3.Ünite
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 39. Sayfa Cevapları 3.Ünite 


Hazırlık Çalışmaları

1. Kur’an-ı Kerim mealinden, Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleriyle ilgili bir ayet bularak defterinize
yazınız.
“Ey inananlar! Andolsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.” ( Tevbe suresi 128 ayet)

2. Hz. Muhammed’e “Muhammedü’l-Emin” denilmesinin sebeplerini araştırınız.
Hz. Muhammed kendisine peygamberlik verildikten önce ve sonra doğruluğu ve güvenilir oluşuyla ün salmıştı. Mekkeliler değerli mallarını çalınmasın veya gasp edilmesin diye toplumda en emin gördükleri Hz. Muhammed (asv)’e teslim ederlerdi.
Güzel ahlâkı, ticaretteki dürüstlüğü, zekiliği ve iş bilirliği, insanlara karşı tutumu, adaletli olması ve hakkı gözetmesi, hoşgörülü ve güler yüzlü oluşu ,merhametli ve şefkatli olması Hz. Muhammed’in (SAV) kısa zamanda herkes tarafından tanınmasını ve sevilmesini sağladı. Bu nedenle henüz peygamber olmadan kendisine Mekke halkı tarafından "Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti. O doğruluğu ve dürüstlüğü ile toplumda herkes için örnekti. Nitekim, kendisine peygamberlik verildiğinde zaman bile hiç kimse ona "yalancı" dememiş, ama farklı bahanelerden dolayı inanmamışlardı. Onun güve­nilir olduğunu şu iki örnek bizlere açıkça göstermektedir:

3. Hz. Muhammed’in hoşgörüsüyle ilgili bir örnek olay öğrenip defterinize not ediniz.
Peygamberimiz, 630 yılında Mekke’yi fethetmişti. Yıllarca kendisine ve Müslümanara eziyet eden, her türlü kötülüğü yapan ve doğup büyüdükleri şehirden göç etmek zorunda bırakan Mekkeliler, şimdi endişeli bir şekilde beklemeye başlamışlardı. Hz. Muhammed, acaba onlara nasıl bir ceza verecekti?
Peygamberimiz Mekkelilere şöyle seslendi: “Ey Mekkeliler! Ne dersiniz? Şimdi size ne yapacağımızı sanıyorsunuz?” Mekkeliler:
“İyilik umuyoruz. Sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun.” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:
“Ben de size kardeşim Yusuf’un dediği gibi ‘Bugün size geçmişten dolayı azarlama yok .’ (Yusuf suresi, 92. ayet.) diyorum. Haydi gidiniz. Hepiniz serbestsiniz.” (İbn-i Hişam, Siretün Nebeviyye, C 4, s.54.)

4. Ehl-i beyt, salavat getirmek, seyyid ve şerif kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Ehl-i beyt: Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ev halkı. Ehl-i Beyt, bir evde yaşayan aile fertleri, aile demektir. İslâm fıkıh terminolojisinde bir terim olarak Hz. Peygamber (s.a.s)’in hısımlarından kendilerine zekât verilmesi yasaklanan aile fertlerinin tamamını ifade etmek için kullanılmıştır.
Salavat getirmek: “Belirli vakitlerde, Kur’an’da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamberin tarif ettiği şekilde yapılan ibadettir. Genellikle Hz. Peygamber’e yapılan duâ mânâsında kullanılır.
Seyyid: Efendi, bey, mevla, ileri gelen baş, reis. Nesebi Hz. Hüseyin (r.a) yoluyla Rasûlüllah (s.a.s)’e ulaşan kimseleri ifade eden arapça bir sıfat. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin torunlarından Hazret-i Hüseyin (r.a.)’in neslinden gelenlere “seyyid“ denir.

Şerif: Peygamber Efendimizin torunlarından Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere verilen addır.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR