11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 11. 12. 14. 15. 16. 18. 20. Sayfa Cevapları
11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 11. 12. 14. 15. 16. 18. 20. Sayfa Cevapları

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı
Etkinlik
“Kadere rıza göstermek.”
“Kaderine razı olmak.”
“Alın yazısı” ifadeleri ne anlama gelmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Alın yazısı, daha doğmadan önce insanın başına gelecek şeylerin Cenâb-ı Allah tarafından takdir edilmesi, insanın başına gelecek şeylerdir. Buna kader de denir.
Dinî literatürde gerçekten anlına yazılmış yazı anlamında bir “alın yazısı”ndan söz edilemez. Ancak biz Türkçe’de bu ifadeyi kader manasında kullanıyoruz. Kader ise, Allah’ın ilminin bir nevidir. Allah’ın olmuş, olmakta olan ve olacak olan her şeyi önceden bilmesi “kader”dir.

Allah’ın her şeyi önceden bilmesi, İlahlığın olmazsa olmaz şartıdır. Aksi takdirde Allah’ın -haşa- bazı konularda cahil olması gerekir. Böyle bir düşünce küfrü gerektirir.

Her şey, Allah’ın ilmine, o kişi hakkındaki bilgisine uygun olarak kaydedilir. Allah’ın ilmi ise, o kişinin kendi özgür iradesiyle neler yapacağı, nasıl bir hayat çizgisini takip edeceği doğrultusunda oluşur. Çünkü ilim maluma tabidir. Bir şey nasıl bilinirse öyle olmaz, bilakis, nasıl olacaksa öyle bilinir.

Allah, her şeyi nasıl olacaksa ve kişi hür iradesiyle nasıl tercih edecekse öyle bilir. Bu bilgiye halk arasında alın yazısı denilmektedir.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı
İnsanın iradesi dâhilinde olan durumlar
• Çalışması
• Kendi istediği gibi konuşabilmesi,
• Sinirli olabilmesi,
• Yemek yeme,
• Dürüst olmak,
• Yalan söylemek veya söylememek,
• Azimli,çalışkan olması

İnsanın iradesi dâhilinde olmayan durumlar
• Anne-babası
• Irkı (İnsan,hangi ırka mensup olduğunu seçemez,dolayısıyla insan iradesinin haricinde gerçekleşir.)
• Cinsiyeti (Aynı şekilde,insanoğlu cinsiyetini seçemez.Bu Yüce Allah-u Teala'nın takdirinde gerçekleşebilecek bir husustur.
• Bir takım fiziksel özellikleri (Saç rengi,göz rengi,boyu,kilosu vs.)
• Doğum ve Ölüm (İnsanoğlu'nun iradesi dahilinde gerçekleşmez.)
• Akli dengesinin olmaması (Bir takım özelliklerini seçemediği gibi,akli dengesini de seçemez,tamamen Rabb'imizin takdirine kalmıştır.)
Yukarıdaki tabloya örnekler yazınız. Bu tabloyu, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu açısından değerlendiriniz

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı
Etkinlik
Ecel ve ömür kavramıyla ilgili bir akrostiş çalışması yapınız.
Eceli geldiğinde Veda edersin artık
Cismin, vücüdun kas katı kesilir
Ellerin,yüzün buz gibi olurmuş.
Lakin ne yapsalar boşmuş

Ömür dediğin hep gülmeyle geçmez geçmeyecek
Münakaşa olacak tartışma olacak ama sürmeyecek
Üzüntün kederlere dönüşmeden sona erecek
Resmen benimle bir ömür geçirmeye var mısın?

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı
Etkinlik
Hayır ve şer olarak nitelendirilebilecek davranışlara örnekler düşünüp aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Hayır
• Yoksullara yardım etmek
• Sadaka vermek
• Hasta ziyaretine gitmek
• Yetimin başını okşamak
• Güler yüz
• Yoldaki taşları kaldırmak 
Şer
• Hırsızlık yapmak
• Yalan söylemek
• Gıybet etmek
• Sigara içmek
• Kumar oynamak

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı
Etkinlik
Sizce afetler ya da afetlerin olumsuz sonuçları önlenebilir mi? Nasıl? Tartışınız.
Bence afetler ya da afetlerin olumsuz sonuçları önlenebilir.
1-Depremler için; fay hatlarının üzerine yerleşim yerleri kurulmamalıdır.
2-Deprem için, evlerin kurulduğu zeminlerin sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
3-Erozyon için, ağaçlandırmalar yapılmalıdır.
4-Erozyon için, Eğimli tarlalar dik değil yatay olarak sürülmelidir.
5-Sel için; akarsu, göl, nehir gibi alanlara yerleşim yerleri kurulmamalıdır.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı
Hz. Ömer bir gün Şam’a gitmek üzere yola çıktı. Şam’a yaklaşınca insanlar ona şehirde veba hastalığı çıktığını söylediler. Bunun üzerine Hz. Ömer şehre girmekten vazgeçti ve geri dönmeye karar verdi. Yanındakilerden bazıları ona, “Ey Ömer! Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” dediler. Hz. Ömer de “Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyorum.” dedi. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s.194.

Yukarıdaki olaydan nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Sınıfınızda tartışınız.
İslam inancında tevekkül kavramı bulunmaktadır. Tevekkül, elinden geleni yapıp, devamını tevekkül ederek Allah'ın takdirine bırakmaktır. Bu açıdan bu durumda Hz. Ömer, hastalıktan kaçmak adına elinden geleni yapmış, gerisini ise Allah'ın takdirine bırakmıştır. Bu sebeple, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum sözünü sarf etmiştir.

11. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı
Etkinlik
“Artık Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah’ın nimetine şükredin.” Nahl suresi, 44. ayet.
Yukarıdaki ayetten, rızık konusunda ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.
· Helal ve temiz olan şeyleri tüketmeliyiz.
· Harama yaklaşmamalıyız.
· Bize bunca nimeti verdiği için Allah'a şükretmeliyiz.
· Ayrıca "artık" ifadesi kullanıldığına göre, bu ayetten sonra, helal ve harama sınırlar konulmuştur, diyebiliriz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR