11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 79.Sayfa Cevapları 3.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları.
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 79.Sayfa Cevapları 3.Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yandaki haritada Dünya çay, kahve ve kakao üretim alanları ile bu ürünlerin ticaret yolları gösterilmiştir. Buna göre,

a) Kahve, çay ve kakaonun üretildiği ülkeler hangileridir? Bu ülkelerde üretimin
yüksek olmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Dünya'da en çok kahve üretilen ülkeler sırasıyla
1-Brezilya
2-Vietnam
3-Kolombiya
4-Endonezya
5-Hindistan'dır.
Dünya'da en çok çay üretilen ülkeler
1-Çin
2-Hindistan
3-Kenya
4-Sri Lanka
5-Türkiye'dir.
Dünya'da en çok kakao üretilen ülkeler
1-Fildişi Sahili
2-Gana
3-Endonezya
4-Kamerun
5-Nijerya'dır.
Hepsinin ortak özelliğine bakarsak kahve,çay ve kakao kendisine en uygun iklim nereyse orada yetişmektedir.
Nemli ortamları severler.Birbirlerine benzer coğrafya'da oluşmuşlardır.
Toprak koşulları benzerlik gösterir.

b) Kahve ve çayın ticareti en fazla hangi ülkelere yapılmaktadır?
CEVAP:  Kahve en çok Brezilya' da, Çay en çok Çin

c) Kahve ve çayın ticareti hangi yolla gerçekleşmektedir? Neden?
CEVAPBildiğimiz şekilde çay  ve  kahve hayatımızda çok  uzun süredir var  olsa  da tüm  kategorilerde olduğu  gibi birtakım önemli trendlere kayıtsız  kalmayarak hem Türkiye de hemde dünyada bir  değişimden   geçiyor.3 dalga kahve cooldbrew soğuk demleme çayı gibi  pek de alışkın olmadığımız terimler kullanılır.

2. Hangi doğal kaynaklar belirli şartlar altında yenilenebilir? Bu durum nasıl gerçekleşir?
CEVAPDoğal kaynaklar da tükenmeyen ve tükenen doğal kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belli koşullar altında kendini yenileyen kaynaklar tükenmeyen doğal kaynaklar sınıfına girmektedir. Bu kaynaklar belirli ölçülerde kullanıldığında ve ihtiyaç olan ortam sağlandığında, doğal döngüler yardımıyla kendini yenileyen kaynaklardır. Bu kaynaklar;
       a)Orman
       b)Jeotermal Kaynaklar
       c)Toprak
       d)Hava

3. Doğal kaynaklar ülkelerin kalkınmasında etkili midir? Örnekler veriniz.
CEVAP:  Evet önemlidir çünkü doğal kaynaklar ülkeyi zenginletirir ekonomi bakımından örnek olarak Suudi arabistanda çok petrol var ekonomik olarak baya öndeler

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (D) Ekonominin temelini üretim, dağıtım ve tüketim döngüsü oluşturur.
2. (D) Üretim sektörü, mal ve hizmetlerin yetiştirilmesi ya da imal edilmesi için yapılan ekonomik etkinlikleri
kapsar.
3. (Y) Dağıtım sektörü üzerinde etkili olan beşerî unsurlar reklam, moda, insanların ihtiyaçları ve gelir seviyeleridir.
4. (Y) Kanada, doğal kaynaklar bakımından fakir ve ekonomik açıdan kalkınmakta olan bir ülkedir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. İnsanların ekonomik faaliyetleri ve geçim kaynaklarındaki ilk köklü değişim ……Sanayi…… Devrimi ile gerçekleşti.
2. Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan en önemli doğal unsur …iklim… koşullarıdır.
3. Özellikle tarımsal üretimde olumsuz hava koşulları iklim ve jeopolitik faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda ürünün maliyeti artar.
4. Yer altı sularından elde edilen enerjiye …JEOTERMAL……. enerji adı verilir.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi belirli koşullar altında yenilenebilen doğal kaynaklardan biridir?
A) Güneş 
B) Orman 
C) Petrol
D) Rüzgâr 
E) Taş kömürü


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR