11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 58.Sayfa Cevapları Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları.
11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 58.Sayfa Cevapları Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yanda, Afrika ülkelerinden biri olan Benin’de, 2000’li yıllarda hükûmetin uyguladığı nüfus politikası doğrultusunda hazırlanmış bir afiş görüyorsunuz. Buna göre Benin hükûmeti 2000’li yıllarda nasıl bir nüfus politikası benimsemiştir? Açıklayınız.
CevapGenç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.

2. Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının azalması ne gibi sonuçlar doğurur? Örnekler vererek açıklayınız.
CevapGelişmekte olan bir ülkenin nüfus artış hızının düşmesi demek genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun kısmen artması anlamına gelmektedir. Genç nüfus azaldığında ise iş gücünde bir azalma yaşanır ve ülkenin gelişmesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca genç nüfusun azalması ülke içindeki dinamizmi de azaltır. Bunlar olumsuz sonuçlarıdır. Olumlu sonuçları ise yaşam standartları yükselir ve sağlık, eğitim gibi hizmetlerin kalitesinde artış yaşanır.

3. Çin’in 1949 yılından sonra uyguladığı nüfus politikalarını açıklayınız.
Cevap1949 yılında Komünist Parti yönetime gelmiş ve ülke Çin Halk Cumhuriyeti adını almıştır. Bu tarihten sonra uygulanan nüfus politikalarını üç dönemde inceleyebiliriz.
Birinci dönem: 1949 ile 1976 arasını kapsayan bu dönemde Çin yönetimi için güçlü olmanın tek yolu sayısal olarak çoğalmaktı. Bu nedenle devlet tarafından çok çocuk yapılması teşvik edilmiş ve Çin nüfusu hızla artmıştır. 1960’lı yıllarda gerçekleşen nüfus patlaması döneminde, sadece 1963 yılında 33,5 milyon bebek doğmuş ve Çin nüfusu 3 yılda 90 milyon kişi artmıştır. Birinci dönemde Çin’de nüfus artış hızı %30’lara kadar çıkmış ve 1949 yılında 560 milyon olarak tahmin edilen ülke nüfusu, 1976 yılında 950 milyonu bulmuştur.
İkinci dönem: 1976 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ülkenin lideri olan Mao Zedung vefat edince yeni yönetimle birlikte ülkenin nüfus politikası da değişti. 1979 yılında Çin yönetimi, evli çiftleri tek çocuk sahibi olma konusunda ikna etmeye yönelik bir politika izlemeye başladı. Resmen ilan edilmeyen bu “tek çocuk politikası” başlarda gevşek tutuldu ve istenen sonucu vermedi. Nitekim 1982 yılında Çin’in nüfusunun 1 milyarı geçtiği duyuruldu. Aynı yıl “tek çocuk politikası”nda zorlamaya gidilmesi kararlaştırıldı. Birden fazla çocuğa sahip olan eşlerden birinin kısırlaştırılması, ikinci çocuğu olanların para ve hapis cezasına çarptırılması gibi sıra dışı uygulamalar etkili oldu ve 1980’li yılların başında %20’lerde olan nüfus artış hızı, 1985’te %14’e kadar geriledi.
Üçüncü dönem: Uygulanan tek çocuk politikası özellikle kırsal bölgede büyük tepkiyle karşılandı. Çin’de erkek çocuk önemliydi ve özellikle köylerde yaşayan insanların tarlalarda çalıştırmak üzere erkek çocuklara ihtiyacı vardı. Ayrıca, ülkedeki cinsiyet dengesi de erkeklerin lehine değişmeye başlamıştı. Bu nedenle Çin yönetimi 1980’li yılların sonuna doğru uyguladığı sert nüfus politikasını özellikle kırsal kesimde gevşetti. İlk çocuğun kız olması durumunda dört yıl sonra ikinci çocuğun yapılmasına izin verildi. 1990’lı yıllardan itibaren ülkenin ekonomik olarak gelişmeye başlaması ve yaşam standartlarının da yükselmesiyle birlikte nüfus artış hızı iyice azaldı. 1995 yılında %11’e düşen nüfus artış hızı, 2005’te %6’ya, 2015’te ise %4,5’e kadar geriledi ve 2015 yılı itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin nüfusu 1 milyar 367 milyon oldu. Çin’in bu nüfus politikasını devam ettirmesi durumunda, 2025-2030 yılları arasında Hindistan’ın Dünya’nın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.

4. Dünyadaki ilk şehirler ne zaman kurulmuştur? Bu şehirler, kuruldukları yer ve fonksiyonları bakımından hangi benzer özelliklere sahiptir? Açıklayınız.
Cevapİnsanlar, birçok ihtiyaçları nedeniyle göçebe hayat tarzını kendilerine uygun görmediler ve yaklaşık olarak Milattan Önce 7000 yılında yerleşik hayata geçiş yaptılar. 
Bu dönemde insanlar için yerleşim konusunda en önemli olan şey kaynaklara yakın olmaktır. İnsanlar yaşayabilecekleri hava koşullarında yerleşim kurmayı tercih ettiler. İklim şartlarından sonra en önemli olan şey su kaynaklarına yakın olmaktır. Şimdiki gibi gelişmiş bir su sistemi olmadığı için insanlar genellikle su kaynaklarına yakın olan yerlere hayat kurmayı tercih ettiler. Su kaynaklarından sonra en temel gereksinim ise yaşamalarını sağlayacak bir tarım arazisi oldu. Verimli topraklara sahip yerler bu açıdan tercih edildi. 
Kısaca toparlayalım. İnsanlar ilk yerleşimi Milattan Önce 7000'li yıllarda yaptılar. Yerleşim yerlerinde tercih edilen bölgeler ise;
- Yaşanabilir iklim şartı
- Su kaynağına yakınlık
- Verimli tarım arazisi
şartlarını sağlayan yerler olmuştur.

5. Paris şehrinin günümüzde küresel etkiye sahip şehirlerden biri olmasında şehrin hangi fonksiyonları etkili olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.
CevapYaklaşık 40.000 yıllık geçmişiyle Avrupa tarihi açısından önemli bir yerleşim yeri olan Paris, Fransa'nın başkentidir. Bu özellikleriyle siyasi açıdan önemi olan paris ayrıca sanayisi gelişmiş olduğu için ekonomik anlamdada önemi olan bir şehirdir. Dünyaca ünlü Eyfel Kulesinin bulunduğu şehir önemli kongre merkezlerinden biridir. Bu özellikleri her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turistin gelmesini sağlamıştır. Paris moda bakımından da dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Tüm bu özellikleri Paris'i küresel etkiye sahip şehirlerden biri yapmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. Nüfus bilimci Malthus’a göre nüfus …geometrik…………….. bir hızla artarken doğal kaynaklarsa …aritmetik……… bir hızla artmaktadır.
2. Nüfus artış hızının çok düşük olduğu Almanya’da hükûmet, nüfusu artırmak için …..sağlık……. ve ……eğitim……… masraflarının önemli bir kısmını karşılamaktadır.
3. Çin’de nüfus artış hızını düşürmek için 1982 yılından itibaren “…tek çocuk…. ………. politikası” uygulanmaya başlanmıştır.
4. Venedik kenti, fonksiyonel gelişimine göre bir …turizm……….. şehridir.
5. Sanayi Devrimi’nin ardından Paris şehrinde nüfus hızla …artmaya……….. başlamıştır.

C. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( D) Devletlerin, nüfusun artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamasına aile planlaması adı verilir.
2. (D ) Kalkınma hızının, nüfus artış hızının altında olduğu ülkelerde genellikle nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanır.
3. (D ) Türkiye, nüfusun niteliğini ve niceliğini iyileştirmeye yönelik nüfus politikası uygulamaktadır.
4. ( D) Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma, hızlı nüfus artışının olumsuz bir sonucudur.
5. (Y ) Nairobi küresel etkiye sahip bir şehirdir.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR