11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı 31. Sayfa Cevapları
11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


1. Ünite: FELSEFEYLE TANIŞMA

11. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı 31. Sayfa Cevapları 

SORU:1. “Dil, objelerin zihnimizdeki karşılıklarından (kavram ve terimlerden) oluşmuştur.” yargısına katılıp katılmadığınızı nedenleriyle birlikte noktalı yerlere yazınız.
CEVAP:Kesinlikle ikincisi! Bilinç ve bilinçaltı işlevsel tanımlar olarak beynin herhangi bir anatomik parçasına tekabül etmez. Birbirinden farklı ve tamamlayan görevlerine göre özelleşmiş yeteneklere sahiptir. 
Bilinç 
Bilişsel (kavrama) , mantıksal, karar verme fonksiyonlarını görür. Duyusal girdileri analiz eder. Düşünür, muhakeme eder, eleştirir, değerlendirir. Fikir ve/veya telkinleri yargılar, kabul eder veya reddeder. Mantık süreçleri egemendir.

SORU:2. Filozof için kavramlar ağı oluşturmak neden önemlidir? Düşüncelerinizi sınıfla paylaşınız.
CEVAP: Bir bilginin temellendirilmesi, mantıksal olarak sağlam bir zemine oturtulması gerekmektedir. Bir filozof zihninde kurguladığı şeyi, hem mantıksal olarak hem de karşısındakine aktarma açısından sağlam bir kurgu le ifade edebilmelidir. 
Sağlam ifade de ancak güçlü bir kavram ağı ile mümkün olabilir.

SORU:3. Dil neden uzlaşımın ürünü olmak zorundadır? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.
CEVAP: Dil en doğru iletişim aracıdır. İnsanların birbirini en doğru anlama ve algılama şekli dildir. İnsanların bedensel hareketleri dahi kişisel olarak bir çok anlam ifade edebilmekte, hatta kültürden kültüre değişebilmektedir. Ancak en somut ve gerçek uzlaşı alanıdır.

SORU:4. Basit uzlaşım örneği olan iki önerme (cümle) bularak aşağıya yazınız.

CEVAP: Uzlaşım: Anlaşma Önerme: Doğru veya yanlış olabilen cümleler 1) Bu soruyu kolayca çözebiliriz.
2) El birliği ile bu işi yapabiliriz

SORU:5. Felsefe açısından dilin önemini anlatan kısa bir paragraf yazınız.
CEVAP: İnsanın insan olmasını sağlayan ve onu diğer tüm canlılardan ayıran temel özelliklerin başında düşünebilme ve konuşabilme yetileri gelir. Belirli bir düzen içinde düşünebilme ve düşündüklerini diğer insanlarla paylaşma arzusu da “dil” denilen soyut iletişim düzeneği ile gerçekleşir.
Dil, insanların kendisini ifade ettiği ve birbirleriyle anlaşmasını sağlayan en kullanışlı, en gelişmiş ve en önemli iletişim aracıdır. Yani dil, iletişim, anlatma ve anlama aracıdır. İletişim ve anlaşma olmazsa insanlar bir araya gelerek toplumu oluşturamazlar. Felsefe bir takım önermeler kümesidir. Bu önermeler kümesi dil ile ifade edildiğinden, felsefe ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsanlar dil aracılığıyla bir bağ kurar. İnsan olmanın en önemli özelliği “dil”i kullanmaktır. Dil ile herhangi bir zihinsel faaliyet açığa vurulur, yani zihin hayatımız dil üzerine kurulmuştur.

11.SINIF FELSEFE DERSİ SEMİH OFSET YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR