7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 31. 32. Sayfa Cevapları
7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 31. 32. Sayfa Cevapları 


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
1. Varlıklar âlemini nasıl sınıflandırabiliriz? Örnekler veriniz.
Görünen ve görünmeyen olarak varlıklar alemini ikiye ayırabiliriz. Örneğin melekler görünmeyen, ağaçlar ise görünen varlık alemi sınıfındadır.

2. Meleklerin özellikleri nedir? Bilgi veriniz.
  • Yemezler
  • İçmezler
  • Uyumazlar
  • Erkek ya da dişi değildirler
  • Nurdan yaratılmışlardır

3. Meleklere imanın davranışlarımız üzerinde ne gibi olumlu etkileri vardır? Açıklayınız.
Melekler bizi kötülük yapma davranışından uzak tutarlar. Onlar sayesinde iyi insan olma yolunda ilerleriz. Onlar her zaman bizi kötü davranışlardan kendi nefsimize düşme gafletinden alı koyarlar.

4. Kur’an-ı Kerim’de cin ve şeytan hakkında ne gibi açıklamalar yer alır? Bilgi veriniz.
Kuran’da cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, şeytanın ise ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca cinlerin iman eden ve etmeyenler olarak ikiyi ayrıldıkları, şeytanın ise Allah’ın emrine karşı gelerek huzurundan kovulduğu anlatılmaktadır.

5. Batıl inançlar nelerdir? Örnekler veriniz.
Batıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir. Gerçek bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, veya inançlara inanmaktır. Örneğin ağaçlara bez asmak, 13 rakamının uğursuz olduğuna inanmak ya da kara kedi görmenin uğursuzluk getireceğine inanmak.

6. Ahiret ve kıyamet ne demektir? Açıklayınız.
Ahiret: dinsel inançlara göre, insanların öldükten sonra dirilip sonsuza değin kalacakları ve Tanrı’ya bu dünyadaki eylemlerinin hesabını verecekleri yer, öteki dünya.
Kıyamet: İslamlığa ve öteki tek tanrılı dinlerin inanışına göre, dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zaman.

7. Dünya hayatında yapılanların karşılığı nerede ve nasıl görülecektir? Anlatınız.
Ahirette görülecektir. Orada yapmış olduğumuz iyilik ya da kötülüklerin karşılığı olarak ya cehenneme ya da cennete gideceğizdir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Melekler hızlı hareket eden varlıklardır.
B) Melekler özgür irade sahibi varlıklardır.
C) Cebrail, peygamberlere vahiy getiren melektir.
D) Melekler iyiliğin ve güzelliğin sembolüdür.


2. Kıyamet koptuktan sonra, bütün insanların dirilip Allah’ın huzurunda, dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir?
A) Hesap B) Cennet
C) Mahşer D) Mina

3. Aşağıdakilerden hangisi sûra üflemekle ve kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilişi başlatmakla görevli melektir?
A) İsrafil C) Azrail B) Cebrail D) Mikâil

4. İslam dinine göre insan yaptıklarından sorumlu bir varlıktır. İnsanın dünya hayatında yaptığı her şey, onun iyi ve kötü her davranışı, ahirette mahiyetini sadece Yüce Allah’ın bildiği bir terazide tartılacaktır. Bu teraziye ne ad verilir?
A) Mahşer
B) Mizan C) Hesap D) Hannâs

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı
C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
(Y) Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekir, görmediğimiz şeyler yoktur.(Y) Yüce Allah cinleri topraktan yaratmıştır.(D) Melekler çok uzun mesafelere kısa sürede gidebilirler.(D) Yüce Allah melekleri irade sahibi varlıklar olarak yaratmıştır.(Y) Kıyamet, Cebrail adlı meleğin sûra üflemesiyle kopacaktır.(D) Kur’an-ı Kerim’de yer alan bilgilere göre cinlerden de inananlar ve inanmayanlar vardır.(D) İnancımıza göre yaptığımız her iş ve davranış melekler tarafından yazılmaktadır.(Y) Kiramen kâtibin adlı melekler sûra üflemekle görevlidir.(Y) Ahiret hayatı sınırlı bir süre devam edecektir.

C. Ünitemizde geçen bazı önemli kişi, kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir.
Bunları bulmacadan bulup işaretleyiniz.
MELEK KIYAMET SİHİR MİKÂİL AHİRET BÜYÜ İSRAFİL MİZAN AZRAİL MAHŞER ŞEYTAN CEBRAİL CİN SUR BATIL SEVAP

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR