12. Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 70. Sayfa Cevapları
12. Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları12. Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


3. Bölüm: BEŞERİ SİSTEMLER

12. Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 70. Sayfa Cevapları

A- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız

1- Baskın olan ekonomik etkinliğin tahıl tarımı olduğu bir bölgede sosyal yaşam nasıl olur?
Daha çok ekonomik izlenimler görülür tarım makineleri yaygındır. O yüzden nüfus seyrektir. tahıl ürünleri ile uğraşan bölgeler. hayvancılık da yaparlar. sosyal yaşamları çalışmaya dayanır. örneğin buğday nohut vb tahıllar. ve bunlar tamamen organik beslenmeye dikkat ederler. bu tur yerler teknolojide zaman ayıramazlar.

2- Göç şehirleşmeyi nasıl etkiler?
Göç ve Kentleşme İlişkisi
Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar yaşamın her yönünü etkileyen temel bir değişimdir. Göç ve kentleşme arasındaki ilişki, kentlerin çekici özellikleri ile kırsalın itici özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Kırsal kesimlerden kentlere olan yoğun göç hareketi, Kentlerde; Konut yetersizliği ve sağlıksız yapılaşmaya (gecekondu) yol açmıştır.
İşsizlik artmıştır.
Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı yetersiz kalmıştır.
Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalmıştır.
Çevre kirliliği artmıştır.
Asayiş sorunları ortaya çıkmıştır.
Sanayi kuruluşları kent sınırları içinde kalmıştır.
Verimli tarım alanları işgal edilmiştir.
Arsa ve konut değerleri çok artmıştır.
ÖRNEK: Bir ülkenin birbirini izleyen yıllardaki kırsal ve kentsel nüfusunu gösteren bir grafiğe bakılarak, bu ülkenin nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı
B) Verilen yıllarda, kentsel nüfusun artıp artmadığı
C) Verilen yıllarda, kırsal nüfustaki değişme hızı
D) Verilen yıllarda, kırsal nüfusta dalgalanma olup olmadığı
E) Kentsel nüfusta, kırsal kesimden gelen göçün payı
2002 ÖSS
ÇÖZÜM: Kentsel nüfusa bakarak kırsal kesimden ne kadar göç olduğu tespit edilemez. Çünkü kentteki nüfus artışında,kentin doğal nüfus artışı ile ülke dışından yapılan göçler de etkili olacaktır.
Yanıt E
ÖRNEK: Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında,aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A) Konut yapımının hızlanmasının
B) Doğumların artmasının
C) Ölümlerin azalmasının
D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
E) Düzenli ulaşım ağına sahip olmasının
1988 ÖSS
ÇÖZÜM: Ülkelerin sanayileşmesiyle birlikte şehirlerde kurulan fabrika ve yan hizmetlerde çalışmak üzere insanlar kırsal yörelerden şehirlere göç ederler.
İş olanakları artması, işgücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle göçler giderek hızlanır. fiehirler köyden gelen insanların istilasına uğrar.
Yanıt D

3- Bir bölgedeki baskın ekonomik etkinliğin belli bir süre sonra değişmesinin nedenleri neler olabilir?
Doğadaki her varlık sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin bir Bölümü doğal yollar la bir Bölümü de insanların etkisi ile ortaya çıkar.
Doğal Kaynaklı Bozulmalar
Doğal afetler çevrenin bozulmasında etkili olur. Doğal kuvvetlerden gücünü alan depremler, seller, arazi kaymaları, yanardağ ve kuraklık olayları çevrenin değişmesine neden olur. Bu saydığımız doğal afetler aynı zamanda can ve mal kaybına da sebep olur. Ülkemizin %90nı deprem kuşağı üzerindedir.
4- Bir şehirde ekonomik etkinliklerin çok çeşitli olması oradaki nufusü nasıl etkiler?
Bir şehirde yada bölgede ekonomik etkinliklerin çok olması nüfusun da hızla artmasına neden olmaktadır. İnsanların ticaret yapması, istihdamların artması, fabrikaların kurulması bu bölgenin göç almasına dolayısı ile nüfusun artması anlamına gelmektedir.

5- Tarımsal faaliyetlerin öne çıktığı şehirlerin coğrafi özellikleri nelerdir?
En temel ve akla ilk gelen özellik, iklim ve toprak koşullarının el verişli olması
Yer şekilleri düzdür ve biraz sulaktirlar

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakıla yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız?
1- Artması devam edecek
2- Ekonomik faliyet
3- Sanaliyeşme ve hizmet
4- Sanalileşme

C- Aşağıdaki ifadelerde Doğru ve Yanlış olanları karşısına yazınız.
1. Bir yerde baskın olan ekonomik etkinlik yalnızca coğrafi koşullara bağlıdır. (...Y...) 
2. Gelecekte şehirleşme oranı azalacaktır. (..Y....) 
3. Sosyal yaşam ve kültür zaman içinde değişmez. (...Y...) 
4. Sanayileşme, şehirleşmenin en önemli nedenidir. (...D...) 
5. Baskın ekonomik etkinliğin tarım olduğu yerler ileri düzeyde gelişmiştir. (...Y...) 
6. Gelecekte ekonomik etkinliklerin türü artacaktır. (..D....) 
7. Bir yerde yer altı kaynağının bulunması o yerde sosyal ve kültürel yaşamın değişmesine neden olur. (..D....)

1. Aşağıdakilerden hangisi temel ekonomik etkinliğin sosyal yaşama etkisine kanıt olarak gösterilemez? 
A) Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde gelir düzeyinin yüksek olması 
B) Tarımın geliştiği yerlerde nüfusun daha çok kırsal alanda yaşaması 
C) Hayvancılığın gelişmiş olduğu alanlarda hayvansal ürünlerin çok tüketilmesi 
D) Sanayinin geliştiği yerlerde pamuklu dokumanın gelişmesi 
E) Turizmin geliştiği alanlarda inşaat sektörünün gelişmesi 

2. Birden fazla ekonomik etkinliğin ön plana çıktığı yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Refah düzeyi yüksektir. 
B) Sanatsal aktivitelere ayrılan bütçe fazladır. 
C) Eğitim olanakları iyidir. 
D) Tarımsal üretim azdır. 
E) Doğal koşulların insan yaşamına etkisi sınırlıdır.12.SINIF COĞRAFYA DERSİ LİDER YAYINLARI DERS  KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR