3. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı 4.Tema Oyun ve Spor Cevapları (Sayfa 76-98 Arası)
3. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

3. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Oyun ve Spor Sayfa 76 Temaya Hazırlanıyorum Soruları ve Cevapları

TEMAYA HAZIRLIK

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabı
1. En sevdiğiniz oyun hangisidir?
 • Cevap:
2. Hangi sporu yaparken kendinizi mutlu hissediyorsunuz? Neden?
 • Cevap:
Temaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu temadaki metinlerin hangi konularla ilgili olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Cevap:
2. Bu temadaki metinlerden en çok hangisi ilginizi çekiyor? Neden?

 • Cevap:


3. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Oyun ve Spor Sayfa 77, 78, 79, 80, 81, 82 Uçurtma Nasıl Uçar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

UÇURTMA NASIL UÇAR?

1. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabı
Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının zihninizde yaptığı çağrışımları boşluklara yazınız.
Uçurtma
 • Cevap:
İpini Salmak
 • Cevap:
Göklere Yükselmek
 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabı
Okuduğunuz şiiri anlatan bir resim çiziniz.
 • Cevap:
Oyun ve Spor

3. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 79 Cevabı
Şiiri tekrar okuyunuz. Şairin uçurtmayı tanıttığı dörtlüğü bulunuz. Bu dörtlükten faydalanarak uçurtmanın özelliklerini numaralı boşluklara yazınız ve okuyunuz.
Cevap:
 1. ……
 2. ……
 3. ……
 4. ……
 5. ……
 6. ……

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu bulutların içine yazınız.
Şiirin konusu
 • Cevap:
Şiirin ana duygusu
 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiire farklı baslıklar yazmanız istenseydi hangi baslıkları yazardınız? Önerilerinizi bulutların içine yazınız.
 • Cevap:
 1. Başlık Önerim:
 2. Başlık Önerim
 3. Başlık Önerim

6. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 80 Cevabı
Yönergeleri okuyarak aşağıdaki bulmacayı uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 • Cevap:
1. Ust sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. ()
2. İtina sözcüğünün es anlamlısı olan sözcük. ()
3. Yel sözcüğünün es anlamlısı olan sözcük. ()
4. Latife sözcüğünün es anlamlısı olan sözcük. ()
5. Gösterişli sözcüğünün es anlamlısı olan sözcük. ()
6. Sonra sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. ()
7. Maharet sözcüğünün es anlamlısı olan sözcük. ()
8. Zayıf sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. ()
9. Küçük sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. ()
10. Naz sözcüğünün es anlamlısı olan sözcük. ()
11. Uzak sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. ()
12. Yükselmek sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük. ()

7. ETKİNLİK 


3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 81 Cevabı
Bir uçurtma olsaydınız nerelere uçmak isterdiniz? Düşüncelerinizi açıklayıcı ve destekleyici örnekler vererek bos alana yazınız.
Açıklayıcı ve destekleyici örnek vermek için; örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası. açıklamak gerekirse, yani, başka deyim vb. ifadelerden biri veya birkaçını kullanabilirsiniz.
 • Cevap:

8. ETKİNLİK

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 82 Cevabı
Aşağıda numaralandırılmış açıklamalara göre resimlere örnekteki gibi sıra numarası veriniz.
 • Cevap:


3. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Oyun ve Spor Sayfa 83, 84, 85, 86, 87 Kardan Adam Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

KARDAN ADAM

1. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 83 Cevabı
Başlığını, bazı cümlelerini ve görsellerini incelediğiniz bu metinde nelerden bahsedilmektedir? Aşağıya yazınız.
 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerden bir tanesini aşağıdaki kutucuğa yazınız. Daha sonra bu kelimeyi üç farklı cümlede kullanınız.
Kelime
 • Cevap:
Bu Kelimeyle Kurduğum Cümleler
Cevap:
 1. Cümle:
 2. Cümle:
 3. Cümle:

3. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 84 Cevabı
Okuduğunuz metni kendi kelimelerinizle özetleyerek aşağıdaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin hikâye haritasını oluşturunuz.
Metnin Adı
 • Cevap:
Olay
 • Cevap:
Ana karakter
 • Cevap:
Olayın geçtiği yer
 • Cevap:
Olayın geçtiği zaman
 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 85 Cevabı
Metni daha iyi anlamak için 5N 1K soruları oluşturunuz. Bu soruları arkadaşlarınıza sormayı unutmayınız.
Ne?
 • Cevap:
Nerede?
 • Cevap:
Ne zaman?
 • Cevap:
Nasıl?
 • Cevap:
Niçin?
 • Cevap:
Kim?
 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metin için farklı baslıklar yazınız. Bu baslıkları seçme nedenlerinizi kutulara yazınız.
Başlık
 • Cevap:
Başlık
 • Cevap:
Neden Bu Başlıkları Seçtim
 • Cevap:

7. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 86 Cevabı
Aşağıda bir masalın bası ve sonu verilmiştir. Masaldaki boşlukları hayal gücünü kullanarak uygun şekilde doldurunuz.
 • Cevap:
3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 87 Cevabı
Neredeyim?
Temaya devam etmeden önce aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Su ana kadar neler (konu, kelime, kavram vb.) öğrendiniz?
 • Cevap:
2. Su ana kadar bu temanın işlenişi sırasında başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Neden?
 • Cevap:
3. Bu temanın geri kalan kısmında basarınızı arttırmak için neler yapmayı planlıyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap:

3. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Oyun ve Spor Sayfa 88, 89, 90, 91, 92 Birdirbir Oyunu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

BİRDİRBİR OYUNU

1. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 88 Cevabı
Aşağıdaki kelimeleri de kullanarak bir hikâye yazınız.
Oyun – Ebe – Kural
 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 89 Cevabı
Aşağıda okuduğunuz metnin bazı paragraflarını ve bu paragraflarla ilgili fotoğrafları görmektesiniz. Fotoğraflar ile paragrafları oklar yardımıyla eşleştiriniz. (Her cümlenin sonunda fotoğraf numarası konulmuştur
 • Cevap:
Besinci atlayıştan önce bas, eline bir mendil ya da herhangi bir nesne alır. Bunu atlarken ebenin sırtına koyar ve tekerlemesini söyler.
Dokuzuncu atlayışta kişi atladığı yerde kalmak zorundadır. Atladıktan sonra olduğu yerde dijrc.mc.ym yc. dc. düşem oyuncu ebe olur.
Altıncı atlayışta bas olan oyuncu, ebenin sırtına konulan nesneyi alır.
Ebe öne doğru eğilerek ellerini dizlerinin üstüne koyar. Diğer oyuncular ebenin üç beş metre ötesinde bir sıra oluştururlar. Oyunculardan biri “Baş” olur. Oyunun başlamasıyla birlikte sırayla koşarak ebenin üstünden atlarlar.
3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 90 Cevabı
Etkinliğin a bölümündeki fotoğrafı olmayan paragrafı belirleyiniz. Bu paragrafı anlatabilecek bir fotoğraf çekerek aşağıya yapıştırınız. Fotoğraf çekemezseniz bu bölümü anlatan bir resim çiziniz.
 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 91 Cevabı
Aşağıda dağınık olarak verilen kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümleleri kutulara yazınız.
çocuklar – dört – yanına – dağılmışlardı – bir – bahçenin
 • Cevap:
onları – ebelikten – bulup – kurtulmak – olmayacaktı – kolay
 • Cevap:
herkesi – artık – olmuştu – akşam – ebelediğinde
 • Cevap:
Düzenlediğiniz cümleler hangi oyunla ilgilidir? Aşağıya yazınız.
 • Cevap:

4. ETKİNLİK 

Etkinlik: Mahallenizde çocukların oynaması için yeterli ve uygun alan olmadığını düşünüyorsunuz. B«- oyun dara yapılmam ön yetkililere bir mektup yazacaksınız. Bu sorunu kim ya da kimlerin çözebileceğini araştırınız. Bu kişi ya da kişilere hitap eden bir mektup yazınız.
 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

Yeni bir oyun tasarlayınız. Bunun için daha önce oynadığınız oyunlardan yararlanabilirsiniz. Oyununuzu tanıtmak için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Oyunumun Adı
 • Cevap:
Kaç Kişiyle Oynanır?
 • Cevap:
Nerede Oynanır?
 • Cevap:
Kuralları Nelerdir?
 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde bazı isimler farklı renkle yazılmıştır. Cümlelerin yanındaki kutuda da o isimlerin yerine kullanılabilecek kelimeler vardır. Farklı renkte yazılmış isimlerin altına kutudaki uygun kelimeleri yazınız. Cümlelerin anlamının değişmediğinden emin olunuz.
• bunu • o • şunları • onlar • orası
 • Cevap:
Yeliz () uzun bir aramadan sonra kalemini () buldu.
Kitap ve defterlerini () hemen çantana koy.
Ali ve Ayşe () bize geldi.
Susuz köyü () bizim köye çok yakındır.
 • Cevap:

3. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Oyun ve Spor Sayfa 93, 94, 95, 96 Doğru Spor Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DOĞRU SPOR

1. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 93 Cevabı
Aşağıda dinleyeceğiniz cümleler metinden alınmıştır. Metni dinlerken bu cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
Cevap:
 • Hangi yaşta olursak olalım sağlıklı yaşayabilmek için ……………
 • Spor yaparken beynimize fazlaca oksijen gittiğinden  …………… da gelişiyor.
 • Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda bunun sebebinin  …………… yapılan spor olduğunu söylüyorlar.
 • Öncelikle sağlığımızın spor yapmaya uygun olup olmadığını  …………… kontrolünde öğrenmemiz gerekiyor.
 • Spor  …………… hepsi bizim için uygun olmayabilir.
Dinlememi Değerlendiriyorum
Aşağıda dinlemenizi değerlendirmeniz için ölçütler verilmiştir. Ölçütlerle ilgili düşüncelerinizi ifade eden yüzün bulunduğu kutuya X işareti koyunuz.
Ölçütler Evet Hayır
 • Cevap:
1. Dinlemeden önce gerekli hazırlıkları yaptım. ()
2. Dikkatimi öğretmenimize yoğunlaştırdım. ()
3. Dinlerken arkadaşlarımı rahatsız etmedim. ()
4. Metinle ilgili soruların hepsini doğru cevapladım. ()
5. Dinlediğim metinle ilgili soruları doğru ve eksiksiz cevapladım. ()
Dinlemeniz konusunda arkadaşlarınızın görüsünü de alabilirsiniz!

2. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 94 Cevabı
Aşağıdaki spor dalları ve bu dallara ilişkin resimler verilmiştir.
a. Spor dallarının isimleriyle resimlerini oklar çizerek eşleştiriniz.
 • Cevap:
Aşağıdaki kutularda verilen spor dallarından biri diğerlerinden bir yönüyle farklıdır. Farklı olanı işaretleyiniz.
a) Boks  b) Su Topu c) Karate
 • Cevap:
a) Futbol  b) Güreş  c) Voleybol
 • Cevap:
a) Tenis b) Basketbol c) Hentbol
 • Cevap:
a) Dalış b) Okçuluk c) Buz Hokeyi
 • Cevap:
3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 95 Cevabı
Spor dalları ile bu spor dallarında kullanılan malzemeleri oklar yardımıyla eşleştiriniz.
Örnek: Boks – Boks Eldiveni
 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metnin ana fikrini aşağıdaki boşluğa yazınız.
 • Cevap:

4. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metin için 2 farklı başlık öneriniz. Neden bu başlıkları seçtiğinizi kısaca açıklayınız.
 • Cevap:

5. ETKİNLİK 

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 96 Cevabı
Aşağıdaki boş alana spor yapmanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatan bir yazı yazınız. 
Neler Öğrendim?
Temamız bitti. Tema İle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Bu temada neler öğrendiniz?
 • Cevap:
Bu temada en çok hangi metinden hoşlandınız? Neden?
 • Cevap:
Bu temanın işlenişinde hangi etkinlik veya etkinlikleri yaparken zorlandın Bu durumda kimlerden, nasıl yardım aldınız?
 • Cevap:
Bu tema süresince farklı kitaplar, yazılar vb. okudunuz mu? Bunların isimlerini yazınız.
 • Cevap:

3. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Oyun ve Spor Sayfa 97, 98 Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 97 Cevabı
A. Aşağıdaki grafikten yararlanarak 1, 2, 3 ve 4. soruları cevaplayınız.
1. Sınıfta en çok sevilen oyun asağıdakilerden hangisidir?
a) Yakantop b) Birdirbir c) Köse Kapmaca
 • Cevap:
2. Grafiğe göre birdirbir oyununu seven kaç öğrenci vardır?
a) 4 b) 6 c) 8
 • Cevap:
3. Grafiğe göre en az sevilen oyun hangisidir?
a) Kutu Kutu Pense b) Istop c) Yağ Satarım
 • Cevap:
4. Yakantopu seven öğrenci sayısı körebeyi seven öğrenci sayısından ne kadar fazladır?
a) 10 b) 6 c) 4
3. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 98 Cevabı
B. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
5. Cebindeki………………………….. misketi kardeşine verdi.
Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluğa asağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) kocaman b) kırmızı c) bazı
 • Cevap:
6. “Onun karnı daha çok ağrıyormus.” cümlesindeki hangi kelimenin yerine bir isim gelebilir?
a) onun b) daha c) çok
 • Cevap:
7. Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi “es anlamlı” dır?
a) saç – kıl b) giysi – elbise c) doğru – yanlış
 • Cevap:
C. Aşağıdaki cümlelerde bazı sözcüklerin yazımında yanlışlar yapılmıştır. Bu cümlelerin doğrularını bırakılan boşluklara yeniden yazınız.
İp atlamak, çocukların en sevdiki oyunlardan biridir. Okul da, evde, bahçede oynana bilir. İp atlamak artık bir sipor dalı olarak kabul edilmektedir. İp atlamak için, bir çivt rahat ayak kabı ve ip yeterlidir.
 • Cevap:


MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları3.SINIF TÜRKÇE DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR