2017 LYS Tarih ve Edebiyat Sorularında Değişiklik Yapıldı
ÖSYM, özellikle son yıllarda yaptığı sınavlarda tarih sorularının bazılarının müfredat dışı olduğu yönündeki eleştirilerini tam olarak dikkate aldığı söylenemez. Örneğin geçen sene sorulan Fahd Planı - Reagan Planı gibi İran - Irak Savaşı'nda meydana gelen ancak Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde değinilmeyen bir ayrıntıya ait soru tipine benzer plantasyon çiftliği gibi ilk okunduğunda anlaşılması güç gibi görünen bir soru sorulmuş. Bunun yanında yine etabli sorunu gibi hangi kazanıma ait olduğu tam olarak belli olmayan öğrencilerin mukayese gücünü ölçen bir soruya yer verilmiş. Bu sorular her ne kadar test tekniği açısından çözülmesi çok zor olmayan sorular olsa da müfredata uygunluğu tartışılabilir. Bunun dışındaki soruların kazanımlarla büyük ölçüde uyumlu sorular olduğunu söyleyebiliriz.


Bu seneki sınav sorularının en dikkat çeken yönü ise geçmiş yıllarda sorulan sorulara benzemeyen YGS tarzı sınav soruları. Geçmiş yıllarda sorulan LYS tarih soruları ezbere dayalı, bilgi ağırlıklı iken bu sene tarihsel metin veya bilgiyi anlama, kavrama ve analiz etmeye dayalı sorularda önemli bir artış olduğu göze çarpıyor. 2016 LYS tarih sorularında bu tarz soru sayısı yok denecek az olmasına rağmen bu yıl ise yaklaşık 16 tane yoruma dayalı soruya yer verilmesi önümüzdeki dönemde bu tarz soruların sorulacağına işaret ediyor.
Bu seneki sorulardaki dikkat çeken bir diğer yön tabloya dayalı soru tarzı. Önceki yıllarda bu tarz sorular düz metin olarak sorulurken bu sene tablo içine alınmış ve renklendirilmiş. Öğrencilerin dikkatini çekmeye yönelik bu tarz sorular diğerlerine göre daha uzun, bu da öğrencilerin zaman konusuna dikkat etmelerini gerektiriyor.
Klasik tarzda sorulan ENİAC sorusu ise anlaşılır ve tartışmaya yer vermeyecek şekildedir.
Soru dağılımlarında bir önceki yıla göre değişikliklerin fazla olduğunu söylememiz mümkün. Aşağıda verilen tabloda da görüleceği üzere Tarih Bilimine Giriş ve Beylikten Devlete ünitelerinden geçen sene soru sorulmamışken bu sene iki tane, Atatürk ilkeleri ve Atatürk Dönemi Dış Politika ünitelerinden ise 1 er tane soru sorulmuş. Türkiye Tarihi ve En Uzun Yüzyıl ünitesinden geçen sene 4 soru sorulmuşken bu sene soru sayısı 1'e indirilmiş. Türk İnkılabında soru sayısı 3 ten 1'e, İkinci Dünya Savaşı'nda ise 5'ten 3'e düşürülmüş. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Mustafa Kemal'in Hayatı ünitesinden soru sorulmamış.
Hatalı sorular konusunda ise denge politikasının uygulanması sorusunda 1768-74 Osmanlı - Rus Savaşı seçeneği oldukça kafa karıştırıcı ancak Prut Savaşı cevabı çok açık olduğu için net bir hatadan söz edilemez.
2016
2017
1
Tarih Bilimine Giriş
-
2
2
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3
1
3
İlk Türk Devletleri
2
3
4
İslam Tarihi
1
1
5
Türk İslam Devletleri
2
3
6
Türkiye Tarihi
4
1
7
Beylikten Devlete
-
2
8
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
7
6
9
Arayış Yılları ( XVII. Yüzyıl)
1
1
10
Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII. yüzyıl)
1
3
11
En Uzun Yüzyıl
4
1
12
1881'den 1919'a Mustafa Kemal'in Hayatı
-
-
13
Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
2
3
14
Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
2
2
15
Türk İnkılabı
3
1
16
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
-
1
17
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
-
1
18
Atatürk'ün Ölümü
1
-
19
XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
1
3
20
İkinci Dünya Savaşı
5
3
21
Soğuk Savaş Dönemi
3
4
22
Yumuşama Dönemi
1
2
23
Küreselleşen Dünya
1
-
İsmail RASTGELDİ
Tarih Öğretmeni

2017 LYS'de Edebiyat soruları ilk kez değişti

MEB'e bağlı ortaöğretim kurumlarında edebiyat derslerine giren öğretmenlerin en büyük şikayeti MEB'in "Türk Edebiyatı", "Dil ve Anlatım" derslerindeki kazanımlarıyla ÖSYM'nin "LYS Türk Dili ve Edebiyatı Testi"ndeki edebiyat sorularının birbiriyle çelişmesidir.
Bakanlığımızın kazanımları incelendiğinde amaçlanan şudur: Öğrenci; öğretici ya da edebi bir metni okuyup anlayabilmeliyorumlayabilmeli, analiz edebilmeli, çıkarım yapabilmeli, başka metinlerle mukayese edebilmelidir.
LYS' deki edebiyat soruları incelendiğinde ise bariz olarak öne çıkan, ezbere dayalı sorulardır.
Öğrenci metni tanımadan, edebiyat kültürü kazanmadan, sadece yazar, yapıt, tür, dönem adı ezberleyerek soruları çözebilmekte, üniversiteye gidebilmektedir.
Bunun yanlış olduğu açıkça ortadadır.
Amaç ezber yapmak olmamalı, metin ekseninde bilgiler verilmeli. Somuttan soyuta gidilmelidir.
Tabii ki ezberlenecek bilgiler de vardır ama asıl öncelik, metinleri kavratmaya yönelik olmalıdır.
2017 LYS edebiyat sorularında dikkat çekici bir değişiklik göze çarpmaktadır: Metin ağırlıklı sorular.
Bu yılki LYS'de ÖSYM'nin soru hazırlayıcıları, Bakanlığımızın kazanımlarını göz önünde bulundurmuştur.
32 tane edebiyat sorusunun yoklandığı bu sınavda tam 13 soru, metin inceleme; 6 - 7 soru da metin + bilgi niteliğindedir.
Yani 20'ye yakın soru öğretici ya da edebi metin bağlamındadır.
Türkçe yorumlama ağırlıklı 24 soru da göz önüne alındığında 56 sorunun yaklaşık 40'ı "metin ağırlıklı" olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu da MEB'in kazanımlarıyla muazzam derecede örtüşmektedir ve bir ilktir.
Örneğin;
İlahişarkı ve semai gibi şiirsel metinler,
Didaktik şiir örneği,
Fütüvvetnamedeki güncelliğini bugün de koruyan, hepimizin istediği "sözünde durmayı, yalan söylememeyi ve sabırlı olmayı" öneren öğretici yazı,
Edebi sanatları sorgulayan iki soru,
Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanından alıntılanan Karataş köyü ile ilgili metin,
Ahmet Altan'ın Dört Mevsim Sonbahar romanından alınan ve üstkurmaca yönteminin kullanıldığı postmodern metin,
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Erzurumlu Tahsin adlı hikayesinden alınan olay metni; doğrudan metinleri incelemeye yönelik sorulardır.
ÖSYM'nin bu tarzını takdirle karşılıyoruz ve kendilerini tebrik ediyoruz.
Olması gereken buydu.
Bakanlığımızın kazanımlarıyla uyumlu, hem metni sorgulayan hem bilgi gerektiren soruların sorulması; adayları hem okula bağlayacak hem de ders kitaplarındaki metinleri dikkatle dinleyip anlamaya çalışmalarını, öğrenmelerini sağlayacaktır.
Sınavın soru dağılımına gelince Türkçede "noktalama işaretleri" ve "anlatım bozukluğu"; edebiyatta ise "destanlar dönemi" ve "metinlerin sınıflandırılması" konularından soru gelmedi. "Metinlerin sınıflandırılması" konusunun işlendiği "dil ve anlatım 11" ve "dil ve anlatım 12" sınıflarından soru gelebilirdi.
Soru dağılımı aşağıda tabloda belirtilmiştir.
Not: Sorularda gözden kaçan bazı hatalar da vardır.
Örneğin 32. soruda üçüncü kelime olan "Divan" sözcüğü büyük yazıldığı halde 56. soruda soru kökünde küçük yazılmıştır. Doğrusu TDK'nin imla kılavuzunda da belirttiği gibi tam bir dönem adı olmayan "divan edebiyatı" biçiminde küçük yazılmalıydı. Yani 56. sorudaki yazım doğru, 32'deki yanlıştır.
Yine 41. sorudaki "servetifünun" sözcüğü dönem adı olmadığı, bir derginin adı olduğu için "Servet-i Fünun" biçiminde yazılmalıydı çünkü dergi adı özeldir. 39. soru, A şıkkındaki yazım ise doğrudur.
2017 LYS TDE SORULARININ DAĞILIMI (56 SORU)
TÜRKÇE (24 SORU)
EDEBİYAT (32 SORU)
Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam
3
Şiir Bilgisi
3
Cümlede Anlam
3
Edebi Sanatlar
2
Dil Bilgisi
2
Geçiş Dönemi Ürünleri
1
Ses Bilgisi
1
Halk Edebiyatı
5
Yazım Bilgisi
1
Divan Edebiyatı
3
Anlatım Türleri
1
Tanzimat Edebiyatı
2
Paragraf Bilgisi
13
Servetifünun Edebiyatı
1
Fecriati Edebiyatı
1
Milli Edebiyat
4
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
9
Edebi Akımlar
1
TALAT ALMAZ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR