Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen genelgeyle eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği adı altında veya herhangi bir ad belirtmeden faaliyet yürütenlerin tespit edilmesi halinde para cezası verileceği ve kapatılacağı uyarısında bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen  genelgeyle eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim  koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği adı altında veya herhangi bir ad  belirtmeden faaliyet yürütenlerin tespit edilmesi halinde para cezası verileceği  ve kapatılacağı uyarısında bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla yayımlanarak illere  gönderilen genelgede, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği,  eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında veya herhangi  bir ad belirtilmeden bakanlığın uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün  tespit edilmesi halinde, ilgili kanunla yapılan düzenlemeler gereğince bu yerleri  kuran veya işletenlere para cezası verileceği, böyle yerlerin bu faaliyetleri  yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.


Genelgede, "Ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri, devletin  gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup; resmi, özel ya da gönüllü her  türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Milli Eğitimin amaçlarına uygunluğu  bakımından Bakanlığımızın denetimine tabidir." ifadesine yer verildi.

İlgili kanunda özel öğretim kurumlarınca verilebilecek eğitim  faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütüleceği kurum türlerinin belirlendiğine  dikkat çekilerek, gerçek ve tüzel kişilerce kanun kapsamında belirtilen  faaliyetlerin kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan  yapılamayacağı, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla  yürütülen faaliyetlerin bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğunun hüküm altına  alındığı anımsatıldı.
Brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası

Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığının  iznine ve denetimine tabi olduğu halde, bazı iş yerlerinin gerekli izinleri  almadan izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü bilgilerinin bakanlığa  ulaştığı belirtilerek, anayasanın, kanunların ve bunlara dayalı çıkarılan diğer  mevzuat hükümlerinin işletilmesi, devletin düzenleme ve denetim yetkisinin  yerinde ve etkili kullanılarak sorumluluğun yerine getirilmesini sağlamanın  devletin öncelikli görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Eğitim öğretim faaliyetleri yapan ancak kanuna uygun olarak kurum açma  izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya  işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacağı ve bu  yerlerin valiliklerce kapatılacağı bildirildi.

Valiliklerce, izleme ve koordinasyon komisyonlarının çalışmalarına  devam edeceği belirtilerek, "Eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer  rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında  veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlığımız uhdesinde bulunan faaliyetlerin  yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde ilgi kanunun 3'üncü maddesine istinaden,  ilgili yönetmeliğin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 67/A maddesinde yapılan  düzenlemeler gereğince bu yerleri kuran veya işletenlere para cezası verilecek,  böyle yerlerin bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade  edilmeyecektir." uyarısında bulunuldu.

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR