Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 79. ve 80.Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’nde hangi devlete karşı savaşılmıştır?
2. Kuvayımillîye’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki yararları nelerdir? Dağıtılma nedenlerini söyleyiniz.
3. TBMM’nin I. İnönü Savaşı’ndan sonra düzenlenen Londra Konferansı’na katılma amaçları nelerdir?
4. Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın iç politik sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
5. İngiltere’nin, Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye ateşkes önerisinde bulunmasının nedenlerini açıklayınız.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (Y ) Doğu Cephesi’nde önce Kuvayımillîye güçleri, daha sonra düzenli ordu savaşmıştır.
2. (D ) I. İnönü Savaşı’ndan sonra İstiklal Mahkemelerinin çalışmalarına ara verilmiştir.
3. (D ) Sovyet Rusya, Moskova Antlaşması’nda kapitülasyonlardan vazgeçtiğini belirtmiştir.
4. (Y ) Sakarya Savaşı’ndan sonra İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeyi yavaşlatmışlardır.
5. (Y ) Mustafa Kemal’e, Büyük Taarruz’dan sonra “Başkomutanlık” yetkisi verilmiştir.

Londra – Teşkilât-ı Esasiye – Ankara – Gümrü – Kanun-u Esasiye – Tekâlif-i Milliye Emirleri –
Başkomutanlık – Meclis Başkanlığı – Yakup Kadri – Mudanya – Kemal Tahir – Nâzım Hikmet
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. GÜMRÜ Antlaşması, TBMM’nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşmadır.
2. TBMM’nin hazırladığı ilk anayasa TEŞKİLATI ESASİ dir.
3. Mustafa Kemal tarafından BAŞKOMUTANLIK  yetkisi ile TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİ yayımlanmıştır.
4. ANKARA Antlaşması ile Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çizilmiştir.
5. KEMAL TAHİR  “Esir Şehrin İnsanları” romanında Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul’da
yaşananları anlatmıştır.

Aşağıdaki rakamlarla belirtilen açıklamaları, harflerle gösterilen kavramlardan uygun olanları ile eşleştirerek boş bırakılan kutulara yazınız.
11-sinif-inkilap-tarihi-top-yayincilik-cevaplari-sayfa-79
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerin hangisi, I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biri olamaz?
A) Firariler Yasası’nın yeniden yürürlüğe girmesi
B) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun ilan edilmesi
C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
D) İtilaf Devletleri’nin görüşme önerisinde bulunması
E) Çerkez Ethem sorununun çözümlenmesi

2. Moskova Antlaşması’nda “Bir tarafın tanımadığı bir antlaşmayı öteki taraf da tanımayacak.” maddesinin yer alması, Sovyet Rusya’nın aşağıdaki antlaşmaların hangisini tanımadığını gösterir?
A) Gümrü
B) Mondros
C) Brest-Litowsk
D) Sevr
E) Londra


3. Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’ndan önce Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması;
I. Kurtuluş Savaşı’nın kaynağının ulus olması,
II. Dış yardım alınması,
III. Düyûn-u Umumiye gelirlerine el konulması durumlarından hangilerini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda Ankara’ya silah ve cephane taşınan “İstiklal
Yolu” üzerindeki yerlerden biri değildir?
A) İnebolu
B) Akhisar
C) Ilgaz
D) Çankırı
E) Küre

5. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın;
I. Yunan işgal kuvvetleri, Doğu Trakya’yı on beş gün içerisinde boşaltacak.
II. TBMM, Doğu Trakya’da 8000 kişilik jandarma gücü bulunduracak.
III. İstanbul ve Boğazlar bir barış antlaşmasından sonra TBMM Hükûmeti’ne bırakılacak.
maddelerinin hangileri, Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) I ve III
E) II ve III

 
6. Aşağıdaki Türk kadınlarının hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösterenlerden değildir?
A) Tayyar Rahime
B) Gördesli Makbule
C) Kılavuz Hatice
D) Senem Ayşe
E) Nene Hatun


11.SINIF İNKILAP TARİHİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR