Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 08/05/2016 tarihli yazısı doğrultusunda Haziran 2016 döneminde öğretmenlerimizin yapacağı mesleki çalışmalar 20-30 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasında okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında bu çalışmalarını yapacaklar, ikinci haftasında ise il,ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belirli merkez / merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulacaklardır.

MEB, 2016 Haziran döneminde öğretmenlerimizin istemeleri halinde ikinci hafta yapılacak eğitimleri farklı illerde ve ilçelerde alabileceklerini duyurmuştur. Farklı il ve ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler katılacakları il ve ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirecekler ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendireceklerdir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 20-30 Haziran 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
20.06.2016
Pazartesi
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
·      2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı
Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
·      MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nın
ilgili bölümlerinin incelenmesi.
21.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
Sınıflardaki materyal ve malzemelerden
2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi  için 
kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve
sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması.
22.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
Okul Bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi
için mekansal düzenlemelere yönelik fikirlerin
oluşturulması ( sanat merkezi, fen merkezi,
oyun merkezi vb.)
Gerekli planlamanın yapılması.
23.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlgili Müdür Yardımcısı
Zümre Başkanları
3, 4,5 yaş grubu zümre toplantıları.
Eğitim-Öğretim yılı boyunca Kazanım
göstergelerine ulaşabilme durumlarının
raporlaştırılması, gerçekleştirilemeyen
kazanımlarla ilgili çözüm önerilerinin üretilmesi.
Stratejik planın değerlendirilmesi
24.06.2016
Cuma
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.)
-Okul içindeki Kaynaştırma Eğitimi
politikasının gözden geçirilmesi
-Kaynaştırma Eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması
-Özel Gereksinimli Çocuklarla ilgili Animasyon
Filmlerin izletilmesi
-Eğitim-Öğretim yılı süresince, çocuklara
yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının
değerlendirilmesi.
İKİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi
Çalışma Zamanı
Katılımcı
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
27.06.2016
Pazartesi
      4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Çocuk kütüphanesinde bulunması gereken
kitapların kriterlerinin belirlenmesi.
Çocuklara yıl boyunca okunacak kitapların
tartışılması ve kitap listesinin hazırlanması.
28.06.2016
Salı
       4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
İlçedeki bütün Okul Öncesi öğretmenlerin
uygulamalarındaki iyi örneklerini paylaşmaları
Alternatif Eğitimle ilgili bilgi paylaşımı
(Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, Emmi
Pikler, Orman Okulları vb. )
29.06.2016
Çarşamba
       4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında çocuklar
için düzenlenecek gezi planlamasında yer
alacak bir alana, öğretmenlerle birlikte örnek gezi uygulaması
30.06.2016
Perşembe
       4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitici film izleme, Mesleki açıdan Yorumlama ve Farkındalık Oluşturma
(Örnek filim listesinden seçilecek filim)
İLKOKUL 20-30 HAZİRAN 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
20.06.2016
Pazartesi
       4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
· 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu
Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
· MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nın ilgili
bölümlerinin incelenmesi.
21.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlgili Müdür Yardımcısı
Zümre Başkanları
Ana sınıfı ile 1,2,3 ve 4. Sınıflar ve branş dersleri Zümre toplantıları
22.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm öğretmenler
Öğretim programı ve kazanımlar
eğitim öğretim yılı içinde gerçekleştirilen Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin değerlendirilmesi
  23.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm öğretmenler
Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM’dan destek alınacaktır.)
Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)
24.06.2016
Cuma
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
Proje ekibi
Okullarda gerçekleştirilen mevcut projelerin değerlendirilmesi.
İKİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
27.06.2016
Pazartesi
        4
09.00-13.00
Tüm
Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitimin Güncel Meseleleri
(Küreselleşme,  İnternet, Sosyal Medya,Fatih Projesi, EBA, TEOG vb)
28.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm
Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)
29.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Öncü Bir Eğitimci Olarak
Nurettin Topçu ve Türkiye’nin Maarif Davası
30.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitici film izleme ve mesleki açıdan yorumlama ve farkındalık oluşturma (Örnek film listesinden seçilecek film.)
ORTAOKULLAR 20-30 HAZİRAN 2016  MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
20.06.2016
Pazartesi
       4
09.00-13.00
Tüm
Öğretmenler
· 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
· MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nın ilgili bölümlerinin incelenmesi.
21.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm
Öğretmenler
İlgili Müdür Yardımcısı
Zümre Başkanları
Branş zümre toplantıları
22.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm
Öğretmenler
Öğretim Programı ve kazanımlar
Eğitim Öğretim yılı içinde gerçekleştirilen Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin değerlendirilmesi
  23.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM’dan destek alınacaktır.)
Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)
24.06.2016
Cuma
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
TEOG sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.
Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.
İKİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
27.06.2016
Pazartesi
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitimin Güncel Meseleleri
(Küreselleşme, İnternet, Sosyal Medya, Fatih Projesi, EBA, Merkezi sınavlar v.b.)
28.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)
29.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Öncü Bir Eğitimci Olarak
Nurettin Topçu ve Türkiye’nin Maarif Davası
30.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitici film izleme ve mesleki açıdan yorumlama ve farkındalık oluşturma (Örnek film listesinden seçilecek film.)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA 20-30 HAZİRAN 2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
20.06.2016
Pazartesi
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
· 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
· MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nın ilgili bölümlerinin incelenmesi.
21.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
İlgili Müdür Yardımcısı
Zümre Başkanları
2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı
22.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
Öğretim Programı ve kazanımlar
Eğitim Öğretim yılı içinde gerçekleştirilen Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin değerlendirilmesi
  23.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM’dan destek alınacaktır.)
Disiplinsiz Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlar
24.06.2016
Cuma
4
09.00-13.00
Tüm
 Öğretmenler
YGS ve LYS sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.
Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.
İKİNCİ HAFTA
Tarih
Çalışma Süresi (Saat)
Çalışma Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri
Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
27.06.2016
Pazartesi
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitimin Güncel Meseleleri
(Küreselleşme, Teknoloji, İnternet, Sosyal Medya, Fatih Projesi, EBA, Merkezi sınavlar v.b.)
28.06.2016
Salı
4
09.00-13.00
Tüm Öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)
29.06.2016
Çarşamba
4
09.00-13.00
Tüm öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Öncü Bir Eğitimci Olarak
Nurettin Topçu ve Türkiye’nin Maarif Davası
30.06.2016
Perşembe
4
09.00-13.00
Tüm öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.
Eğitici film izleme ve mesleki açıdan yorumlama ve farkındalık oluşturma (Örnek film listesinden seçilecek film.)
Okullarda öğrenci veli durumu ve çevre şartlarına göre aşağıdaki konulardan uzman öğretmenler veya akademisyenler tarafından il/ilçe bazında seminer konuları işlenebilir:
1.      Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)
2.      Teknoloji ve Madde bağımlılığı
3.      Kariyer rehberliği(meslek seçimi, sınav sistemi vb.)
4.      Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin
5.      Ergenlerle iletişim
6.      Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi
7.      Sınav kaygısı
8.      Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma
9.      Okulda ilk yardım
10.  Öğrencilere çevre bilinci kazandırma
11.  Olumlu kişiler arası ilişkiler kazandırma
12.  Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi
13.  Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme.)
14.  Liderlik ve örgüt kültürü
15.  Orta öğretim okullarında kriz yönetimi
16.  Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
17.  Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı
18.  Okul çevre güvenliği
ÖRNEK KİTAPLAR LİSTESİ

SN
KİTABIN ADI
YAZARI
YAYINEVİ
1
Türkiye’nin Maarif Davası
Nurettin Topçu
Dergah
2
Doğunun Bilgisi Batının Bilimi
Joseph Needham
MAB
3
Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek
Salman KHAN
YKY
4
Cahil Hoca
JacquesRancier
Metis
5
Öğretmen
Frank Mccourt
Altın Kitaplar
6
Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli
Kültür ve Turizm Bakanlığı
7
Okulsuz Toplum
IvanIllich
Şule
8
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
GrigoryPetrov
Hayat
9
Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri
İsmail Kara- Ali Birinci
Dergah
10
Çocuklar Neden Başarısız Olur?
John Holt
Beyaz
11
Meraklı Zihinler (Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur)
John Brockman
Tübitak
12
Eğitim Üzerine
Immanuel Kant
İz
13
Kafa Karıştıran Kelimeler
Rasim Özdenören
İz
14
Emile
J. J. Rousseau
YKY
15
Ezilenlerin Pedagojisi
PauloFreire
Ayrıntı
16
Modern Dünyanın Bunalımı
Rene Guenon
Hece
17
Halkın Bilim Tarihi
Clifford D. Conner
Tübitak
18
Hızırla Kırk Saat
Sezai Karakoç
Diriliş
19
Küçük Prens
Antoine De Saint-Exupéry
Hece
20
Sofie'nin Dünyası
JosteinGaarder
Pan
21
Eğitim - Gençlik - Üniversite
Peyami Safa
Ötüken
22
Bir Bilim Adamının Romanı
Oğuz Atay
İletişim
23
Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)
Henry Rosovsky
Tübitak
24
Duygusal Zekâ
Daniel Goleman
Varlık
25
Okul Sıkıntısı
Daniel Pemac
Can
26
İnsan ve İnsanlar
Çiğdem Kağıtçıbaşı
Evrim
27
Küçük Ağaç'ın Eğitimi
Forrest Carter
Say
28
Başarısızlığın Olmadığı Okul
William Glasser
Beyaz
29
Sosyal Bilimleri Açın
Gulbenkian Komisyonu
Metis
30
Bilim Kilisesi: Özgür Bir Toplumda Bilim
Paul Feyerabend
Pınar
31
Bürokratlar
Erhan Bener
Everest
32
Çocuk Davamız
Kazım Karabekir
YKY

ÖRNEK FİLM LİSTESİ
1.      İki Dil Bir Bavul
2.      Billy Elliot
3.      Koro / Les Choristes
4.      Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par
5. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)
6. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
7. Sınıf / Entre Les Murs (The Class)
8. Tepetaklak Nelson / Half Nelson
9. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar
10. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus
11. 3 Idiots
12. Asya’nın Kandillleri (Belgesel)
13. Birinci Sınıf / The First Grader

14. Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman
15. Olmak ve Sahip Olmak / Être et Avoir / To Be and To Have
16. Can Dostum / Good Will Hunting

17.  İmparatorlar Kulübü
18.  Kara (Black)
19.  Özgürlük Yazarları
20.  Patch Adams
21.  Kör Nokta
22.  The Blindside

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR