SORU: Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditlerin neler olduğunu öğreniniz.

CEVAP:  Ülkemize Yönelik İç ve Dış Tehdit Unsurları
a. İç Tehdit Unsurları
İç tehdit unsurlarının en önemli hedefleri Cumhuriyetimizi yıkmak ve yerine kendi düzenlerini kurmaktır.
Ülkemizdeki iç tehdit unsurlarının başlıca hedefleri şunlardır:
1. Ülkede Anarşi ve Terör Ortamı Yaratmak:
Terörist gruplar, yukarıda saydığımız yollardan bazılarını kullanarak hedeflerindeki ülkede etkili olmaya çalışırlar.
2. Devlet Otoritesini Sarsmak:
Bütün terör örgütleri devlet otoritesine karşı kurulmuşlardır. Ülkemizde de terörün amacı devleti yıkmak, halkın devlete olan güvenini zedelemektir. Bu konularda bütün toplumun bilinçli olması gerekir.
3. Toplumu Yönetilemez Hale Getirmek:
Terörist faaliyetler sonucunda ülkedeki halkın güvensizlik duygusu içinde olması amaçlanır. Ayrıca çeşitli yangınlar çıkarılarak, yağma hareketlerinde bulunularak ekonomik zararlar meydana getirilebilir. Suikastlar düzenlenerek ülkeyi yönetenler korkutulur, kamu görevlileri sindirilir. Böylece idarecilerin, toplumu yönetemez hale gelmeleri sağlanır.
4. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bütünlüğünü Parçalamak
Teröristlerin amaçlarından biri de devletin ülkesi ve milletiyle olan bütünlüğünü parçalamaktır. Kamuoyunun dikkati bu tür yapay gündemler üzerinde iken kendi amaçlarını gerçekleştirirler.
5. Çağdaş Anlayışı Yıkmak:
Günümüzde çağdaşlık demokratik, laik, sosyal ilkelere bağlı insan haklarına ve hukuka saygılı bir düşünce yapısı olarak anlaşılır. İlkel ve bağnaz düşünceler çağdaşlığı sona erdirmek için faaliyet gösterir.
6. Ülkede Rejimi Değiştirerek Kendi Görüşlerinin Etkin Olduğu Bir Düzen Kurmak:

b. Dış Tehdit Unsurları Milletler devletler halinde örgütlenerek yaşar. İnsanlarda olduğu gibi milletlerde başka milletlerle ilişki halinde olmadan yaşayamazlar. Atatürk'ün “Yurtta sulh, dünyada sulh.” ilkesi dünya barışı için en önemli çağrılardan biridir. İnsanlığın geleceği için barış her zaman korunmalıdır.
c. Türkiye'nin Jeopolitik Öneminden Dolayı Yabancı Ülkelerin Ülkemiz Üzerindeki Çeşitli Emelleri
Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu bir bölgede kuruludur. İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi çok önemli iki su geçidine sahiptir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı veya stratejik bölgelerimizi ele geçirmek isteyen, GAP gibi projelerle kalkınmamızı kıskanan, dış güçler ülkemizdeki terör olaylarına destek sağlamaktadırlar. Bu yüzden bütün toplumun dikkatli olması çok önemli bir gerekliliktir.
d. Kaçakçılık
Ülkelerin en önemli dış tehdit unsurlarından biri kaçakçılıktır. Kaçakçılıkla mücadelede milletler arası bir iş birliği sağlanmadığı müddetçe başarıya ulaşılması mümkün değildir. Devlet kaçakçılığın önlenmesi amacıyla Emniyet, Jandarma, Gümrük Genel Müdürlüğü gibi kuruluşları görevlendirmiştir.Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR