SAYFA 110 CEVAPLARI 7.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 

2015-2016 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunukontroledebilirsiniz.

7.Sınıf Tuna Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 110.Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Büyük Selçuklu Devleti’nin uyguladığı ikta sistemi hakkında bir araştırma yapınız.
CEVAP:  İkta sistemi, İslam devletlerinde bir kişinin mülkiyetinde olmayıp, mülkiyeti devlete, kullanım hakkı ikta sahibi denilen şahıslara ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkana hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi olarak tanımlanır. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında uygulanmış daha sonra Osmanlı devletinde tımar sistemi olarak devam etmiştir.

İkta sisteminin faydaları nelerdir?
a- Bütçeden para ayırmadan asker yetiştirmiş.
b- Ülkedeki otoritenin güçlenmesini,
c- Devletin maaş yükü azalmıştır.
d- Toprak gelirleriyle memur maaşları karşılanmış ve iktalarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir.
e- Üretim kontrol altına alınarak artırılmıştır.
f- Taşrada devlet otoritesi sağlanmıştır.
g- Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlanmıştır.


2. Kalkınmasını önemli ürünlere, kaynaklara ticaret yollarına ve geçitlere borçlu olan ülkelerle ilgili bir araştırma yapınız. Bu ülkelere geçmişten ve günümüzden örnekler veriniz.

CEVAP: Türkiye Selçuklu Devletikervansaraylar kurarak, devlet sigortası uygulayarak ve limanlar kurarark ticareti geliştirmiştir.

3. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile ilgili bir araştırma yapınız.

CEVAP: Avrupa Plastik ve Kauçuk Makine Üreticileri Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre plastik işleme makinelerinin üretim verimliliğinin son 20 yılda teknoloji sayesinde 2 katına çıktığı, buna karşın enerji tüketiminin yüzde 30 azaldığı bildirildi.
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Hüseyin Semerci, üyesi oldukları Avrupa Plastik ve Kauçuk Makine Üreticileri Derneği'nin geçtiğimiz günlerde Avrupa plastik ve kauçuk makinelerindeki enerji verimliliği üzerine bir araştırma yaptığını söyledi.
Sektördeki makine parkının yüzde 90'ını kapsayan araştırmanın enjeksiyon, kalıplama, ekstrüzyon, şişirme ve ısıl şekillendirme gibi temel plastik ve kauçuk işleme makinelerine yönelik yapıldığını belirten Semerci, araştırmanın sektörün aradan geçen yıllar içinde nereden nereye geldiğinin görülmesi açısından çok faydalı olduğunu kaydetti.
''Araştırmaya göre plastik işleme makinelerinin üretim verimliliği teknolojik gelişmeler sayesinde son 20 yılda 2 katına çıktı. Üretim verimliliğinin artmasına karşın plastik makinelerinin enerji tüketimi de yüzde 30 azaldı. Aradan geçen yıllarda yeni nesil enjeksiyon kalıplama makineleri artık iki makinenin üretimini tek başına yapar hale geldi. Araştırma, üretim teknolojisindeki gelişmelerin önemli bir performans patlamasına olanak tanıdığını gösteriyor.''
Semerci, son yıllarda plastik işleme makinelerindeki bu gelişimin sektörü olduğu kadar ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyledi.
Özellikle enerji verimliliğinin çevreye ve rekabet gücüne olumlu yansımaları olduğunu ifade eden Semerci, ''Plastik makine teknolojisindeki gelişim ülkemize çevresel katkı sağlamanın yanı sıra ihracatta rekabet gücümüzü de arttırıyor'' dedi.

4. Ülkemizde faaliyet gösteren vakıflardan birini seçerek bu vakfın çalışmaları hakkında bir araştırma yapınız.
CEVAP: TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

TEGV, Türkiye’nin geleceğinde aydınlık yüzler, donanımlı insanlar görmenin ön koşulunun, çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmekten geçtiği inancıyla yola çıkmıştır.
Eğitim Gönüllüleri’nin varoluş nedeni 7-16 yaş grubu çocuklarımıza devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak ve onlara yaşam becerileri kazandırmaktır.
Eğitim Gönüllüleri, 7-16 yaş arası çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, eleştiren, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmakta ve uygulamaktadır.
Eğitim Gönüllüleri, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri ve Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimlerinde, eğitici eğitimi verdiği gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir.
Ben bir TEGV eğitim gönüllüsü olarak,haftada iki saatimi ayırarak hem geleceğimize hem de kendime katkıda bulunuyorum.İnsanın kendini işe yaramış hissetmesi nasıl bir duygu sizlere anlatamam,Bana göre çocuğa bakmak geleceğe bakmaktır arkadaşlar.Bildiğimiz üzere Meb’in bir çok eksik yanı var.Çocuklarımızı okula başladığı ilk günden itibaren,matemetiğin,fen bilgisinin ya da türkçenin hayattaki başarının tek yolu olarak göstermektedir.Oysa ki,çocukların yaratıcılığı veya yeteneği olduğu bir dal hakkında tek bir bilgi verememektedir.TEGV burada devreye girmekte arkadaşlarım.Çocuklarımıza çeşitli etkinlikler vererek onun daha verimli bir genç olmasının peşinde.
TEGV’e gelen çocukların çoğu maddi zorluklar içinde okumaya çalışanlar oluşuyor.Fakat hepsi böyle olmayabiliyor.Maddi imkanı elverişli çocuklarda TEGV’in imkanlarından yararlanabilmektedirler.


5. Ahi teşkilatı hakkında bir araştırma yaparak Ahiliğin temel ilkelerinin neler olduğunu öğreniniz.

CEVAP:  Bireyi, fetâlıktan şeyhliğe ve   yamaklıktan ustalığa giden yolda olgunlaştırmaya çalışan Ahi kurumunun meslekî   ahlâk ve görgü kurallarının temel ilkeleri şunlardır:                           

- İyi huylu ve   güzel ahlâklı olmak, - İşinde ve hayatında, kin, çekememezlik ve dedikodudan   kaçınmak,
- Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak,
- Gözü, gönlü   ve kalbi tok olmak, - Şevkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve   dürüst olmak,
- Cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak,
- Küçüklere   sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak,
- Alçakgönüllü olmak,   büyüklük ve gururdan kaçınmak,
- Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve   affetmek,
- Hataları yüze vurmamak,
- Dost ve arkadaşlara tatlı sözlü,   samimi, güleryüzle ve güvenilir olmak,
- Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı   ziyaret etmek,
- Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek,
- Yapılan   iyilik ve yardımı başa kakmamak,
- Hakka, hukuka, hak ölçüsüne riayet etmek,
- İnsanların işlerini içten, gönülden ve güleryüzle yapmak,
- Daima iyi   komşulukta bulunmak, komşunun eza ve cahilliğine sabretmek,
- Yaradandan   dolayı yaratıkları hoş görmek,
- Hata ve kusurları daima kendi nefsinde   aramak,
- İyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak,
- Fakirlerle   dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak,
- Zenginlere, zenginliğinden   dolayı itibardan kaçınmak,
- Allah için sevmek, Allah için nefret etmek,
- Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak,
- Emri   altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek,
- Açıkta ve gizlide   Allah´ın emir ve yasaklarına uymak,
- Kötü söz ve hareketlerden sakınmak,
- İçi, dışı, özü, sözü bir olmak,
- Hakkı korumak, hakka riayetle   haksızlığı önlemek,
- Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık   vermek,
- Belâ ve kötülüklere sabır ve tahammüllü olmak,
- Müslümanlara   lütufkâr ve hoş sözlü olmak,
- Düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek,
- İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak,
- Fani dünyaya ait şeylerle   öğünmemek, böbürlenmemek,
- Yapılan iyilik ve hayırda hakkın hoşnutluğundan   başka bir şey gözetmemek,
- Âlimlerle dost olup dostlara danışmak,
- Her   zaman heryerde yalnız Allah´a güvenmek,
- Örf, adet ve törelere uymak,
- Sır tutmak, sırları açığa vurmamak,
- Aza kanaat, çoğa şükür ederek   dağıtmak,
- Feragat ve fedekarlığı daima kendi nefsinden yapmak

6. İleride seçmeyi düşündüğünüz meslek ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanız sonucunda edindiğiniz verilere dayanarak bu mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler ile kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi karşılaştırın
CEVAP: Bireysel cevabınızı yazınız.

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER TUNA YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR