SORU: 14. yüzyıl başlarında Anadolu,
Balkanlar ve Bizans İmparatorluğu’nun
siyasi durumu hakkında bir
araştırma yapınız.


CEVAP: 14. yüzyılın ortalarında Anadolu ve Balkanlar siyasî yönden parçalanmış durumdaydı. Bizans’ın Anadolu’daki siyasî varlığı sona ermiş; Osmanlılar, Marmara'nın güney bölümünü ve Batı Karadeniz’i Marmara'nın güney bölümünü ve Batı Karadeniz’i ele geçirmişlerdi. Osmanlılarm dışında Anadolu’da Saruhan, Aydın, Menteşe, Germiyan, Hamit, Teke, Karaman, Candar, Canik, Dulkadir ve Ramazanoğulları beyliklerinin yanı sıra Eretna Devleti, Trabzon İmparatorluğu ve Karakoyunlular Devleti bulunuyordu. Ankara yöresi Ahilerin elindeydi. Anadolu’nun güneyinde bazı yerler (Dulkadiroğullan) Memlüklerin egemenliği altında bulunuyordu.

Balkan Yanmadası’nda, Bizans İmparatorluğu’nun sınırları oldukça daralmış durumdaydı. Bizans’ın yanı sıra Balkan Yarımadası’nda Sırp, Bulgar ve Macar Krallıkları ile Arnavutluk, Bosna. Hersek, Boğdan, Eflâk ve Erdel beylikleri bulunuyordu. Bunlann içinde en güçlüsü Sırp Krallığı’ydı. Mora’nm güneyi ve Ege Denizi’nde bazı adalar Cenevizlilerin, Kıbns Adası Lâtinlerin, Girit ve Eğriboz adalan Venediklilerin elindeydi.

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR