Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıflar
a)  İnsanın yaratılışı, farklı özellikleri ve evrendeki konumunu ifade eden ayetlerin araştırılması 

b) Kur’an-ı Kerim’de ibadet kavramı ve ibadetlerin gayesi hakkındaki ayetlerin araştırılması, 
c)      Kur’an-ı Kerim’de temizlik kavramı ve temizlik çeşitleri hakkındaki ayetlerin araştırılması,
d)      Hz. Muhammed’in güzel ahlakı ile ilgili ayetlerin araştırılması,
e)      İnanç, ibadet ve ahlaki konularla ilgili örnek ayetlerin araştırılması
f)       Ahlaki değerler ve toplumsal barışın sağlanması ile ilgili  ayetlerin araştırılması,
g)      Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuş şahsiyetlerin özlü sözlerinin araştırılması ve sunu haline getirilmesi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 10. Sınıflar
a)      Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan ayetlerin araştırılması.
b)      Kur’an-ı Kerim’de dua ayetlerinin araştırılması.
c)      Ahiret günü ve ahiret hayatı ile ilgili ayetlerin araştırılması
d)      Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili ayetler
e)      İbadetler ile ilgili ayetlerin araştırılması
f)       Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı ve özellikleri ile ilgili ayetlerin araştırılması,
g)      Allah’ın emir ve tavsiye ettiği iş ve davranışlarla ilgili ayetler
h)      Allah’ın yasakladığı iş ve davranışlarla ilgili ayetler
i)        Ahlâk ve ahlâki davranışlar ile ilgili ayetler
j)        Müslüman bilginlerin bilimsel buluşlarının, medeniyete katkılarının araştrılması.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 11. Sınıflar
a)      Kader, kaderle ilgili kavramlar ve insanın sorumluluğu ile ilgili ayetlerin araştırılması,
b)      Evrendeki ölçü ve ahenkle ilgili ayetlerin araştırılması
c)      İbadetleri bireysel ve sosyal faydaları ile ilgili ayetlerin araştırılması,
d)      Hz. Muhammed’in güzel ahlakı ve örnekliği ile ilgili ayetlerin araştırılması,
e)      Hz. Muhammed’in örnek davranış ve yaşantıları ile ilgili araştırma yapılması, toplanan bilgilerin sunu haline getirilmesi.
f)       İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının araştırılması,  şema/tablo halinde ifade edilmesi. Görüş ve yaklaşımlarının belirtilmesi.
g)      Atatürk’ün din, İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili görüş ve fikirlerinin araştırılması ve sunu haline getirilmesi.
h)      İslam Medeniyetinde gelişen sanat dallarının araştırılması, kısa bilgiler eşliğinde fotoğraf ve resimlerle bir sunu hazırlanması.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 12. Sınıflar
a)      Dünya hayatının anlamını ifade eden ayetlerin araştırılması,
b)      Kıyamet ve ahret hayatı ile ilgili ayetlerin araştırılması,
c)      Müslümanların diğer din mensuplarına karşı davranış ve tutumlarını düzenleyen ayetlerin araştırılması,
d)      Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı ve özellikleri ile ilgili ayetlerin araştırılması,
e)      Tövbe,  pişmanlık ve bağışlanma ile ilgili ayetlerin araştırılması,
f)       İslam’ın barışa verdiği değeri ve önemi açıklayan ayetlerin ve Hz. Muhammed’in uygulamalarının araştırılması.

Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi
a)      Hz. Muhammed’in gençliğe verdiği önemin araştırılması ve örnek olaylarla işlenmesi.
b)      Hz. Muhammed ile ilgili ayetlerin araştırılması.
c)      Hz. Muhammed’in güzel ahlakı ile ilgili ayetlerin araştırılması,
d)      Hz. Muhammed’in toplumsal mücadelesinin sonuçlarının araştırılması
e)      Hz. Muhammed’in günlük hayatta dikkat ettiği temizlik ve düzeni.
f)       Eşitlik ve adalet ile ilgili hadislerin araştırılması.


Temel Dini Bilgiler Dersi
a)      Temel dini bilgilerin kaynağı olması açısından iman ve ibadet konularına kaynaklık eden ayetlerin araştırılması..
b)      Mü’minlerin özellikleri ile ilgili ayetlerin araştırılması.
c)      Kur’an’da inanma ve inanma biçimleri ile ilgili kavramlar ve açıklamaları,
d)      Kur’an’da adı geçen peygamberlerin hikayeleri ile ilgili ayetlerin özetlenmesi,
e)      Ahiret hayatı ile ilgili ayetlerin araştırılması,
f)       Namazın kılınışı ile ilgili grafik ve resimlerle anlatım yapılması,
g)      Zekatın toplumsal faydalarının yaşanmış örnekler veya görüşmelerle açıklanması,
h)      İslam’da haram kılınan iş ve davranışlar ile ilgili ayetlerin araştırılması.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR