9. SINIF DERSİ PROJE VE PERFORMANS KONULARI
      DİL VE ANLATIM DERSİ
1.Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz.
2.Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz.
3.Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız.
4.Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazınız.
5.Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulunuz.
6.Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları  araştırınız.
7.Çeşitli metinlerden(hikaye,roman,deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulunuz.
8.”Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler” konulu bir ödev hazırlayınız.
9.Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulunuz. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleyiniz.
10.Seçtiğiniz beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydediniz. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösteriniz.
11.   Atatürk’ün dil hakkındaki görüşlerini araştırma
12.   İnsan, iletişim ve dil kavramlarının ilişkisini araştırma
13.   Dillerin sınıflandırılması, Türk dilini tarihi gelişimi,ve Türkiye Türkçesi hakkında araştırma
14.   Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
15.   Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
16.   Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
17.  Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
18.   Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
19.   Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
20.   Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
21.   Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
22.  Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.

10. SINIF DERSİ PROJE VE PERFORMANS KONULARI
        DİL VE ANLATIM DERSİ:
1.   Anlatıma hazırlanma, anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
2.   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
3.   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
4.   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
5.   Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
6.   Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
7.   Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
8.   Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.
9.   Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
10.   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
11.   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.
12.   Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
13.   Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
14.   Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
15.   Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
16.   Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
17.   YGS-LYS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 20 yılın sorularını derleme.
18.   YGS-LYS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 20 yılın soruları derleme.

 11. SINIF DERSİ PROJE VE PERFORMANS KONULARI
                        DİL VE ANLATIM DERSİ:
1.   Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
2.   Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
3.   Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bulunan ses olaylarının incelenmesi.
4.   Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
5.   Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
6.   Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
7.   Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
8.   Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
9.   Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
10.   Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
11.   Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
12.   Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
13.   Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
14.   Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
15.   İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
16.   Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması . Bu konuda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
17.  Belirlenen bir hikayedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
18.   Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.

12. SINIF DERSİ PROJE VE PERFORMANS KONULARI
DİL VE ANLATIM
1. Duvar gazetesi hazırlama.
2. Sözlü anlatım türlerinde yazılmış (sempozyum, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.
3. Daha önceki yıllara ait YGS-LYS’de çıkmış çözümlü dil ve anlatım soruları derleme.   Yorum yazın:

1 comments:

  1. kelime gruplar oluşum biçimleri (kelime)
    türkçe kelimlerden anlam biçimler
    İle ilgile 6 sayfa yazı yardımcı olabilir misiniz acil lazım ?

    YanıtlaSil

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR