9.SINIF ÖDEV KONULARI
*İç kuvvetler ve oluşum süreci
*Volkanizma ve dünyadaki aktif yanardağlar

*Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri

*Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri

*Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları

*Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulması

*Türkiye’nin jeolojik yapısı ve oluşumu

*Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri

*Yerel saat ile ilgili soruların çözümü

*Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri

*İklim kuşakları ve önemi

*Atmosfer ve özellikleri

*Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler

*Dünyadaki okyanus akıntıları, özellikleri, etkileri ve harita üzerinde gösterilmesi

*Anadolu’da kurulan ilk yerleşmeler

*Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

*Türkiye’de dış kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, dalga ve akıntılar) oluşturduğu yer şekilleri

*Türkiye’de karstlaşma ve karstik şekiller

*Türkiye’de erozyon

*Dünyada görülen iklim tipleri

*Türkiye’nin dağları (oluşumları, dağılışı ve insan hayatına etkileri)

*Türkiye’de depremler (deprem kuşakları, depremin etkileri ve korunma yöntemleri)

*Eskişehir ve yakın çevresinin fiziki-beşeri ve ekonomik coğrafyası

10.SINIF ÖDEV KONULARI
*Kayaçların oluşumu, kayaç tipleri ve kayaçların sınıflandırılması

*Yeryüzü şekillerinin oluşumunu açıklayan teoriler (Büzülme, Konveksiyonel akımlar, Wegener Hipotezi, Levha tektoniği)

*Ülkemizdeki göller ( oluşumları ve dağılışı)

*Türkiye’de toprak oluşumu ve toprak tipleri

*Türkiye’de bulunan bitki toplulukları

*Ülkemizde yaşanan göç ve göçün mekânsal etkileri

*Türkiye’de ulaşım sistemleri

*Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi

*Türkiye’de iç ve dış göçler ve göçlerin mekânsal etkileri

*Türkiye’de kır yerleşmeleri ve doğal ortam ilişkisi

*Ülkemizde kır yerleşmelerinde meskenler ve doğal ortam ilişkisi

*Coğrafi keşifler ve sonuçları

*Yeni dünyanın keşfi ve sonuçları

*Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri

*Güneydoğu Anadolu Projesi ( GAP) ve ülkemiz için önemi

*Liman kentleri ve özellikleri (dünyadan ve ülkemizden örnekler verilerek ele alınacak)

*Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri (yaş yapısı, çalışan nüfusun sektörsel dağılımı, cinsiyet yapısı, eğitim durumu, kır ve kent nüfusu)

*Dünyanın önemli boğaz ve kanalları (Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Cebelitarık Boğazı, İstanbul-

*Çanakkale boğazları, Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı)

*Dünyada doğal afetler, coğrafi dağılışı ve etkileri

  11.SINIF ÖDEV KONULARI
*Türkiye’de nüfus sayımları ve her hangi bir ülke ile karşılaştırılması.

*Türkiye’de sanayi kentleri ve gelişimi 

*Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli ve hidroelektrik enerji üretimi  

* Türkiye’de petrol araştırmalarının tarihi gelişimi ve petrol üretimi

*Türkiye’de bor madeni üretimi, ticareti ve ülke ekonomisine katkıları

*Türkiye’de demir madeni çıkarımı, işletilmesi ve kullanımı

*Türkiye’de devlet kontrolünde tarımı yapılan ürünler

*Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri

*Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ve potansiyeli

*Türkiye’de nükleer enerji potansiyeli ve nükleer santral kurma çalışmaları

*Türkiye’de petro-kimya sanayi ve petrol rafinerileri

*Türkiye’de ormancılık ve önemi

*Ülkemizde yaşanan doğal afetler (nedenleri, çeşitleri ve etkileri)

*Dünyanın yedi harikası (Powerpoint sunusu şeklinde hazırlanacak)

*Sanayi Devrimi  (nedenleri, gelişimi ve ülkelere yaptığı etkileri)

*Termik ve Nükleer santrallerin çevresel etkileri

*Modern ve ilkel tarım yöntemlerinin yaygın olduğu iki ülke seçilerek karşılaştırılması

12.SINIF ÖDEV KONULARI 
*Dünyadaki ilk kültür merkezleri

*Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir)

*Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları

*Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler.

*Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları)

*Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları

*Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan petrol boru hatları ve bunların ülkemiz için önemi

*Türkiye’nin nüfus politikaları

*Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

*Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi

*Türkiye’de tamamlanan ve çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma projeleri

*Ülkemizi İlgilendiren başlıca sorunlar  (Kıbrıs, Irak, Ege Adaları, Batı Trakya)

*Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri

*Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası siyasi-askeri örgütler ( BM, NATO, OECD, KEİ, AB, İKÖ)

*Dünya’da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden 5 er tane örnek seçilerek incelenmesi ve bunların karşılaştırılması.

*Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( ayrı ayrı veya grup çalışması olarak verilebilir) 

* Çevre sorunları ve alınacak önlemler

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR