2013 2014 Mega Yayınları 10.sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

SAYFA 21 3. ETKİNLİK

Kayaçlar ve Topoğrafya
Boşluk Doldurma
Fiziksel Tortul Kayaçlar (dış kuvvetler) (çukur) (fiziksel)
Kimyasal Tortul Kayaçlar (Çökelme)
Organik Tortul Kayaçlar (hayvansal) (bitkisel) ( birikmesi)

Sayfa 28 Bulmaca cevapları:

Soldan Sağa
1-dışpüskürük
2-fosil
3-şist
4-mağma
5-granit
6-gnays
7-metamorfizma
8-damlataş
Yukarıdan Aşağıya
1-elmas
2-tüf
3-tortullama
4-mermer
5-kayaç
6-obsidiyen
7-tortopoğrafyası 

SAYFA : 29-30

BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız
C-1-Kayaç, mineral topluluklara verilen isim . Çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir.
C-2-Kayaçların yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerine olan etkisi ; Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir Onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur Çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya dayanıksız olmalarını tayin eder Örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri oluşmaktadır Genel olarak, tektonik hareketlerle ters durumlar meydana gelmemişse, aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar yüksek yer şekillerini, kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar ise alçak yer şekillerini meydana getirirler Granitlerden müteşekkil sahalarda granit topografyası adı verilen özel bir topografya tipi oluşur Benzer şekillere siyenit, diorit, andezit, bazalt ve gnays gibi heterojen kayaçlar üzerinde de rastlanır
Yerkabuğunu oluşturan kayalar 
Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı doğal maddelere taş yada kayaç denir Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler kazanarak çeşitli adlar almıştır  Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup altında toplanırlar
1 Magmatik ( Püskürük – volkanik – katılaşım ) kayaçlar
2 Tortul ( Sediment – birikim ) kayaçlar
3 Metamorfik( Başkalaşım ) kayaçlar
 
Aşağıdaki noktalı yerleri (boşlukları) doldurunuz
C-1  Kayaçlardan
C-2 Mineral
C-3 Volkanik Püskürük kayaçlar
C-4 Katılaşım Kayaçlardan
C-5 Dış kuvvetler
ÇOKTAN SEÇMELİ SORU CEVAPLARI
1- B
2-A
3-C
4-E
5-D
6-C
7-D
8-B
9-C

SAYFA 39

2.bölüm değerlendirme cevapları

Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1.Levha hareketlerinin nedeni nedir ?
CEVAP : Magma yani yer kabuğunun altında olan magma devamlı hareket halindedir. Magma iç çekirdekten gücünü alır ve yer kabuğuna doğru hareket eder yer kabuğuna geldiğinde zayıf veya çatlaklardan yer yüzüne çıkar eğer çıkamaz ise tekrar yerin derinliklerine doğru hareket eder çekirdekten yeniden gücünü alır ve tekrar yer kabuğuna doğru hareket eder böylelikle bu döngü durmadan devam eder ve levhaların kimi yerde birbirinden aralanmasına kimi yerde birbirlerine çarpmasına neden olur.
2-Volkanik faaliyetlerin levha sınırlarında görülme nedeni nedir ?
CEVAP- Levha sınırları yer kabuğunun zayıf ve çatlakların olduğu yerlerdir. Magma yeryüzüne doğru hareket ederken çatlaklardan veya zayıf olan yerlerden yeryüzüne çıkar.
 
3-Sıcak su kaynakları nasıl oluşur ?
CEVAP- Yer altına sızan sular derinliklere doğru hareket ederler magmaya yakın olan sular ısınırlar ve yeryüzüne doğru hareket eder.
 
4-Sıcak su kaynakları ekonomik açıdan nasıl değerlendirilebilir ?

CEVAP- Ekonomik açıdan evlerde kalorifer sistemlerinde ısınma için kullanabiliriz. İzlandada olduğu gibi mesela
-Elektrik üretiminde denizlive çevresi
 
BOŞLUK DOLDURMA
1-Levha
2-Afrika
3-Etna
4-İzlanda
5-Fay Hattı
DOĞRU YANLIŞ CEVAPLARI
1-D 2-Y 3-D 4-D 5-Y
Levha adı verilen bu parçalar, çok yavaş olarak sürekli biçimde birbirlerine göre hareket ederler. Bir levha, yalnızca okyanusal  ya da kıtasal litosferden oluşabildiği gibi her iki litosfer türünü de içerebilir.)
TEST SORULARI
1-B 2- D 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR