Sınıf Öğretmenleri Derneği (SÖDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Turan, LYS minimum giriş puanlarında sınıf öğretmenliği programlarının yaklaşık 160 puan kaybederek, tarihinde ilk kez ek kontenjan durumuna düşmesine derinden üzüldüklerini söyledi.

Turan, düzenlediği basın toplantısında öğretmenlik mesleğinin bu hale gelmesinde sistemin temel unsurlarından olan MEB, YÖK ve ÖSYM’nin birçok hataları olduğunu kaydetti.

Turan, sınıf öğretmenliği mesleğinin problemleri ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Problemler:

* 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılan değişiklik ile uygulamaya konulan 4+4+4 eğitim sistemi ile birçok sınıf öğretmeni fazlalığı ortaya çıkmış ve binlerce sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşmüştür. Bu durum sınıf öğretmenlerinde maddi ve manevi olarak sıkıntılara yol açmıştır. Norm fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenlerinin okulları değişmiş ve bu durumun sonucu olarak sınıf öğretmenlerinin kurulu düzenleri bozulmuştur.

* 4+4+4 sisteminin başlangıç yılı olan 2012-2013 öğretim yılında 4 ve 5. Sınıf öğretmenlerinin direk norm fazlası olmaması için MEB 6 yaş grubunu da 1. Sınıfa dahil ederek, her okulda 1. Sınıf şube sayısını yaklaşık 2 kat artırmıştır. Böylelikle sınıf öğretmenliğinde geçici bir çözüm yolu üretilse de sınıf öğretmenliği yaklaşık 29.000 norm fazlası verdi. Asıl sorun ve gelecekte bizi kaygılandıran durum şu ki; 4+4+4 sisteminin ilk uygulama yılı olan 2012-2013 öğretim yılı 4. Sınıf mezunlarının 2015- 2016 eğitim-öğretim yılı sonunda 2 kat sınıf öğretmeni geri dönüşe dayalı olarak 1. Sınıfta öğretim vermek durumunda kalacaktır. Bu yönüyle oluşacak norm fazlalığına yönelik çözüm önerileri var mıdır?

* Her 10 branş öğretmeninden 9 'u isteğe bağlı tayinlerde yer değiştirebiliyorken, sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu isteğe bağlı tayinlerde yer değiştirememektedir.

* 3-4 yıllık branş öğretmeni yer değiştirebiliyorken, 15 yıllık sınıf öğretmeni isteğe bağlı tayinlerde yer değiştiremez hale gelmiştir. Örneğin geçen hafta yapılan sınıf öğretmenleri iller arası yer değiştirirken Kayseri’ ye 260 ve Manisa’ya 232 minimum hizmet puanları ile tayin olmuşlardır. Tayin oldukları bu hizmet puanlı yerler ise bu illerin en ücra köyleridir.

* Sınıf öğretmenleri il içi yer değiştirmelerinde düşük puanla okul değiştirebilirlerken, il dışında yüksek puanlara sahip olan sınıf öğretmenleri iller arası yer değiştirme yapamamaktadırlar. Örneğin Elâzığ Kovancılarda görev yapan bir sınıf öğretmeni, Elazığ merkeze 180 civarı puanlarla gelebilirken, Elazığ dışında görev yapan bir sınıf öğretmeni 180 puanıyla kendi memleketi olan Elazığ’ın herhangi bir ilçesi veya köyüne dahi gelememektedir.

* Ülkenin ücra köşelerinde çalışan ve lisansüstü eğitimini gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin ve diğer öğretmenlerin öğrenim özür durumu tayinleri kaldırılmıştır. Bu durum öğretmenleri mesleki kariyer yapma ve kendini geliştirme açısından olumsuz yönde etkilemiştir.

* Eş durumu tayinlerinde il emrinin kaldırılması parçalanmış ailelerin oluşmasına sebep olmuştur. Ailelerin maddi durumları gözardı edilip, eşinin yanına gidemiyorsan ücretsiz izin al denilmiştir. Bu durumun devlet ciddiyeti ile bağdaşır bir yanı var mıdır? Yanıtı vicdanlarınıza bırakıyorum.

* Eşlerinden, çocuklarından ayrı kalan sınıf öğretmenleri bir taraftan ailesini ve çocuklarını, bir taraftan öğrencilerini düşünmekten mutsuz ve huzursuz bir şekilde mesleğini icra etmektedir. Bu durum nedeniyle sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun mesleki motivasyonlarının düşük seviyede kalmasına sebep olmuştur.


* Sınıf mevcudu 30 ve üzeri olan kalabalık sınıflarda öğretim, etkili ve verimli bir öğretim açısından problem yaratmaktadır. Bu durum hem öğretmen hem de öğrenci açısından eğitimde eşitlik, hak ve adalet yönüyle tartışılabilmesi gereken bir realitedir. Kalabalık sınıflarda öğretim probleminin asıl kaynağı derslik yetersizliğidir. Öğretmen ve öğrenci açısından eğitimde eşitlik ilkesi dikkate alınarak bazı gelişmiş ülkelerde uygulanan iki öğretmenli sınıf öğretmeni eğitim modeline ihtiyaç duyulmaktadır.

* Belirtilen sıkıntılar nedeniyle öğretmenlik mesleğinin itibarı yok edilmiştir. Bu nedenle 2013 LYS de öğretmenlik puanlarında ciddi düşüşler görülmüş ve en büyük düşüş ise sınıf öğretmenliği bölümünde yaşanmıştır. MEB tam anlamıyla sınıf öğretmenliği bölümünün üzerine balyoz indirmiştir. Fakat ne hazindir ki bunun da farkında değildir. Şu anda sınıf öğretmenliği bölümünü kazanmak için barajı geçmek yeterlidir. İleride sınıf öğretmeni olarak geleceğe yön verecek olan sınıf öğretmenlerinin daha vasat düzeyde sınıf öğretmenlerinden oluşacağı bir gerçektir. Ülke menfaatleri ve çağımızın gerçekleri nasıl bir sorunla karşı karşıya kalacağımızı bize 20 yıl sonra acı bir realiteyle sunacağı muhakkaktır. Bundan dolayı sloganımız şudur ki; “Mesleğimizi Öldürme, Gelecek Nesilleri Köreltme”.

* Sınıf öğretmenlerinin yaşadığı bu sıkıntıların birinci sorumlusu 4+4+4 sisteminin mimarı Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’ dir. Sınıf öğretmenleri her zaman bu sistemi sorgulayacak ve unutmayacaktır. Yeni bakanımız Sayın Nabi AVCI’dan bu yanlışların düzeltmesini ve sınıf öğretmenlerine hak ettiği değeri vermesini istiyor ve bekliyoruz.

Çözüm Önerileri:

* 12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 sisteminden vazgeçilerek, 5+3+4 şekilde yeniden düzenlenmelidir.

* Norm fazlası sınıf öğretmenlerine alanına uygun diğer branşlara geçişlerde kolaylıklar sağlanmalıdır.

* Norm fazlası sınıf öğretmenlerinin ilkokul rehber öğretmeni, aile danışmanı, ilkokul eğitim koçluğu gibi görevler verilerek istihdamı sağlanmalıdır.

* Sınıf öğretmenlerinin il içi ve il dışı yer değiştirmelerinde kolaylıklar sağlanmalıdır.

* Öğretmenlerin akademik kariyer yapmalarının önü açılmalı eğitim özrü tayini tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere verilmeli ve bu öğretmenlerin okula devamları takip edilerek kontrol altına alınmalıdır.

* Eş durumu tayinlerinde il emri verilmelidir. Aile bütünlüğü korunmalı ve gözetilmelidir.

* Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ek ücret verilmelidir.

* Formasyon şartı gözetmeksizin yapılan ücretli öğretmen görevlendirme sisteminden vazgeçilmesini talep ediyoruz.

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aile planlamacısı yönetmeliğine sınıf öğretmenlerinin de eklenmesi ve böylelikle sınıf öğretmenlerinin de bu sertifika programın da yararlanarak aile danışmanlığı yapabilmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz

* Öğretmenliğin yan gelip yatma mesleği olmadığı, haftada sadece 15 saat çalışılan bir meslek olmadığı ve en önemlisi öğretmenlerin 3 ay tatil yaptığı yalanının doğru olmadığı belirtilerek tüm öğretmenlerden özür dilenmesi gerekmektedir.

* Öğretmenlerin çalışma koşulları düzeltilmeli, öğretmenlik mesleğinin kaybettiği itibar tekrar kazandırılmalıdır.

* Sınıf öğretmenliği mesleğinde tecrübeli ve başarılı sınıf öğretmenlerinin belli kriterler ve düzenlemeler doğrultusunda ilkokul rehber öğretmeni olarak görevlendirilmesi

* Sınıf mevcutları 30 ve üzeri olan kalabalık sınıflarda 2 öğretmenli sınıf öğretmenliği modelinin getirilmesini talep ediyoruz.

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR