Bugün yayınlanan ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
KILAVUZU'nda öğrenim özrüne bağlı yer değiştirmelere yer verilmedi. Kılavuzda eş ve sağlık durmuna bağlı özür atamaları yer alırken öğrenim özrüne bağlı yer değiştirmelerin yer almaması oldukça dikat çekici.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavunda yer alan diğer ilgi çekici madde ise, öğretmenlerin isterlerse aylıksız izin kullanabilecekleri maddesisidir.
Madde aynen şöyle:
Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına
rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

Kılavuzda yer alan diğer ayrıntılar...

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde
de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır. Özel dershanelerden alınan adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.
2011 yılı içerisinde tüm atama çeşitlerine göre atanıp hâlen öğretmen kadrolarında bulunanlardan,
bulunduğu ilde ya da eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle
öğretmenlik yapmış olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlar
arası yeniden atama yoluyla Bakanlık öğretmen kadrolarına atananların sağlık durumu özrü
atamasına başvurularında 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır. 632
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe
geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri 1 (bir) yıllık sürenin hesabına dâhil
edilecektir.


BAŞVURULAR NASIL NASIL YAPILACAK?
Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla başvuru süresi içinde gönderecek ve iletişim araçlarıyla eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir. Eğitim kurumu yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince onay günü alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

BAŞVURULAR KAÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR?
Öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da bu atama döneminde özür grubu ataması yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.
a) Birinci aşamada; öğretmenler, özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır.
b) İkinci aşamada ise; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle muhtemelen boşalacak eğitim kurumlarının listesi Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin, atanmak istedikleri eğitim kurumu tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumlarının kurum kodlarını tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.
c) Tercih aşamasında muhtemelen boşalacak eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak bu kurumlardan ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan kurumları tercih eden öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARDA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğretmenler, yer değiştirmek amacıyla 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir. Alanlarında atanabilecekleri 40’tan fazla eğitim kurumu bulunan öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları durumunda 41 inci seçenek olarak atanmak istedikleri yerdeki boş normu bulunan eğitim kurumlarından birine atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.

İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ESASLARI
Yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin sınırları içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

2012 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
I. AŞAMA
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
13 - 17 Ağustos 2012 Saat: 17.00

II. AŞAMA
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci  22 - 27 Ağustos 2012 Saat: 17.00
Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 28 Ağustos 2012

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması
29 Ağustos 2012 Tarihinden İtibaren

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR