Okullarımızda çeşitli nedenlerden dolayı sık sık haftalık ders programları değişmekte. Bu yüzden haftalık ders dağılımları öğretmenlerin en çok üzerinde durduğu ve en çok konuştukları konular arasına girmekte.
Öğretmenler açısından en önemli sorun:Haftalık ders programının istediği doğrultuda olup olmadığıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı da ders dağıtımları asla dengeli olmamaktadır. En bariz nedenlerin başında çocuk,sağlık ve dışarıda başka işle uğraşmak gelmektedir. Bu durumlardan dolayı ders programlarının kişiye göre ayarlanması başka kişilerin ders programlarında eşitsizliğe neden olmaktadır. Bu dengesizlik de hem öğretmenleri rahatsız etmekte hem de okul idarelerinin işini zorlaştırmaktadır.
Peki haftalık ders dağılımları neye göre yapılacak?
Haftalık ders programları hakkında Ortaöğretim kurumları mevzuat ile ilgili olarak;
  10.1.1999 tarih ve 23579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 20. maddesinde;
“Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.” hükümleri,
  6.9.1998 tarih ve 23455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin “Hüküm Bulunmayan Hâller” başlıklı 29. maddesinde; “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.” hükümleri,
5.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinin “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 21. maddesinde; “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.” hükümleri,
31.7.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinin “Eğitim ve öğretim” başlıklı 7. maddesinde; “Eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.” Hükümleri ve aynı Yönetmeliğin; “Hüküm bulunmayan hâller” başlıklı 38. maddesinde; “Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Bakanlığa bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.” hükümleri,
Bulunmaktadır.

Bu hükümlerin atıfta bulunduğu 31.7.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğininHaftalık ders programı” başlıklı 12. maddesinde;
(1) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dengeli dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.
(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:
a) Kurumun eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki şartlar ile pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.
b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.
c) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Okulların Haftalık Ders Programları Yapılır İken Bir günün Öğleden sonrasına Ders Konulmayabilir mi?
  Bu hükümlere göre; Ortaöğretim kurumlarında Haftalık ders programı Derslerin gün ve saatlere göre dengeli dağılımı yapılmakta, üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılmakta bu işlem yapılırken Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilmektedir.
  Bu mevzuat hükümlerine göre; Haftalık ders programları haftanın günlerin eşit olarak dağıtılır. Bu nedenle, haftanın hiçbir gününün öğleden sonrası boşaltılamaz.

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR