Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS

2021 LGS yerleştirme kriterleri ve özel okul takvimi- LGS merkezi sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanmasıyla birlikte liselere yerleştirme işlemleri başlayacak. Liseye geçecek öğrencilerin büyük çoğunluğu, adresine en yakın okullara yerleştirilecek. LGS yerleştirmeleri belirli kriterlere göre yapılacak.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava, 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci yerleştirilecek. 8’inci sınıftan liseye geçecek öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’i yerel yerleştirmeyle adresine en yakın okullara kayıt olacak. Bu yerleştirme, öğrencilerin ikamet adreslerine, okul başarı puanı üstünlüğüne ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine bakılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü dikkate alınacak.

LGS YERLEŞTİRME KRİTERLERİ
LGS merkezi sınav puanıyla yerleştirmelerde, aynı okulu tercih eden öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla şu 7 kritere bakılıyor:
1) Ortaokul Başarı Puanı (OBP)
2) 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne
3) 7’nci sınıf YBP üstünlüğüne
4) 6’ncı sınıf YBP üstünlüğüne
5) Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına
6) Tercih önceliğine
7) Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.

"DEVAMSIZLIK" KRİTERİ NE OLACAK?
MEB açıklamıştı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-202l eğitim yılıyla sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgilerinin dikkate alınmayacağını açıklamıştı. LGS puanıyla yerleştirmelerde OBP’nin eşitliği durumunda, sırayla 8, 7 ve 6’ncı sınıf notlarına bakılacağı için eşitliğin bozulma ihtimali yüksek. Eşitlik bozulmazsa ‘devamsızlık’ kriteri devreye giriyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Devamsızlık kriteri MEB’in açıklaması doğrultusunda dikkate alınmadığında, LGS puanıyla yerleştirmelerde son iki kriter olan tercih önceliği ve doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak. Fakat adrese dayalı yerleştirmede öğrencilerin OBP’nin eşit olması durumda, geriye sadece ‘devamsızlık’ kriteri kalıyor. Bu durumda adrese dayalı yerleştirmede hangi öğrenciye öncelik verileceği net değil.

ÖZEL OKULLARA KAYIT İŞLEMLERİ


TABAN PUAN AÇIKLANACAK
Aralarında yabancı özel okulların da bulunduğu 77 özel okul, bu yılda geçen yıl olduğu gibi Merkezi Sınav Puanı’na göre taban puan ilanı, ön kayıt ve kesin kayıt yoluyla öğrenci alacak. Öğrenciler taban puanından yüksek puana sahip oldukları her okula ön kayıt yapma hakkına sahipler. Okulların sıralaması sonucu, öğrenciler kesin kayıt hakkı kazandıkları özel okullardan birine kayıt yapabilirler. Özel okullar taban puanlarını 30 Haziran’da açıklayacak.

KESİN KAYIT İPTALLERİ
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel okulların kesin kayıt dönemi ile resmi okulların tercih dönemi çakışacak. Özel okul kayıtları, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Herhangi bir özel okula kesin kayıt yapan öğrenciye resmi okullar için tercih ekranı açılmayacak. Ancak veli, öğrencinin özel okuldaki kesin kaydını sildirirse resmi okullar için tercih yapabilecek. Aynı durum resmi okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerli.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ
Taban puan ilanı: 30 Haziran 2021
1’inci ön kayıt dönemi: 1-2-5 Temmuz 2021
1’inci kesin kayıt dönemi: 6 Temmuz 2021
1’inci yedek liste kesin kayıt dönemi: 7 Temmuz 2021
2’nci ön kayıt dönemi: 8 Temmuz 2021
2’nci kesin/yedek kayıt dönemi: 9 Temmuz 2021
Serbest kayıt dönemi: 12-13-14 Temmuz 2021

Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS

-Ders kesimi tarihi 2 temmuz- MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün '' 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Faaliyetleri'' konulu resmi yazısıT.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : E-10230228-299-26439762 14.06.2021
Konu : 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı
Faaliyetleri
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.05.2021 tarih ve E-43769797-10.07.01-25305232 sayılı yazısı.
c) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih ve E-10230228-10.07.01-25656896 sayılı yazısı.
ç) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve E-43769797-10.07.01-25849323 sayılı yazısı.
d) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.06.2021 tarih ve E-10230228-299-25973146 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılarak yürütülmüştür. İlgi (b), (c) ve (ç) yazılarla uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarına yönelik açıklamalar duyurulmuş, ilgi (d) "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri" konulu yazı ile de Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında sene sonunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılacak iş ve işlemler belirtilmiştir.
Bu bağlamda;

1- 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem ölçme ve değerlendirme işlemlerine ilişkin Valiliklere gönderilen ilgi (d) yazıda belirtilen hususlar hassasiyetle incelenerek aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması için tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

2- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı resmî/özel okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi ve ilköğretim kademesindeki özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarının ders kesimi tarihi 02 Temmuz 2021 olup tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülecektir.


3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitimle yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım veli isteğine bağlı olup bu hususta öğrenciler açısından okula devam zorunluluğu aranmadığından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacaktır.

4- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecektir.

5- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği ilkokullarda bir defaya mahsus yapılabileceksınıf tekrarı, velinin yazılı talebi doğrultusunda okul müdürlükleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Veli İsteği ile Sınıf Tekrarına Kaldı" ekranından yapılacaktır.

6- 18 Haziran 2021 Cuma gününden itibaren resmî/özel okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri karnelerine ve gelişim raporlarına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nden dijital ortamda ulaşabilecektir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin başarı durumu; öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceğinden ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenecek olan karne, teşekkür ve takdir belgeleri okul müdürlüklerince talep eden velilerimize basılı olarak verilebilecektir.

7- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem davranış notları ve öğrencilere ait tüm veri girişlerinin “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri /Davranış Notları" ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması sağlanacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ve ilgi (b), (c), (ç) ve (d) yazılarımız ile birlikte dönem atlatma işlemi tamamlanmadan önce e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde okul müdürlükleri tarafından öğrencilere yönelik yapılması gereken iş ve işlemlere dikkat edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 
 

Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS
Liselerde bu yıl da sınıfta kalma yok. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınıfta kalma olmayacak. Başarısız dersi olan öğrenciler sorumlu olarak geçecekler.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri" konulu yazıyla sınıf geçmeyle ilgili detaylar paylaşıldı.

İkinci dönem sınavları 18 Haziran 2021'e kadar tamamlanacak. Sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan; yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

Meslek liselerindeki 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü stajlarını eksik yapan veya yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.
Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil, bunu çok iddialı söylüyorum" dedi
Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi" bahçesinde Tvnet kanalı canlı yayınında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Masal evlerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Selçuk, "İstiyoruz ki Anadolu kültürünü çocuklarımız masal vasıtasıyla sahici bir şekilde alsınlar. Masal şifadır. Milyonlarca çocuğumuz masallarımızı dinleyecek. Kültürümüzle ilgili büyük bir hizmet olacak" ifadelerini kullandı.

Selçuk, 300 bin civarında öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi ve sertifikası verdiklerini söyledi.

"SINAVA HAZIRLANAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜÇLÜ BİR ALTYAPIMIZ VAR"
LGS merkezi sınavına yönelik iddialara değinen Selçuk, şöyle konuştu:
"Biz çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Türkiye'nin en güçlü ölçme, değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. 31 Ağustos 2020'den itibaren isteyen her çocuğumuz bu sınava hazırlanmakla ilgili yüz yüze okulunda ya da yakın bir okulda öğretmenlerden bu derslerle ilgili bir çalışmanın içinde bulunabiliyorlar. Türkiye'de bu sınava çocuk bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de her türlü imkana sahip olarak girsin istiyoruz. Her ay örnek sorular yayınlıyoruz. Onun dışında televizyonda aynı dersleri tekrar anlatıyoruz. Öğretmenler canlı derslerinde aynı konuyu tekrar anlatıyor. Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil bunu çok iddialı söylüyorum."

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR SINAV"
Selçuk, sınavla ilgili olarak yüzde 10 civarında bir kontenjan bulunduğunu dile getirdi.
Soruların düzeyine bakılmaksızın her zaman bu kontenjanın dolduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu, ne kadar dikkat istediğini çok iyi biliyorum ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize özel teşekkür ediyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav. Matematikle ilgili soruların biraz zor olduğuna ilişkin görüşler var. Özellikle bu görüşler çocuklar ve öğretmenden gelirse benim için başka bir kıymeti var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama burada bir sıralama da söz konusu. Çocuklar belli bir sıralamayla buraya giriyor. Çok kolay olduğunda sıralama yapmakta zorlanıyoruz. Çocukların doğum tarihine göre yerleştirilmeleri söz konusu oluyor. Bu bize adil gelmiyor."

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI"
Bakan Selçuk, öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı. Öğretmenlerin aşılanmasına şubat ayında sağlık çalışanlarından sonra başlandığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sayın Sağlık Bakanımız da bunu duyurdu. Tüm öğretmenlerimizin aşısıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Geçen hafta resmi ve özel okullardaki tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı. Bu konuyla ilgili de süreç yürüyor. Zaten çok kısa bir zamanda, hemen birkaç hafta içinde bu tamamlanır. Sağlık çalışanlarımıza özel teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok yakın ve iş birliği içinde çalıştık ki iyi de bir sonuç ortaya çıktı. Eylül'e kadar zaten Sağlık Bakanlığının açıkladığı şekilde 18 yaşa inmiş olacak. Biz inşallah önümüzdeki süreçte tam zamanlı olarak okullarımızı eylül başında açalım ve eğitim öğretimimizi yüz yüze yapalım niyetindeyiz, ona göre çalışıyoruz."

Dünya genelinde daha çok okulları açık tutma eğiliminin olduğuna işaret eden Selçuk "Tamamen kapatan çok nadir ülke var. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5'in içindeyiz" dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde dünya çapında tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "EBA'nın dünyada birinci olması durup dururken olmadı. Çok ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Bununla ilgili dünyaya baktığımızda dersler bazında yayın yapabilen televizyonu olan 2-3 ülke var" diye konuştu.


Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS
-Antalya TOBB Fen Lisesi Fenatik E-Dergisi- Liselere yerleşmek için tercih sürecine gireceğimiz bu dönemde okulları tanımak önemli. Okullar da kalitelerini kanıtlamak için çalışmalar yapıyorlar. Bu dergiyi okuyarak fen lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ne gibi çalışmalar yapacağını göreceksiniz.

Dijitalin tüm olanaklarından yararlanarak müthiş bir e-dergi hazırlandı. Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı dolu içerikler, her alanda yazılmış olan orijinal makaleler ve görsel kaliteyle dolu dolu bir dergiyi okumak için mutlaka tıklayın.

Peki derginin içeriğinde hangi yazılar var. Resme tıklayarak dergiye ulaşabilirsiniz:


Derginin amacı, Okul Müdürü Mahmut Tayyar YETÜK'ün yazdığı baş yazıda şöyle belirtiliyor:
Dijital okur yazar yeni teknolojilerin kullanımıyla milyarlara hitap eden ürünlerini çok daha ilgi çekici bir şekilde sunabilmektir. İşte eğitinin bir parçası olarak gördüğümüz dijital okur yazarlık hususunda; gelişmemizi devam ettirmek, bilgi ve birikimlerimizi daha çok kişiye aktarmak, tecrübelerimizi arttırmak adına dijital okul dergisi çıkarmaya karar verdik.Dijital Okul Dergimiz "FENATİK" İlk Sayısıyla Yayında. Okulumuzun adına yakışır bilimsel, akademik, uzun bir emeğin sonucu oluşan, öğrencilerimizin orijinal fotoğraflarıyla ve merak uyandıran yazılarıyla dolu dolu bir dergi.
 
Not: Dergimizi telefondan okumak isteyenler için sayfalar arası geçişler bazı telefonlarda olmayabilir. Bu durumda Firefox internet tarayıcısını indirmeniz gerekmektedir.
Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS
2021 LGS örnek soruları yayımlandı. Ünitelerin işleniş zamanına göre yayımlanan örnek sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyorMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Mart ayı örnek sorularında; Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer almaktadır.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek. 

Bakanlıktan  yapılan açıklamaya göre, bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021, üçüncü soru paketi ise 4 Şubat 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.


Kalite içerik üreten 9 yıllık eğitim sitesiyiz. Sitemizde eğitim haberleri, öğretmen, atamalar, LGS, YKS, TYT, AYT, DGS, KPSS

 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 107. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 

 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 107. Sayfa Cevapları 

ÇOCUKLUĞUM  ŞİİRİ TAHLİLİ
Yazar: Ziya Osman SABA

Tema : Çocukluğa olan Özlem
Dil ve Anlatım: Kapalı, İmgeli mecazlı anlatım
Kafiye: 
1.Dörtlük
"e">yarım kafiye
2. Dörtlük
 "et"> tam kafiye
3.Dörtlük
"eş" tam kafiye
4.Dörtlük
"l" yarım kafiye
Redif:
Tüm dörtlüklerde "çocukluğum" kelimesi rediftir.
Ölçü: 8'li hece ölçüsü
Nazım Birimi: Dörtlük
Bağlı Bulunduğu Şiir Anlayışı /Geleneği:Saf Şiir Anlayışı


Alaturka Şiiri İncelemesi,Tahlili
Konu: geçmişe özlem 
Dil ve Anlatım: Açık , Anlaşılır Dil. 

Kafiye: 
1.Birim
"e">yarım kafiye
2. Birim
yok
3.Birim
"m" yarım kafiye
4.Birim
yok


Redif:
1. Birim
yok
2.Birim
olsun
den
3. Birim
 yok
4.Birim
den

Aliterasyon: 
1. Birim
ç-d-l
2.Birim
l-ş-n-d
3. Birim
l-b-m
4. Birim

s-d

Asonans
1. Birim
a-ö-e
2.Birim
i-u-o-a
3. Birim
a-e
4. Birim
ö-o-a-i

Açık iletiler:
Hep bilinen şarkılar
ah çekeriz

Örtük İletiler:
Hasret ateşinden çal


sevdalı sesinle.

Rüzgârlar derinde kişneyen bir at;

Ölçü:Serbest ölçü
Nazım Birimi: Belirli bir nazım birimi yok,  3 dörtlük bir bentten oluşuyor.

Bağlı Bulunduğu Şiir Anlayışı /Geleneği:
Garipci/ 1.Yeni şiiri 

Donem: cumhuriyet dönemi 


12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ MEB YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz