EN Ä°YÄ°LER

Öğretmen ve öğrencilere kalite içerik üreten 8 yıllık eğitim sitesi. Ders kitabı cevapları, YKS, LGS ve dokümanlar

9. Sınıf Eksen Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


SIRA SİZDE

(p1 => q)’ a r s 1 olduğuna göre (p a q) => (r a p) önermesinin doğruluk değerini bulunuz.


9. Sınıf Eksen Yayınları Matematik Ders Kitabı 31. Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Öğretmen ve öğrencilere kalite içerik üreten 8 yıllık eğitim sitesi. Ders kitabı cevapları, YKS, LGS ve dokümanlar
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 27. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları


Aşağıda verilen yargılar felsefenin bir özelliği ile doğrudan ilişkili olarak verilmiştir. Bu yargıların felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğunu karşılarına yazınız.
Cevap:


1. Filozof, soru soran sorgulayandır. ()
2. Felsefe mantığa dayalı bir düşüncedir. ()
3. Sorusu olmayanın cevabı olamaz. ()
4. Felsefi düşünme biçimine birçok toplumda rastlayabiliriz. ()
5. Hakikat bir olsa da onu dile getirme biçimleri farklı olabilir. ()
6. “Bütün felsefe tarihi Platon’a düşülmüş dipnotlardır.” [A. N. VVhitehead (Vaythed)] ()
7. Felsefe sürekli bir arayıştır. ()
8. Thales , ilk defa “arkhe (ilk neden) nedir?” sorusunu sormuş ve bu soruyu kendi düşünceleriyle yanıtlamaya çalışmıştır. ()

Sokrates’a göre insan, yaşadığı hayatı sorgulamalıdır. Ona göre sorgulanmamış bir hayat değerli değildir. İnsanların çoğu toplumun yasalarına göre yaşar. Fakat bu yasaları herkes sorgulamadan kabul etmiştir. İşte böyle bir hayat, sorgulanmamış bir hayattır. “Benim bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.” (Sokrates)
Bu paragrafta felsefi düşüncenin hangi nitelikleri üzerinde durulmuştur? Değerlendirmelerinizi aşağıdaki boş kısımlara yazınız.


10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Öğretmen ve öğrencilere kalite içerik üreten 8 yıllık eğitim sitesi. Ders kitabı cevapları, YKS, LGS ve dokümanlar
Filozof olsaydınız temel kaygınız ne olurdu? Düşüncenizi aşağıya kısaca yazınız.
derskitabicevaplari.blogspot.com

10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26

Filozof olsaydınız temel kaygınız ne olurdu? Düşüncenizi aşağıya kısaca yazınız.

Cevap: Benim temel kaygım varlık olarak yaşam amacımı belirleme ve gelecek kaygısı olurdu. Nasıl bir Dünya’da nasıl bir yaşam içinde sürüp gidecek bir eylemler bütünüm olacağını merak ederdim.


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.
Öğretmen ve öğrencilere kalite içerik üreten 8 yıllık eğitim sitesi. Ders kitabı cevapları, YKS, LGS ve dokümanlar
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 26. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları


Eski Yunan filozofu Herakleitos’a ait metni inceleyerek soruları cevaplayınız.
“Birçok insanın başlarından bir sürü olay geçer ama bu olayları bir türlü anlayamazlar, sanki anlamış gibi gezerler. İnsanlara logosa uymak gerektiğini söyledim ama onlar beni anlamadılar. Çünkü onlar benim sesime kulak vermediler. Onlar uykuda yaşayanlar gibidir. Evrendeki yasaya, ortak olana uyun dedim. Onlar bana uymadılar. Sanki her birinin özel görüşü varmış gibidirler. ” (Herakleitos 17. Fragman)

1. Herakleitos’un kaygısı kişisel bir çıkarla ilgili midir? Niçin?
Cevap: Hayır, insanların genelinde görülen bir sorun üzerinde durmaktadır. İnsanların evrendeki yasaya, ortak olana uymak yerine bu yasaları anlamadıkları halde anlamış gibi gezmelerinden yakınmaktadır.

2. Filozof olsaydınız temel kaygınız ne olurdu? Düşüncenizi aşağıya kısaca yazınız.
Cevap: Benim temel kaygım varlık olarak yaşam amacımı belirleme ve gelecek kaygısı olurdu. Nasıl bir Dünya’da nasıl bir yaşam içinde sürüp gidecek bir eylemler bütünüm olacağını merak ederdim.

Aşağıda felsefi düşünceye ilişkin açıklamalar ve felsefi düşüncenin özellikleri verilmiştir. Açıklamalar ile özellikleri doğru biçimde eşleştiriniz.

“Eleştirel ve sorgulayıcı olma, merak etme, şüphe duyma, refleksif olma, birikimli olma, rasyonel olma, sistemli olma, tutarlı olma, evrensel olma”Kadim bir geçmişe sahip felsefi düşünce bir etkinlik olarak Eski Yunan’da doğmuştur. Fakat felsefenin doğması ve gelişmesinde Mısır, Mezopotamya, Çin, Hint gibi köklü uygarlıkların etkisi olmuştur. ()
İlk Yunan filozofu olarak Thales kabul edilmektedir. Thales kendinden önceki mitolojik evren tasavvurlarıyla yetinmemiş, varlığın özünün ne olduğunu bilmek istemiştir. ()
Varlığın özünün ne olduğunu araştıran Milet felsefecileri mitolojik açıklamalar yerine akla uygun sonuçlara ulaşmaya çalışmıştır. ()
Anaksimenes (Enaksimenes), Thales ‘in sorduğu sorunun yanıtını aramış fakat onun verdiği yanıttan kuşku duymuştur. ()
Filozofun kendi düşüncesi üzerine düşünmesidir. Düşüncenin kendine yönelmesidir. ()
Aristoteles kendinden önceki felsefe geleneğini ve filozofların düşüncelerini ayrıntılı bir biçimde analiz etmiştir. ()
Aristoteles mantık biliminin de kurucusudur. Mantık, doğru düşünmenin ve düşünceler arasındaki uyumun bilimidir. ()
Aynı zamanda felsefi düşünce belirli bir iç düzen ve biçime dayanır. ()
Filozofların sorulara dair açıklamaları zamanla çoğalır fakat bu soruların kesin yanıtı yoktur. ()


10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Öğretmen ve öğrencilere kalite içerik üreten 8 yıllık eğitim sitesi. Ders kitabı cevapları, YKS, LGS ve dokümanlar
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı 25. Sayfa Cevapları
10. Sınıf Felsefe Semih Ofset Yayınları Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları1. Yandaki görselde ne görüyorsunuz?
Cevap: Yansıma görmekteyim. Ancak bu yansıma hangi açıyla bakarsam ona göre farklılık kazanmaktadır.

2. Ortadaki cismin yalnızca duvardaki yansımasına bakarak ne olduğunu anlayabilir miyiz?
Cevap: Hayır anlayamayız. Çünkü duvardaki yansıma kare de dikdörtgen de hatta silindir daire şeklinde bile olabilmektedir.

3. Bir nesneyi bütün olarak görmeden onun hakkında tam bir bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Niçin?
Cevap: Hayır tam olarak bilgi sahibi olamayız. Çünkü bir bölümü eksik görülen ya da bilinen bir cismi tanımlamak da ister istemez eksik kalacaktır.

4. “Felsefe varlığın şu ya da bu yönü değil bütünü hakkında bir bilgidir.” ifadesini açıklayan bir örnek veriniz.
Cevap: Felsefe bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Parçaya değil bütüne odaklanır.Çünkü bütün parçalar birleşerek bütünü oluşturabilir. Felsefede bütünden hareket ederek parçaları da açıklamaya girişir.

Felsefi düşünceye dair aşağıdaki özellikleri anlamlı ve düzenli bir ilişki oluşturacak şekilde sıralayınız.
1. Anlama ve açıklama – 2. Tutarlı bir görüş ortaya koyma – 3. Merak ve şüphe – 4. Soru sorma
Felsefi Sistem
Cevap: Merak ve Şüphe —- Soru sorma —– Tutarlı bir görüş ortaya koyma—- Anlama ve açıklama

Felsefi düşünceye ilişkin öğrenmiş olduğunuz özellikleri aşağıdaki kavram haritasında boş yerlere yazınız.
Cevap10. Sınıf Semih Ofset Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.