EN İYİLER

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?
YKS'de Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,ortaöğretim kurumlarında bütün derslerinde başarılı olup da devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrencilerin başarısız sayıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
12. Sınıflar Devamsızlıktan Sınıfta Kalmayacak

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, il dışı iptal hakkıyla ilgili yazının yazıldığını, Pazartesi günü illerde olacağını belirtti

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, il dışı iptal hakkıyla ilgili yazının yazıldığını, Pazartesi günü illerde olacağını belirtti.

Tekin, ikinci il dışı için de çalıştıklarını, takvim içinde uygun bir yere planlayacaklarını söyledi.

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.

LGS 2 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulandı. Sınava 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonu girdi. Bu öğrencilerden 126 bini sınavla öğrenci alacak 1367 liseye yerleştirilecek.
2018 LGS Sonuçları İçin 3 Gün Kaldı

İyi bir lise hayali kuran yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisi bu yıl kaldırılan TEOG yerine getirilen Liselere Giriş Sınavı’na girdi. 2018 LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. İki bölüm halinde yapılan LGS sınavı ilk bölümde sözel alanda luşturulan 50 soruluk kısmı için 75 dakika, sayısal bölümden oluşan ikinci bölüm ise 40 soruyla 60 dakika sürdü. LGS sınavında ter döken yaklaşık 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi 2018 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladılar.

2018 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2018 tarihi olarak belirlendi. LGS'ye katılmış olan öğrenciler 26 Haziran'da sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
'MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce test usulüyle yazılı sınav yapılacak. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılacak. Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.
Müdür ve Müdür Yardımcısı Atamada Neler Değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21.6.2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte öğretmen tanımı yapılarak sözleşmeli öğretmenlerin de eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilebilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
Yönetmeliğe göre yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar şunlardır:
Yükseköğretim mezunu olmak,
Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,
Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,
Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
Müdür olarak görevlendirileceklerin, daha önce müdür olarak görev yapmış olmak, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak veya Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.
 
Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ise müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak, Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak veya adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak şartlarından en az birini taşıması gereklidir.
 
Müdür başyardımcılığı görevlendirmeleri kaldırılmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyardımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik      görevlerinin bitiminde sona erecektir. Yöneticilik görevi sona erenler, yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardımcılığında görevlendirilme isteğinde bulunabileceklerdir. Bu konumda olanlardan müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen müdür yardımcısı olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması hâlinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklardır.
 
Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılacaktır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacaktır.
Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak; sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenecektir.
Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerin/müdür yardımcılarının aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin/müdür yardımcılarının ise farklı eğitim kurumlarına müdür/müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınacaktır.
 
Müdür olarak ilk defa veya yeniden görevlendirilecek adaylardan; Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana beş puan daha ilave edilecektir.
 
Müdür/müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür/müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür/müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana dört puan daha ilave edilecektir.
 
Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacaktır. Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla sonlandırılacaktır.
 
Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi alan öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip ortaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim alan öğretmenleri arasından; meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilecektir. Belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecektir.
 
Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması hâlinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması hâlinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günü olarak değerlendirilecektir.
 
Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır. Bu durumda olanların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması hâlinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması hâlinde sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günü olarak değerlendirilecektir.
 
Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilecektir.
 
Yöneticilik görevi;
(a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması hâlinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması hâlinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,
(c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı, bunlardan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumları dışındaki kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu,
(d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,
(e) 4688 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı tarihten itibaren sona erecektir.
Yöneticilik görevi sona erenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması hâlinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaktır.

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
Zorunluluk varsa istemedikleri liseye gidecekler. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın LGS tercihlerine ilişkin yaptığı açıklamalar velilerin aklındaki en temel soru olan “Çocuğum istemediğim okula gidecek mi?” sorusuna yanıt vermekten uzak kaldı.
LGS Tercihlerinde Okul Türü Yazma Zorunluluğu

Yılmaz, LGS tercihlerinde öğrencilerin 15 okulu tercih listelerine alma hakları olacağını söylüyor. Bunu da “Liseye girişte 5 sınavla alan, 5 evine yakın, 5 de daha uzakta pansiyonlu okullardan olmak üzere her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz” sözleriyle açıklıyor.

ZORUNLULUK VARSA İSTEMEDİKLERİ LİSEYE GİDECEKLER

Gazete Habertürk yazarı Pervin Kaplan, Yılmaz’ın açıklamalarının LGS ailelerinin kaygılarını gidermeye yeterli olmadığını ve yanıtsız sorular bulunduğunu yazdı. Kaplan’ın yazısı şöyle:

Bu açıklamaya göre LGS’ye giren ve girmeyen öğrencilerin tercih edebilecekleri okul sayısı farklılık gösterecek.

LGS’ye giren öğrenci; sınavla öğrenci alacak 5, adrese göre 5 ve 5 pansiyonlu okul tercih edebileceğine göre tercih hakkı 15 olacak.

LGS’ye girmeyen öğrenci ise; sınavla öğrenci alacak okullar için doğal olarak 5 okul tercihi yapamayacak. Bu öğrenciler 5 tane adrese göre yani sınavsız öğrenci alan, 5 tane de pansiyonlu okul olmak üzere 10 tane lise tercih edebilecek.

TÜM ÖĞRENCİLER 15 OKUL TERCİH EDEMEYECEK

Yani tüm öğrenciler 15 okulu tercih listelerine alamayacak.
Üstelik ailelerin büyük çoğunluğu çocuğunu belli okullar dışında kendinden uzakta bir kente yatılı olarak göndermek istemeyeceği için de bu tercihler birçok öğrenci için sınava girenlerde 10, sınava girmeyenlerde 5’e düşecek.

Ama asıl ailelerin merak ettiği adrese göre yerleştirmede “tercihte zorunluluk” olup olmayacağı sorusu. Bu sorunun yanıtı da yok.

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre adrese dayalı tercihlerde veliler 3 okul türünden 5 okul tercih edecek. Peki sadece aynı türde örneğin Anadolu lisesinden 3 okul yazdıklarında tercihleri geçerli olacak mı?

İKİ OKUL TÜRÜ ZORUNLULUĞU OLACAK MI?

Tercih listelerine mutlaka 2 okul türü almak zorundalar mı? 5 tercih yerine 3 tercih yapamayacaklar mı?
Bu sorular yöneltilmediği için Bakan Yılmaz’ın da yanıtını öğrenemedik.

PİLOT UYGULAMA GİBİ OLURSA

Eğer Bursa’da yapılan pilot uygulamada olduğu gibi LGS tercihlerinin geçerli olması için ailelerin “iki okul türünden tercih yapmaları zorunlu” tutulursa bu durumda Bursa’daki aileler gibi Anadolu Lisesi+Anadolu Meslek Lisesi ya da Anadolu Lisesi+Anadolu İmam Hatip Lisesi şeklinde tercih listesi oluşturacaklar.

Bu durumda da “Kimse istemediği okula gitmeyecek” sözü gerçekliğini yitirecek. Çünkü aile zorunlu olduğu için ve tercihi geçerli olsun diye listesine istemediği bir okul türünü koyacak. Çocukları bu okullara yerleştiklerinde ise MEB onlara “Siz tercih etmiştiniz” diyecek.

İşte bu durum ailelerin en büyük kaygısını ve sisteme eleştirilerinin temelini oluşturuyor.

26 Haziran’da LGS yerleştirme kılavuzu çıktığında bakanlığın ailelerin kaygılarını ne derece ciddiye aldığını da görmüş olacağız.

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
2018-YKS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
2018 YKS Giriş Belgeleri Yayınlandı

30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!
2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SON YORUMLAR