SORU: Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye için anlamı nedir?


CEVAP:  Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sonuçları ve önemi:
- Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını sınırlayıcı hükümler kaldırılmış ve tam egemenlik sağlanmıştır.
- Türk-Sovyet ilişkilerinde ayrılığın ilk adımı atılmıştır.
- Boğazlarda asker bulundurmasına olanak sağlanması ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki durumu güçlendi.
- Türkiye’nin uluslar arası platformdaki saygınlığı artmıştır.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin günümüzdeki durumu (önemi):
Montrö sözleşmesinin süresi dolduğu halde, taraflardan hiç birisi değişiklik önerisinde bulunmamıştır. Bu nedenle günümüzde de geçerliliğini sürdüren bu sözleşme, dünya barışının en önemli dayanaklarından birini oluşturmaya devam etmektedir.Axact

YORUM YAZMAK İÇİN:

0 yorum: