FELSEFE DERSİNDE VERİLECEK PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ ( ÖDEVLERİ)  KONULARI:
a) Felsefenin anlamı ve bilgi türleri
b) Doğru bilginin imkânsızlığını savunanlar
c)  Doğru bilginin imkânını savunanlar
d) Ürün olarak bilim
e)  Etkinlik olarak bilim
f) Bilimin değeri
g) Varlığın ne olduğu problemi
h) Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler
i) Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler
j) İdeal düzenin olabileceğini reddedenler
k) Ütopyalar
l) Sanat kuramları
m) Tanrı’nın varlığınının kanıtları

PSİKOLOJİ DERSİNDE VERİLECEK PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ ( ÖDEVLERİ)  KONULARI
a) Psikolojide yaklaşımlar
b) Psikolojide araştırma yöntemleri
c) Uyarılma ihtiyacı ve güdülenme
d) Duyum ve algı
e) Öğrenme kuramları
f) Bellek ve bellek süreçleri
g) Düşünme, problem çözme ve dil
h) Bilincin değişik biçimleri
i) Zekâ ve ölçülmesi
j) Kişilik ve ölçülmesi
k) Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları
l)  Anormal davranışların sınıflandırılması
m)Bireyin davranışlarında toplumsal etki
n)Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu

SOSYOLOJİ DERSİNDE VERİLECEK PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ ( ÖDEVLERİ)  KONULARI
a)       Sosyolojinin alanı
b)       Sosyolojide yöntem ve araştırma teknikleri
c)       Toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler
d)       Toplumsal gruplar ve özellikleri
e)       Atatürk’ün milliyetçilik ve halkçılık anlayışı
f)        Toplumsal tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik
g)       Kültür
h)       Toplumsal kurumlar
i)         Aile ve akrabalık
j)        Din
k)       Ekonomi
l)         Siyaset
m)     Toplumsal değişme
n)       Toplumsal çözülme ve nedenleri
o)       Türkiye’de toplumsal değişim
MANTIK DERSİNDE VERİLECEK PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ ( ÖDEVLERİ)  KONULARI
a)       Kavram ve terimler
b)       Tanım
c)       Önerme çeşitleri
d)       Önermeler arası ilişkiler
e)       Kıyas
f)        Önermeler mantığı
g)       Niceleme mantığı
h)       Çok değerli mantık
i)         Kiplik mantığı
j)        Özdeşlik mantığı
k)       Varlık mantığı

http://www.okulsoru.com/2016/10/2016-2016-ders-ve-calsma-kitaplarnn.html
Axact

Burhan Demir

5 yıldır YGS, LYS ve TEOG olmak üzere eğitimin her alanında size yazdımcı olmaya çalııyoruz

Yorum yazınız:

0 comments:

YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR