4. Sınıf II. Dönem
- Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?
- Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?
- Dinimizde selamlaşma ve önemi.
- Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız?
- Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.
- Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?
- Evimizde ve Çevremizde bulunan dini semboller nelerdir?
- Dinin Tanımı ve Din Çeşitleri.
- Ahlaklı ve Ahlaksız Kavramlarını Değerlendiriniz?
- Dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım.
- Peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel örnek olduğunun açıklanması.
- Sübhaneke Duası ve Anlamı
- Dinimize Göre Temizliğin Önemi
- Beden temizliği konusunda neler yaparız?
- Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
- Temizlikle ilgili Atasözleri yazalım.
- Sağlığımız için neden temizlik önemlidir?
- Sözünde durmak, Dürüst ve Güvenilir olmak da temizlik midir?
- Allah niçin temizlenenleri sever?
- Fatiha Suresi ve Anlamı
- İyi bir meslek edinebilmek ve başarıya ulaşabilmek için neler yapmalıyız?
- Sevgi ile ilgili atasözleri toplayalım.
- Doğruluğun dinimizce önemi nelerdir?
- Çevreyi korumanın yaşamsal önemi ve dinimizdeki yeri.
- Din İyi, Doğru ve Güzel Olanı Yapmamı İster
- Tevekkül nedir? Niçin tevekkül etmeliyiz?
- Saygılı insanın özelliklerini anlatınız?
- İnsanlar başarılı olmak için neler yaparlar?
- Çocukları Anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
- Anne ve babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
- Aile içi ilişkilerde saygının önemi nedir?
- Ailemizi olması bize niçin güven verir?
- Yaratılmışları sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluruz?
- Allah’ın Evrendeki Her Şeyi Özenle Yaratması ve Sevmesi
- Yunus Emre Ve İnsan Sevgisi “Yaratılanı Severim, Yaratandan Ötürü”
- Başkalarına sevgiyle yaklaşmak bize neler kazandırır?
- Yüce Allah’ın çocukları sevdiğinin belirtilerini bir örnekle açıklayınız?
- Bizler Allah’a karşı sevgimizi nasıl gösteririz?
- Peygamberimizin insanları sevmekle ilgili sözlerinden yazınız?
- İhlas Suresi ve Anlamı
- Dini Bayramlar hangileridir? Ailemizde Dini Bayramların kutlanışını anlatınız? (Gözlem ve İnceleme)
- Milli Bayramlarımız hangileridir?
- Kandil Gecelerimiz nelerdir? Ne zaman kutlarız?
- Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatınız?
- Hasta ziyaretinin önemi, ziyaret esnasında nelere dikkat etmeliyiz?
- Geçmişlerimizi anmak için neler yaparız?
- Erdemli davranışlar nelerdir?
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in aile büyüklerini yazınız?
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi toplayınız?
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in dürüslüğü ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz?
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çalışmaya verdiği önemi açıklayınız?
- Hz.Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce Mekkede hangi din ve inanışlar mevcuttu?
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çocukluğu ve Çocuklara Karşı Davranışları
- Peygamber çocuklarla nasıl konuşurdu? Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
- Hz.Muhammed(sav)’in Doğa ve Hayvan Sevgisini anlatınız?
- Kevser Suresi ve Anlamı

5.Sınıf: II. DÖNEM:

- Evrendeki Düzen hakkında bilgi veriniz?
- İçinde “Allah” sözcüğü geçen atasözü deyimleri derleyiniz?
- Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları
- Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?
- Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?
- Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
- Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?
- Dua ve Allah’tan Yardım Dileme
- Günlük Dualarımızı nelerdir?
- Niçin dua edilir?
- Dua etmek için belli koşul var mıdır?
- Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?
- Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?
- Peygamberimizin yaptığı dualardan örnekler yazınız?
- Tahiyyat Duası ve Anlamı

- İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?
- Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?
- Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?
- Niçin ibadet ederiz?
- Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?
- Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?
- Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?
- Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?
- Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekat hakkında bilgi veriniz?
- İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?
- Zekat ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?
- Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?
- Dürüst çalışmanın toplumsal faydaları nelerdir?
- Rabbena Duaları ve Anlamları
- Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?
- Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
- Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?
- Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?
- Oruç kimlere farzdır? Ergenlik hakkında bilgi veriniz?
- Orucu bozan durumları yazınız?
- Okulumuzu Nasıl Temiz ve Düzenli Tutabiliriz
- Asr Suresi ve Anlamı
- Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?
- Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?
- Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
- Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?
- Küçüklerimize örnek olmak için neler yapmalıyız?
- Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?
- Trafik kurallarına özenle uymak niçin gereklidir?
- Komşularımızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
- Engellilere nasıl yardım etmeliyiz?
- Kutsal Kitaplar ve Suhuflar nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?
- Peygamberlerin nitelikleri ( özellikleri) nelerdir? Açıklayınız?
- Ulülazim Peygamberler kimlerdir?Kur’an’da Adı Geçen Peygamberleri yazınız?
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?
- Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığı ile göndermiştir?
- Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?
- Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?
- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?
- Hz. Muhammed’in insanlarla şakalaştığına dair örnekleri yazınız?
- Hz. Peygamberimizin İltifatları
- Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?
- Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?
- Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?
- Hz.Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?
- Salavat Duaları ve Anlamlarını yazınız?

6. SINIF KONULARI – 1. DÖNEM:

- Niçin ibadet ediyoruz?
- Namazın insana kazandırdıkları
- Allah (cc) karşı görevlerimiz nelerdir? araştırarak yazınız.
- Namazın, islam’daki yeri ve önemini araştırarak yazınız
- Namaza hazırlık şartları, abdest ve çeşitleri
- Namaz için abdest almanın fazilet ve faydaları.
- Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
- Namazın faziletleri.
- Dinimizin temizliğe verdiği önemin ayet ve hadislerle açıklanması.
- Cemaatle namaz kılmanın önemi ve fazileti,
- Cuma namazının fazilet ve önemi.
- İslam dininin hasta, yolcu ve özürlülere sağladığı kolaylıklar.
- Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle orucun fayda ve faziletleri
- Günlük beş vakit namaz ve kılınış şekilleri
- Namazın kılınış şartları
- Namaz çeşitleri
- Temizlik nedir? İlgili ayet ve hadis meallerini yazınız.
- Namaz surelerinin (10 sure) meallerini yazınız.
- Namazın farzları ve vacipleri,
- Namazın sünnet ve adabı,
- Namazı bozan davranışlar,
- Nafile namazlar nelerdir,
- İslam’ın sakınmamızı istediği kötü davranışlardan yedi tanesinin açıklanması
- İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
- Zararlı Alışkanlıklar İle Bunlardan Korunma Yolları ve Dinimizin Koyduğu Ölçüler
- Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
- Yalan Söylemek ve Hile Yapmanın Zararları
- Dinimizin Sakınmamızı İstediği Kötü Alışkanlıklar
- Ahlak nedir? Güzel ahlakla ilgili 10 ayet ve 10 hadis meali yazınız.
- Savurganlık nedir? Bireysel ve toplumsal zararları nelerdir? Araştırınız
- Ana-Babaya karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
- Zekâtın mahiyeti ve önemi,
- Zekâtın ödenmesi ve dağıtımı,
- Zekât vermenin adabı.
- Fıtır sadakası.
- Zekât ve sadaka’nın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatınız.
- Zekâtın fert ve toplum hayatındaki yeri.
- Zekât nelerden verilir
- Zekât ve sadakanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi
- Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumlarımız
- Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
- Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
- Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle Allah Rasulü’nün güzel ahlakı
- Mübarek geceler nelerdir ve nasıl değerlendirmeli?
- Kul hakkı ile ilgili ayet ve hadisler

6. SINIF KONULARI – 2. DÖNEM:

- İslam’a göre şehitlik ve gazilik
- Hz.Peygamber (SAV)’in kısaca hayatı
- Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı – Çocukluk ve Gençlik Dönemi
- Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı – Peygamberliği ve İslam’a Daveti.
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı – Mekke Dönemi
- Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı – Medine Dönemi
- Veda Hutbesi ve İnsan Hakları
- Peygamberimizin Medine’ye hicreti.
- Muhacirler ile Ensâr arasında kardeşlik kurulması ve bunun önemi.
- Vedâ hutbesi ve getirdiği prensipler.
- Peygamberimizin vefatı
- Hz.Muhammed in HİCRETİ nedenleri ve kazanımları.
- Kur’an’a Göre Hz.Muhammed (S.A.V.)
- Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah Rasulünün güzel ahlakı
- Hz.Muhammed’in(SAV) Veda Hutbesini ve önemini yazın
- Peygamber Efendimizin, çalışmakla / gayret göstermekle ilgili (en az 20 ) hadisini yazınız.
- Peygamberimiz (sav)‘e karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
- Hz.Muhammed(sav)’in Ahlakı’nı araştırınız..
- Hz.Peygamber (SAV)’in mescidi ve sosyal işlevi.
- Medine döneminde eğitim ve öğretim etkinlikleri
- Hz.Muhammed(sav)’in insani yönü
- Hz.Muhammed(sav)’in peygamberlik yönü.
- İslam dininin ilime verdiği önem ve ilimle ilgili ayet ve hadisler.
- Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkı
- Dört Büyük Kutsal Kitap
- Kutsal Kitaplardan Öğütler
- Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki önemini araştırınız.
- Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam
- Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki yeri ve önemini araştırınız.
- Kuranı Kerim’de Hz Muhammed (SAV) nasıl anlatılıyor?
- Kuran-ı Kerim’e karşı görevlerimiz nelerdir?Araştırarak yazınız.
- İslam’ın “kitap” anlayışını araştırınız.
- Kutsal Kitaplar ve Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler,
- İlâhî Kitap Kavramı,
- Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
- Fil Suresi ve Anlamı
- Felak Suresi ve Anlamı
- Nasr Suresi ve Anlamı

7. SINIF KONULARI: 1. DÖNEM

- Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
- Kutsal kitabımız kur’an-ı kerimin sosyal hayatımızdaki önemini araştırınız.
- Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.
- Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
- Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri ve içinde yer alan belli başlı konular
- Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Ana Konular ve Örnek Ayetler.
- Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni (Kur’an’ı Tanıtma)
- Kur’ân-ı Kerim’in eşsizliği.
- Kur’ân-ı Kerim’i diğer ilâhî kitaplardan ayıran başlıca özellikleri.
- Kur’ân’da Allah-insan ilişkisi.
- Kur’ân’da Allah-kâinat ilişkisi.
- Kur’ân’da insan-insan ilişkileri.
- Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırıcıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
- Kur’an’ın İndiriliş Süreci ve İçeriği,
- Kur’an’ın Mûcize Oluşu,
- Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikleri,
- Kur’an’ı Kerim’in Evrenselliğinin Temel Nitelikleri,
- Toplumu Islahta Kur’an’ın Öngördüğü Bazı İlkeler,
- İlâhî Kitap Kavramı,
- Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
- Hac ibadeti ve insan davranışı üzerindeki etkileri
- Hac’ dan dönen bir hacı ile hac konusunda röportaj yapılması
- Hacca gidecek olan hacı adayı ile röportaj yapılması
- Dinimizde kurban ibadetinin araştırınız.
- Hac İle İlgili Mekanlar
- Haccın Yapılışı
- Umre Sırasında Ziyaret Edilen Yerler
- Dinlerde Kurban
- Kur’an’a Göre Hz.İbrahim (A.S.) ve Kurban Kıssası
- Kurban İbadeti ve Dayanışma
- Haccın önemi ve faydaları.
- Kâbe ve zemzemin tarihçesi.
- Hac ve kurbanın toplumsal hayata etkileri
- Kurban ibadetinin toplumsal yararları
- Hac ile ilgili kavramların açıklanması ve haccın insan davranışları üzerindeki etkileri
- Hac ibadeti nedir? Bireysel ve Toplumsal faydaları nelerdir? Araştırınız.
- Kurban nedir? Kurbanın ilk başlangıcını ve İslam’daki önemini araştırınız
- İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
- İslam’ın yasakladığı kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
- Görgü kurallarının açıklanması
- Dinimizde savurganlığın zararlarını araştırınız.
- İslam’da verilen sözü tutma ve emaneti korumanı önemini araştırınız.
- Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemini araştırınız.
- Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah’a ve Rasulüne itaat
- Dindar Olma ve Güzel Ahlak İlişkisi
- Güvenilir İnsanda Bulunması Gereken Özellikler
- Savurganlık ve Zararları
- İslâm ahlakında sabır, sorumluluk, şükür ve tevbe.
- İslâm ahlakında bağışlama, hoşgörü, emaneti gözetmenin önemi.
- İnsanlar arasıdaki ilişkilerde Kur’an’ın öğütlerini araştırınız.
- Ahlak nedir ? K. Kerimden güzel ahlakla ilgili 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
- K. Kerimde, “İnsanın özelliklerini” anlatan 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
- Müminlerin özelikleri nelerdir?Ayetlerden hareketle araştırınız.
- Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
- İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri:
- a.İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri
- b.İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri
- Ailede Ahlâkî Görevler
- Toplumsal Görev ve Sorumluluklar,
- Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
- Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
- Veda Hutbesi ve İnsan Haklarına Saygı
- Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti

7. SINIF KONULARI – 2. DÖNEM:

- Kur’an-ı kerim’e göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
- Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
- Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
- Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?
- İslam’a göre “melek, cin ve şeytan” hangi özelliklere sahiptir? Ayetlerin ışığında araştırarak yazınız.
- Meleklere İmanın davranışlarımız üzerindeki etkisi ve Meleklerin Görevlerini yazınız.
- Melekler,Meleklere İman ve özellikleri,görevleri çeşitleri,
- İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi,
- Kur’an’da Ruh Kavramı,
- Kur’an’da Cin ve Şeytan Kavramı,
- Kur’an’da Falcılık, Sihir ve Büyü,
- İki Büyük Düşman: Nefis ve Şeytan,
- İslâm’a göre falcılık ve sihir.
- Satanizm ve Satanizm’den korunma yolları.
- Ahiret hayatının insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız.
- Kur’an’a Göre Cennet ve Cehennemin Özellikleri
- Ahiret inancı taşımayan kimselerin kendilerine ve topluma verdiği zararlar.
- İslam inancına göre “Ahiret, Cennet ve Cehennem” nedir? Kur’an ve Hadisten araştırınız.
- Kıyamet ve Kıyamet Alametleri (küçük ve büyük İşaretleri) nelerdir?Araştırarak yazınız..
- Cennet ve cennetlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
- Cehennem ve cehennemlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
- Âhiret İnancı, Âhiretin Varlığının İspatı,
- Âhiret Hayatının Devreleri,
- Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemi
- ilede Anne-Baba ve Diğer Bireylere Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
- Dinimize göre çocukların anne ve babalarına karşı görevleri.
- İslâm’da çocuk hakları.
- Hz. Peygamberde çocuk sevgisi.
- Aile nedir? İslam’ın Aileye verdiği önemi araştırarak yazınız.
- Kadınlara Ait Özel Haller nelerdir? Araştırarak yazınız. (Kızlara…)
- Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
- Eşler Arasında Haklar ve Görevler.
- Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri,
- Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler,
- Kuran’a göre Müminlerin Özelikleri
- Kuran’a göre Münafıkların Özelikleri
- Kuran’a göre Kafirlerin Özelikleri
- Maun Suresi ve Anlamı
- Nas Suresi ve Anlamı
- Kunut Duaları ve Anlamları
- İslam’ın Temizliğe Verdiği Önemi anlatınız.(İlgili ayet ve hadislerden 10’ar tane yazınız)
- Allah (cc)’ın “99 Güzel İsim”nin yazarak açıklamasını yapınız..
- Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu,
- Peygamber Efendimizin Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı,
- Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu,
- Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
- İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet,
- Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti, Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
- Mekke’nin Fethi,
- Veda Haccı ve Veda Hutbesi,
- Peygamberimizin Rabbine Kavuşması, Peygamberlerin Genel Özellikleri,
- Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri
- Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem

8. SINIF KONULARI : 1. DÖNEM

- İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
- İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
- İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)
- İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.
- İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.
- İslam’a Göre İnanç-Davranış İlişkisi
- İman ve İman Esasları
- Salih Amel ve Örnekleri
- İnanan İnsana Yakışan Davranışlar
- Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri
- İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.
- Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.
- İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.
- İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.
- İmanın Geçerli Olmasının Şartları,
- Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,
- Kuran-ı Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,
- Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,
- Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
- Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
- Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.
- İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.
- Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
- Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
- Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
- Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
- Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.
- Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.
- Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?
- Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
- Hz. Muhammed’in “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
- Peygamberimiz(sav)’in Aile Hayatını örnekleyerek araştırınız.
- Peygamberimizin doğumu ve çocukluğunu anlatınız.
- Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.
- Hz. Muhammed’in peygamber olmasını araştırarak yazınız.
- Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.
- Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.
- Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,
- Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,
- Peygamberlerin Özellikleri,
- Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları
- Peygamberlik ve Vahiy,
- Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,
- Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
- Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
- Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,
- Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.
- Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
- İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.
- Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,
- Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
- Mekke’nin Fethi
- Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.
- Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.
- Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.
- Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları…
- Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem
- Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)
- İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler
- Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik
- Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri
- Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler
- İslâm’da aklın yeri ve önemi.
- İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.
- İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel
- Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları
- Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.
- İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?
- Eyyüb (S.AV.) Peygamber Ve Sabırlı Olmak
- Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem.
- Kader inancını doğru anlamanın önemi.
- İnsan fiilleri ve kader ilişkisi.
- Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.
- Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.
- Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?
- İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri
- İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,
- İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,
- Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,

8. SINIF KONULARI – 2. DÖNEM:

- Dinimizin kültürümüz üzerindeki etkileri (dil,edebiyat. örf adet,musiki …)
- Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz
- Çevremizdeki Dini ve Tarihi Eserleri Tanıma
- Yöremiz Kültüründe (Örf ve Adetlerimizde) Yer Alan Dini Motifler
- Musikimizdeki Dini Motifler
- Müslüman Türk Bilginler (Biyografi Çalışması)
- Mimarimizdeki dini motifler doğrultusunda Konya ve Ilgın’ı değerlendirin.
- Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin hayatını araştırarak Mevlevilik hakkında bilgi veriniz.
- Yunus Emre kimdir? Hayatını araştırarak yazınız.
- Ahmet Yesevi kimdir? Hayatını araştırarak Yesevilik hakkında bilgi veriniz.
- Mezhep nedir? Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler
- Tasavvuf nedir? Türkiye’de mevcut Tarikatlar nelerdir?
- İmam-ı Azam Ebu Hanife (R.A.) Kimdir?
- Dinlerin özelliklede İSLAMIN evrensel öğütleri
- İslam’daki Din Anlayışı farklılıklarının sebeplerini araştırarak yazınız.
- İmam Ebu Hanife kimdir? Hayatını ve kurucusu olduğu Hanefilik Mezhebini araştırarak yazınız.
- Hz.Ali(r.a.)’nin Hayatını araştırarak yazınız.
- Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin(ra)’nin hayatlarını araştırarak yazınız
- Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz
- İslam’da temizlik ve ilamın temizliğe verdiği önem
- Kuranı Kerimde Hz.Muhamed (sav)
- Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Örnek Ahlakı
- Ayetel Kürsi ve Anlamı
- Kur’an-ı Kerim ‘in konularını araştırarak birer ayatle örneklendiriniz?
- Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem
- Hicretin İslam tarihindeki önemini anlatınız.
- Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
- Kadınlara Ait Özel Haller Nelerdir? Araştırarak Yazınız.(Kızlar.)
- Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
- Kuran’a göre Mü’minlerin özellikleri nelerdir?
- Kuran’a göre Münafıkların özellikleri nelerdir?
- Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermekle ilgili Hadis ve Ayet Meallerini Derleyiniz?
- İslam Dininin Hayvanlara iyi Davranmak ve Çevreyi Korumakla ilgili öğütlerini yazınız?
- İslam’da Kul Hakkı kavramını araştırınız?
- Öldürmemek kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
- Çalmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
- Yalancı Şahitlik Yapmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
- İyilik ve Yardımseverlik. kavramlarını dinlere göre değerlendiriniz?
- Temizlik kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
- Doğruluk kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
- Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir.
- Dinde niçin zorlama yoktur araştırınız?
- Kur’an’dan , İslam’ın din özgürlüğüne verdiği önemi ayet ve hadislerde araştırınız?
- Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ulaşmak istediği hedeflerin neler olduğunu araştırınız?
- İslam’da sabrın önemini araştırınız?
- İman nedir? Çeşitleri nelerdir? İnanç yönünden insanları değerlendiriniz?
- Niçin insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır?
- Evrenin yasalarını araştırarak değerlendiriniz?
- Evrendeki düzen ve dengeyle ilgili gözlemlerinizi yazınız?
- Çalışmanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?
- Bilgisiz taklit neden taassuba götürür?
- Kur’an’a göre insanın özelliklerini araştırınız?
- Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili ayet meallerini derleyiniz?
- Dinsel bağnazlığın zararları nelerdir?
- Örf ve adetlerimizde dini motifleri tespit ediniz?
- Hz. Peygamberin İsra ve Miraç Mucizesini ve hediyelerini yazınız?
- Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayınız?
- Dinlerdeki inanç sistemlerini değerlendiriniz?
- Danışarak iş yapmak niçin önemlidir?
- Allah (c.c)’nün 99 ismini yazarak kısaca açıklayınız?
- Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatlarını açıklayarak yazınız?
- Namazın içinden ve dışından farzlarını açıklayarak yazınız?
- Abdest, Boy abdesti ve Teyemmümün yapılışlarını sünnete uygun yazarak bunlarla ilgili hadis meali derleyiniz?
- Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
- Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
- Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
- Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
- Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
- İslam dininin özellikleri
- Kur’an-ı kerimin göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
- Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
- Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
- Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?
- Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.
- Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
- Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
- Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
- Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
- Mübarek geceler nelerdir ve nasıl değerlendirmeli?
- Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırmacıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
- İslamiyetin Temel Özellikleri
- Hristiyanlık dininin özellikleri
- Yahudilik dininin özellikleri
- Budizm dininin özellikleri
- Hinduizm dininin özellikleri
- Şamanizm dininin özellikleri
- Noel ve Yılbaşı
- Kur’ân-ı Kerim’e göre Yahudiler.
- Kur’ân-ı Kerim’e göre Hıristiyanlar.
- Reenkarnasyon.
- Misyonerlik, Misyonerlerin Amaçları ve Misyonerlik Faaliyetlerinden Korunma Yolları
- İslam dininin özellikleri
Sponsorlu Bağlantı
Axact

Burhan Demir

5 yıldır YGS, LYS ve TEOG olmak üzere eğitimin her alanında size yazdımcı olmaya çalııyoruz

Yorum yazınız:

0 comments:

YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR

SON YORUMLAR