Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

LİSELERDE SINIF GEÇME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR


Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) taslak olarak düzenlenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği sendikaların görüşlerine açıldı. Taslağın bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav, Ortaöğretim Kurumları, Mesleki ve Teknik Eğitim, İmam-Hatip Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler yürürlükten kaldırılacak. Taslakla yeni getirilen bazı düzenlemeler şöyle:
 - Bir ders saatinin süresi 45 dakikadan 40 dakikaya inecek. İki ders arasındaki dinlenme süresi mevcut sistemdeki gibi en az 5 dakika olacak. 
- Taslağın “öğretim programlarını” düzenleyen 9. maddesine göre; eğitim ve öğretim Türkçe yapılacak. Sınavla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 30 öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilecek.
PUANLAR DEĞİŞİYOR
- Sınıf geçmede puan değerleri değiştirilecek. Mevcut sistemdeki “0-24” puan aralığındaki “etkisiz” olan değerlendirme kaldırılacak, “25-44” aralığındaki “geçmez” değerlendirmesinin puan aralığı “0-44,99” olarak değiştirilecek. Yeni puan sistemi, ‘85-100 Pekiyi; 70,00-84,99 İyi; 55,00-69,99 Orta; 45,00-54,99 Geçer; 0-44,99: Geçmez’ olacak.
- Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan derslerden ikiden, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamayacak. Her dönemde sınavlardan bir tanesi çoktan seçmeli test ile yapılacak.
- Bir dersten başarılı olma şartları değiştirilecek. Mevcut sisteme göre; birinci dönem notu etkisiz olan yani 0-24 puan aralığında olan öğrenciler, ikinci dönem notu orta, yani 55-69 puan aralığındaysa sınıf geçiyordu. Taslağa göre, öğrencinin ders yılı sonunda bir dersten başarılı sayılabilmesi için şu puanları alması gerekecek: Birinci  ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45 olması. Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45 olması. Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı puanının en az 45 olması.
 
ORTAK SİSTEM
- Tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi veya dersleri olanlar yıl sonu başarı puanı en az 50 olursa doğrudan sınıf geçecek. 
-  Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak, derslerden başarısız olan öğrenciler, doğrudan sınıf geçemeyecek. 
- Başarısız dersi olanlardan yıl sonu başarı notu fen ve sosyal bilimler liselerinde 3.50, anadolu liseleri ile yabancı dil hazırlık sınıfı olan liselerde 3.00, genel, güzel sanatlar ve spor ile mesleki ve teknik eğitim liselerinde 2.50 olan öğrenciler ortalamayla sınıf geçebiliyor. Taslağa göre, tüm lise türlerinde yıl sonu başarı puanı 50 olanlar öğrenciler başarısız dersi olsa bile sınıf geçebilecek.
- Sorumlu olarak sınıf geçme sisteminde ders sayısı 5’ten 6’ya yükseltilecek. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız dersi en fazla 6 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dahil 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek. Buna göre, öğrenci ancak toplamda 7 ve üzerinde başarısız dersi olursa sınıf tekrarı yapacak. Sorumluluk sınavları, ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilecek. Bir dersin sorumluluğu; o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması,  sorumluluk sınavı sonunda yıl sonu başarı puanının en az 50 olması hâlinde kalkacak.
 
ÖZEL DÜZENLEME
- Mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız oldukları dersin sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilecek. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilecek. Sınavlar sonunda da başarısız olanların öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilip uygun programlara yönlendirilecek.
- 10. sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan, yanı başarıyı 11. sınıfta da gösteren öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanacak. Erken mezuniyet ile ilgili iş ve işlemler şöyle yapılacak:
Başvurular 10. sınıf ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başladığı tarihe kadar yapılacak. Şartları taşıyanlardan istekli olanların başvuruları okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenip 12. sınıfa geçici kayıtları yapılacak. Ders kesiminden sonra MEB tarafından belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki 12. sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılacak. Sınav sonuçları merkezi sınav ve telafi programları sonunda e-okul sistemine aktarılıp, ilan edilecek.
 
BİRİNCİLİK YOK
- Erken mezuniyete tabi öğrenciler, 12. sınıfa ait tüm derslerden sınıf geçme şartlarını taşımaları halinde erken mezuniyet hakkını elde edecek. 11. sınıf sonunda sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler erken mezuniyet hakkından yararlanamayacak ve erken mezuniyet sınavlarına alınmayacak.  Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları sağlanacak. Erken mezuniyet hakkından yararlananlar, okul birinciliği değerlendirmesine alınmayacak.
- Mevcut sistem uyarınca ders yılı içinde toplam 20 gün özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Taslağa göre,  ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Yani, özürsüz devamsızlıktan kalma süresi 45 güne çıkarılıyor.
Sayın ziyaretçi biliyor musunuz? Bu yazı sizden önce counter kişi tarafından okundu.
'' LİSELERDE SINIF GEÇME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR '' Bu yazı; 1 Mayıs 2012 Salı tarihinde saat 08:15 yazılmıştır burhan demir

Yazan. burhan demir 08:15 . . Bizi Takip Edin. RSS

Hiç yorum yok:

1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

Google+ Followers

TIP FAKÜLTESİ KAZANMAK İSTİYORUM

SON YORUMLAR

Son haberler

Son yorumlar

Ders Kitapları Soruları

EN İYİLER