Yarışa bir sıfır yenik başlamamanız için Ünsal Temel Liseleri Gaziosmanpaşa Kampüsü Rehber Öğretmeni Elif ÖZTÜRK öğretmenimiz bizler için sırladı.
Şimdi lütfen bu sınava girecek olan tüm arkadaşlarımız bu yazıyı pür dikkat okusun;

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak. 


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 20 bin 127 pozisyona sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.
Buna göre, sınıf öğretmenliğine 3 bin 570, İngilizce'ye 2 bin 193, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine 2 bin 143 öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Türkçe öğretmenliğine bin 140, okul öncesine bin 720, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliğine bin 3, ilköğretim matematik branşına ise bin 835 öğretmen atanacak. Böylece MEB, 90 branşta toplam 20 bin 127 öğretmeni boş kadrolara atayacak.
Adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanlarında, 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP121 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan alanlar 15-21 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvurular, elektronik ortamda "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden alınacak. Adaylar, elektronik ortamdaki başvuruları ve buna ilişkin "Elektronik Başvuru Formu"nun çıktısını, şahsen ya da noter ile vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

SÖZLÜ SINAV
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dahil), yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınava katılanların sınav puanları "Sözlü Sınav Sonuç Ekranı"na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.
Sözlü sınava alınacak adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden duyurulacak.
Sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, çalışmak istedikleri en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 27 Mart'ta ilan edilecek.

KPSS10 puan türünden başvuran adayların sözlü sınavı 3-7 Nisan, KPSS121 türünden başvuran adayların sınavları ise 24 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 134.Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 134.Sayfa Cevapları

SORU: Aşağıdaki kutulardan birincisinde verilen olayların Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türk İnkılabı üzerindeki etkilerini araştırarak örnekteki gibi ikinci kutuya yazınız.

CEVAP: 1-Aydınlanma Felsefesi = Laikliğin temel ilkelerden biri olarak kabul edilmesi
2-Fransız İhtilali= TBMM’nin açılması
3-Sanayi Devrimi=Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
4-I. Dünya Savaşı = Ulusal sınırlar içinde bölünmez yeni bir Türk devleti kurma mücadelesine ortam hazırlaması


11.SINIF İNKILAP TARİHİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 131.Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 131.Sayfa Cevapları

SORU: Atatürk’e ait aşağıdaki sözlerin, Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgili olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.

CEVAP: • “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.”  (İleri görüşlülüğü)
• “İnsan bağlı olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve rahatlığını da düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna hizmetçi olmaya elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” (Hümanist oluşu)
• “Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.  (Akılcığı ve bilimselliği)
• “Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da bir dakika geçmemiştir ki her türlü huzur ve istirahatimi, her türlü duygularımı, milletin esenliği ve mutluluğu için feda etmekten zevk  uymayayım.”(Millet sevgisi)
• “Silahı ile olduğu gibi aklı ile de mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin yaratılışı yetenek ile doludur.” (
Mantıklı ve Gerçekçi Oluşu)
• “Milleti, aklımızın ermediği, yapmak güç ve yeteneği kendimizde görmediğimiz özellikler hakkında kandırarak geçici hoşnutluk elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, adi politikacılar gibi yalancı vaatlerde bulunmaktan nefret ederiz.” (…………………………………………..)
• “Büyük davamız, en medeni ve müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde de temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu idealin en kısa bir zamanda kavranması için fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste, başarı ancak, süreli bir planla ve rasyonel çalışmakla mümkün olabilir.” (…………………………………………..)
• “Efendiler! Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, ne olursa olsun yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. (…………………………………………..)
• “Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. (…………………………………………..)
• “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” (……………………..)
• “Bizce –Türkiye Cumhuriyeti anlamınca– kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.” (………. ……)
• “Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan bir şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi.” (….. …….)
• “Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya saadet getirsin, iyi veya fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız…” (Gerçekçi oluşu)


11.SINIF İNKILAP TARİHİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 129.Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 129.Sayfa Cevapları

SORU: Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri verilen örnekler gibi boş bırakılan yerlere yazınız.

CEVAP: 


11.SINIF İNKILAP TARİHİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 128.Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 128.Sayfa Cevapları

SORU: Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumak için ortaya atılan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık akımlarını yetersiz bulmasını kendi değerlendirmelerinden yola çıkarak açıklayınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti, ülke bütünlüğünü korumak için 17 ve 18. yüzyıllarda başlattığı ıslahat hareketlerini, 19. yüzyılda daha kapsamlı ve köklü hâle getirmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi aydınlarının toplumu “milliyetçilik” akımının etkisinden korumak düşüncesiyle
Osmanlı vatandaşlığı” düşüncesinde birleştirme çabaları devletin dağılmasını önlemeye yetmemiştir.
II. Abdülhamit Dönemi’nde ortaya atılan “İslamcılık” ile İttihatçıların öne sürdüğü “Turancılık” akımları da yeterli olmamıştır. Mustafa Kemal, devletin bütünlüğünü korumaya yönelik Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık” akımlarının yetersizliğini görmüş, bunları erişilmesi imkânsız çabalar olarak değerlendirmiştir. Bir diğer akım olan Batıcılık düşüncesini ise taklitçilikten uzak ve toplum yapımıza uyan gelişmeleri almak yönünde benimsemiştir.


11.SINIF İNKILAP TARİHİ TOP YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 127.Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 127.Sayfa Cevapları

Yukarıdaki metinlerden yola çıkarak Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında okuduğu yazar ve kitapların etkisini belirtiniz.

CEVAP: Atatürk genel olarak Milliyetçilik üzerine kitaplar okumuştur. Rousseau’nun kitaplarından etkilenerek Cumhuriyetçilik fikirleri edinmiştir. Babanzade İsmail Hakkı’nın eserlerinde de Cumhuriyetçilik fikirleri edimiştir.


11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 123. ve 124.Sayfa Cevapları

Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 

Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11.Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı 123. ve 124.Sayfa Cevapları


Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Saltanatın kaldırılmasına karşın, halifelik makamının bir süre daha varlığını sürdürmesinin nedenleri nelerdir?

CEVAP: 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra, halkın Halifeliğin kaldırılmasına henüz hazır olmadığı düşüncesiyle, halifelik makamının bir süre daha devam ettirilmesine karar verilmiştir.
2. Lozan Konferansı’nda üzerinde en çok tartışılan konular nelerdir?
CEVAP:Sınırlar, Boğazlar,
3. Türkiye’de laiklik ve cumhuriyete karşı tepkiler hangi olaylarla kendisini göstermiştir?CEVAP: Menemen Olayı ve Şeyh Sait isyanı ile
4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedenleri nelerdir?
CEVAP:Cumhuriyet Düşmanlarının odağı haline geldiği ve Şey sait isyanına karıştıkları gerekçesi ile
5. Millet Mekteplerinin açılış amacı nedir?
CEVAP:Kısaca Halka okuma yazma öğretmen ve okur yazar oranını artırmak için.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.
1. (Y ) Lozan Konferansı’na giden Türk Heyeti’nin içinde Rauf Orbay da yer almıştır.
2. (D) Erkânıharbiye Umum Reisliği, halifelik ile aynı gün kaldırılmıştır.
3. (Y ) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle her alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
4. (D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği olarak medreseler kaldırılmıştır.
5. (D) Türkiye’de çok partili sisteme uzun süre geçilmemesinde Menemen Olayı etkili olmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı – Kabine – Meclis Hükûmeti – Mecelle – Vakıflar Genel Müdürlüğü –Hıyanet-i Vataniye Kanunu – Takrir-i Sükûn – Millet Mektepleri – Maarif Bakanlığı
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla Kabine sistemine geçilmiştir.
2. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılmasıyla yerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı veVakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılmıştır.
4. Medeni Kanun’un kabulüyle 
Mecelle uygulamadan kalkmıştır.
5. Yeni Türk harflerinin okul çağını geçenlere öğretilmesi amacıyla 
Millet Mektepleri açılmıştır.
CEVAP: 1-Ç  2-F 3-C 4-D 5-B
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi toplumsal yapının laikleştirilmesiyle ilgilidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması

C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
E) Anayasadan “Devletin dini İslam’dır.” maddesinin çıkarılması


2. Aşağıdakilerin hangisi, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini kolaylaştıran devrimlerden biri değildir?
A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
B) Miladi takvimin kabul edilmesi
C) Ağırlık ölçü birimlerinin değiştirilmesi
D) Yeni alfabenin kabul edilmesi
E) Hafta sonu tatil günlerinin düzenlenmesi

3. Atatürk’ün “Türk kadınları, memleketin yazgısını millet adına yöneten siyasi topluluğa dâhil olmak arzusunu göstermekle memleketin, milletin vatandaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler.” sözü aşağıdakilerin hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Kadınlara mirasta eşitlik
B) Mahkemede tanıklıkta kadın-erkek eşitliği
C) Evlenme boşanmada kadınlara da söz hakkı

D) Kadınlara seçme-seçilme hakkı
E) Savaşlarda kadınların yer alması


4. 1926’da Mustafa Kemal’e karşı bir suikast girişiminde bulunulmasında;
I. TCF’nin kapatılması,
II. Köklü değişikliklerin yapılması,
III. Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II

C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


5. Aşağıdakilerin hangisi, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde yoktur?
A) Hammadedesi yurt içinde olan malların üretimine öncelik verilmesi
B) Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması
C) Karma ekonomi anlayışının uygulanması
D) Ulaşım yatırımlarının devlet tarafından yapılması

E) Devlete ait işletmelerin özelleştirilmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede "milli seferberlik" çağrısı kamu kurumlarında karşılık buldu. Terör örgütü FETÖ, PKK ve uzantıları kamu kurumları ve belediyelerden bir bir temizleniyor. OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ülkeye ihanet suçundan görevden alınan ve memuriyetten ihraç edilen örgüt elemanlarının yurtdışı bağlantıları da kesilecek.


FETÖ İLE İLGİLİ 146 BİN KİŞİYE İŞLEM

15 Temmuz sonrasında devletin kılcal damarlarına sızan kamudaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı ya da iltisaklı kişiler büyük ölçüde tasfiye edildi. 6 aylık bilanço tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre, FETÖ'yle bağlantılı 97 bin kişi kamudan ihraç edildi, 30 bin kişi açığa alındı. Böylece, ihraç edilenler ve açığa alınanlarların sayısı 127 bin oldu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da 40 bine ulaştı. Göreve iade edilenler de 19 bini buldu.


İSTİHBARAT 40 BİN KİŞİYİ MERCEK ALTINA ALDI

FETÖ dışında PKK ve uzantılarının devletten temizlenmesi süreci de devam ediyor. Terör örgütü PKK ile bağlantılı 40 bine yakın memur ve belediye çalışanı istihbarat teşkilatından gelen bilgiler doğrultusunda incelemeye alındı.

TESPİT EDİLENLER İHRAÇ EDİLECEK

Bunların yaklaşık 3 bini ihraç edildi. 141'i de açığa alındı. Soruşturması sürenlerle birlikte bu sayının 10 bini bulacağı belirtiliyor. PKK destekçilerine yönelik incelemelerde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan teröre destek paylaşımları ve devlet imkânlarının örgüte aktarılması gibi veriler yer alıyor.

90 BİN DOSYA İNCELENDİ

FETÖ'nün mali ayağına ilişkin operasyonlar da sürüyor. FETÖ soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca 90 bine yakın dosya incelendi, örgüt bağlantılı durdurulan bankacılık işlemi de 900'e ulaştı. Maliye verilerine göre, örgüt üyelerine ait 225 milyon liralık para donduruldu, mal varlığı dondurulanların sayısı 3 bini buldu. Darbe girişimi sonrası yaklaşık 2 bin 350 gerçek ve tüzel kişiye ait 4 bin 350 kurum kapatıldı. FETÖ'ye ait kurum ve kuruluşların gayrimenkulleri KHK ile Hazine'ye geçerken, tapuda bunlar devlet adına tescil edildi. Para transferleri gibi usulsüz mal devirleri de durduruldu. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen şirketlerin sayısı 800'ü geçerken, bunların aktif büyüklüğü de yaklaşık 38 milyar lira olarak belirlendi.

TEK BİR KRİPTO KALMAYACAK

Devlette tek bir kripto ismin kalmaması için üçüncü bir tarama daha yapılıyor. Kritik kurumlarda, hassas devlet bilgisine sahip personelden sorumlu kilit noktalarda 100'e yakın yönetici görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 146 bin kamu personeli hakkında inceleme yapıldı.

MİLİTAN YUVALARI TEMİZLENDİ

Terörle mücadele kapsamında militanların yuvası haline gelen HDP'li belediyelere kayyum atanırken, buralara bağlı gençlik merkezi, kamp, halk merkezi adı altındaki terör propagandası, militan devşirme amaçlı kullanılan sosyal kuruluşlar kamuya devrediliyor. Bu belediyelerde görev yapan örgüt elemanları da temizleniyor.
SABAH