EN İYİLER

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

MADDENİN HALLERİ (4.Ünite)

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 156. Sayfa Cevapları Katılar

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Aşağıda verilen metni okuyarak soruları cevaplayınız.
Maddenin en düzenli hâli katı halidir. Katıda atom, iyon veya moleküller düzenli bir şekilde istiflenir. Katılar tanecikleri bir arada tutan kuvvetlere göre sınıflandırılabilir. Sofra tuzu, çinko, iyot ve elmas farklı tür katılara örnektir. Elmas tüm katıların içinde en sert olandır. Erime noktası 3547 oC’tur. İyot ise 113 oC’ta eriyen ve süblimleşebilen bir katıdır. Molekülleri arasında London kuvvetleri bulunur. Çinkonun erime noktası yaklaşık 420 oC’tur. Parlak, işlenebilen ve iletken bir metaldir. Yemek tuzu zıt yüklü iyonların etkileşimiyle bir arada bulunan, 801oC’ta eriyen, katı hâlde elektriği iletmeyen bir maddedir. Metinde verilen katıları göz önünde bulundurarak;

1. Katıları taneciklerini bir arada tutan kuvvetlere göre sınıflandırınız.
Cevap:

2. Tanecikleri arasında en güçlü etkileşimler bulunan ve kaynama noktası en yüksek olan katı hangisidir?
Cevap:

3. Çinko hangi tür katı sınıfına girer? Bu tür katılara farklı örnekler veriniz.
Cevap:

4. Hangi tür katılarda zıt yüklü iyonların etkileşimi vardır?
Cevap:

5. Katılardan hangisinde tanecikler arasındaki etkileşim en zayıftır?
Cevap:
MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF KİMYA DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

MADDENİN HALLERİ (4.Ünite)

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 146. 152. Sayfa Cevapları Maddenin Fiziksel Halleri

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

1. Aynı madde farklı koşullarda neden farklı hâllerde bulunur? Açıklayınız.
Cevap:

2. Maddenin hâl değiştirmesi nasıl sağlanabilir?
Cevap:

3. Aşağıda günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kimyasal maddeler verilmiştir. Bu maddeler oda koşullarında hangi fiziksel hâlde bulunabilir? A) Etil alkol
B) Klor
C) İyot
D) Karbon dioksit
E) Neon
Cevap:

4. Aşağıda verilen olaylar sırasında gerçekleşen hâl değişiminin adı nedir? A) Camın buğulanması
B) Yağmurun oluşumu
C) Tereyağının sıvılaşması
D) Kırağı oluşumu
E) Kolonya kokusunun hissedilmesi
Cevap:

5. Tanecikleri katı, sıvı, gaz hâlde bir arada tutan kuvvetler nelerdir?
Cevap:

6. Kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar nelerdir?
Cevap:

7. Meteorolojide atmosferdeki su oranı hangi kavram ile ifade edilir?
Cevap:

8. Kar yağarken ve kar erirken hangi hâl değişimi gerçekleşir ve bu değişim hava sıcaklığını nasıl etkiler?
Cevap:

9. Meyve ve sebzelerin depolandığı yerlerde kışın ve yazın büyük kaplarda su konulmasının faydası nedir? Açıklayınız.
Cevap:

10. Odadaki çamaşırlar kururken hangi hâl değişimi gerçekleşir ve bu durumun oda sıcaklığına etkisini açıklayınız.
Cevap:

11. Aşağıda verilen olayları gerçekleşen hâl değişiminin adı ile eşleştiriniz. I. Buzdan su oluşumu ( ) a) Donma
II. Naftalinin oda sıcaklığında hal değişimi ( ) b) Buharlaşma
III. Araba camının buz tutması ( ) c) Süblimleşme
IV. Erimiş demirin katılaşması ( ) d) Kırağılaşma
V. Yağmur sonrası caddelerin kuruması ( ) e) Erime
Cevap:

12. Aşağıdaki tabloda verilen olay; maddenin basınç, ısı, sıcaklık, hacim özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
Cevap:

OLAYIN ADI ÖZELLİK Kuma basınca ayak izinin oluşması Çaydanlıktaki sıcak suyun soğuması Balona üfledikçe şişmesi Termometreyle ateşimizin ölçülmesi

13. Aşağıda görseli verilen hâl değişimlerinin; a) adını 
b) ısı alır mı, verir mi yazınız.
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Aşağıda verilen soruları okuyarak bulmacayı doldurunuz.

Cevap:
1. Kuru havanın yaklaşık % 21’ini oluşturan gazın adı:
2. Maddenin ısı alarak katı hâlden gaz hâle geçmesi:
3. Taneciklerin arasındaki boşluğun en az olduğu, maddenin en düzenli hâlidir:
4. Maddenin hâl değiştirirken alıp verdiği enerji türü:
5. Maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesi:
6. Maddenin ısı vererek gaz hâlden sıvı hâle geçmesi:
7. LPG ’nin elde edildiği ham madde:
8. Sıvılaştırılmış doğal gaz (Likit Naturel Gaz) için kullanılan kısaltma:
9. Tanecikleri arasındaki boşluğun en fazla olduğu, sıkıştırılabilen, belli şekli ve hacmi olmayan, maddenin en düzensiz hâli:
10. Kuru havanın yaklaşık % 78’ini oluşturan ve havaya ayrımsal damıtma işlemi uygulanılarak elde edilen gaz:
11. Belirli hacmi bulunan ama belirli bir şekli olmayan, taneciklerinin titreşim ve öteleme hareketi yaptığı madde hâli:
12. Maddenin ısı alarak sıvı hâlden gaz hâle geçmesi:
13. Maddenin ısı veya basınç etkisiyle değiştirdiği durum:
14. Maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesi:
15. Sıvılaştırılmış petrol gazı (Likit Petrol Gazı) için kullanılan kısaltma:
MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF KİMYA DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER (3.Ünite)

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 143. Sayfa Cevapları 3.Üniteyi Bitirirken

ÜNİTEYİ BİTİRİRKEN…

33. Yukarıdaki formül propil alkol bileşiğine aittir. Bu bileşikte bulunan polar ve apolar bağ sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 8 2
B) 2 8
C) 9 2
D) 2 9
E) 7 3
Cevap:

34.  Katman elektron dizilimi yukarıda verilen X elementi aşağıdaki elementlerden hangisiyle iyonik bağlı bileşik oluşturur? A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III
Cevap:

35. Yukarıda Lewis formülü verilen molekül için I. O2 molekülünde 2 tane elektron ortaklaşa kullanılmıştır.
II. O2 molekülünde 4 çift ortaklaşılmamış elektron çifti bulunmaktadır.
III. Molekül ve bağlar polardır.
Yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III
Cevap:

36. X2Y formülüyle verilen bileşikte Y’nin atom numarası 16 olduğuna göre X’in katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) X )2 )8 )1 
B) X )2 )8 )2 
C) X )2 )8 )3 
D) X )2 )8 )6 
E) X )2 )8 )8 )2
Cevap:

37. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir? A) Kâğıdın yanması
B) Sütten peynir elde edilmesi
C) Gıdaların sindirilmesi
D) Suyun elektrolizi
E) Tuzlu sudan tuz eldesi
Cevap:

38. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir? A) Şekerin suda çözünmesi
B) Yağmur yağması
C) Kalayın erimesi
D) Camın kırılması
E) Demirin paslanması
Cevap:

39. Kimyasal değişim ile ilgili I. Elektron düzeni ve bağ yapısı değişir.
II. Güçlü etkileşimler korunurken zayıf etkileşimler kopar.
III. Kopan veya oluşan bağın enerjisi genellikle kJ/mol’den daha büyüktür.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III
Cevap:

40. Yukarıdaki resimde görünüş olarak birbirine benzeyen iki sıvı bulunmaktadır. Sıvılar karıştırıldığında gaz çıkışı gözlendiğine göre I. Sadece fiziksel değişim olmuştur.
II. Maddenin kimlik özelliği değişmiştir.
III. Gaz çıkışı gözlendiğinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III 
E) I, II ve III
Cevap:
MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF KİMYA DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON YORUMLAR